Stryk på eksamen - hva kan du gjøre?

Fikk sommerferien en dårlig start da du så karakteren fra eksamen? Klaget du på karakteren uten å få medhold? Dette er dine rettigheter og muligheter.

Sist oppdatert: 29.04.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
STRYK: I videregående skole har du rett til ny eksamen hvis du har fått karakteren 1 (stryk) på ordinær eksamen.

Elever i ungdomsskolen får ikke tilbud om ny eksamen ved stryk. Karakteren fra eksamen vil regnes som null poeng når gjennomsnittskarakterene beregnes.

I videregående skole har du derimot rett til ny eksamen hvis du har fått karakteren 1 (stryk) på ordinær eksamen.

Tidspunkt for ny eksamen på vgs

Skolen plikter å la deg gå opp til ny eksamen neste gang denne tilbys ved skolen. Som oftest vil dette være høsten etter at du hadde eksamen, eller eventuelt våren året etter. Dette avhenger litt av om eksamen i faget er lokalt gitt eller sentralt gitt. Ta kontakt med skolen og fortell at du vil melde deg opp til ny eksamen i faget det gjelder.

Hvis du ikke tar eksamen ved skolen neste gang de avholder denne, må du ta faget som privatist. Det finnes ingen øvre grense for hvor mange ganger du kan ta privatisteksamen i et fag.

Disse reglene gjelder ved stryk på eksamen

Forskrift til Opplæringslova beskriver hvilke regler som gjelder ved stryk på eksamen:

§ 3-34. Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Ein elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld då standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget fell bort.

Du har altså rett til å ta ny eksamen dersom du har strøket. Men om du ikke møter opp til første etterfølgende eksamen ved skolen, må du ta faget på egen hånd som privatist senere.

Du som har søkt studier ved høgskole/universitet

Uten bestått karakter på eksamen og i alle fag på videregående skole, har du ikke generell studiekompetanse. Du er dermed ikke kvalifisert til å komme inn på utdanninger ved høgskoler og universitet. Pass derfor på at du får tatt eksamen på nytt, slik at du består og får generell studiekompetanse.

Søk deretter på studier gjennom Samordna opptak innen 15. april neste år. Noen søkere har frist 1.mars. Se hvilke her, og les mer om viktige tidsfrister i søknadsprosessen.

«Jeg besto i faget, men vil ha bedre karakter»

Du har ikke rett til ny eksamen hvis du fikk bestått karakter. Vil du likevel forbedre karakteren din kan du imidlertid melde deg opp til privatisteksamen i faget. Privatisteksamen avholdes hver høst og vår. Du melder deg opp til eksamen på www.privatistweb.no.

Karakter på privatisteksamen vil erstatte både karakteren i standpunkt og eksamenskarakteren du hadde fra før. Dette så fremt karakteren(-e) på privatisteksamen er bedre enn de gamle karakterene du hadde i faget. I mange fag kreves det at man både har en skriftlig og muntlig eksamen når man tar faget som privatist. Les mer om det å være privatist i artikkelen Hva vil det si å være privatist?

Fakta

Stryk på eksamen - ungdomsskolen:

Om du stryker i eksamen på ungdomsskolen får du ikke tilbud om ny eksamen. Karakteren fra eksamen vil derimot regnes som null poeng når gjennomsnittskarakterene beregnes.

Stryk på eksamen - videregående skole:

På videregående har du rett til ny eksamen om du har fått karakteren 1 (stryk) på ordinær eksamen. Selv om du ikke strøk kan du likevel forbedre karakteren din. Dette gjør du ved å melde deg opp til privatisteksamen i faget. Les mer om å være privatist her.

""
STRYK: I videregående skole har du rett til ny eksamen hvis du har fått karakteren 1 (stryk) på ordinær eksamen.

Fakta

Stryk på eksamen - ungdomsskolen:

Om du stryker i eksamen på ungdomsskolen får du ikke tilbud om ny eksamen. Karakteren fra eksamen vil derimot regnes som null poeng når gjennomsnittskarakterene beregnes.

Stryk på eksamen - videregående skole:

På videregående har du rett til ny eksamen om du har fått karakteren 1 (stryk) på ordinær eksamen. Selv om du ikke strøk kan du likevel forbedre karakteren din. Dette gjør du ved å melde deg opp til privatisteksamen i faget. Les mer om å være privatist her.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?