Reglene for fritak fra fag og vurdering

Lurer du på om du kan slippe sidemål, eller har du plager som gjør det vanskelig å delta i gymtimene? Her finner du reglene for fritak på videregående.

Sist oppdatert: 29.05.2022 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Unge funksjonshemmede og Elev- og lærlingombudet Oslo

""
FRITAK: Det kan være flere grunner til å ha rett til fritak i et fag eller en vurdering på videregående. Foto: Pexels

For å få vitnemål etter fullført videregående skole, må du i utgangspunktet få karakter i, og bestå, alle fag. Det er likevel noen unntak.

Unntakene innebærer at du kan få fritak for faget og/eller fritak for vurdering (karakter) i faget og likevel få vitnemål.

Får du fritak utover disse unntakene, vil du ikke få vitnemål, men du kan få kompetansebevis.

Hvem har rett til fritak?

På grunnskolen er det slik at du som er elev med individuell opplæringsplan skal få fritak fra vurdering med karakter, hvis foreldrene dine avgjør dette.

Elever med individuell opplæringsplan på videregående skole kan derimot ikke få fritak fra vurdering med karakter i andre fag enn i skriftlig sidemål. Dette kan du lese om i forskrift til opplæringsloven § 3-17.

Skolen skal sørge for at du får nødvendig veiledning om hva valget av fritak fra vurdering innebærer.

Tidligere bestått fag

Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke til rektor om å få fritak for det aktuelle faget.

Dette kan være fag som enten er bestått i Norge eller i utlandet, og du er selv ansvarlig for å legge frem nødvendig dokumentasjon.

Kroppsøving

Dersom du ikke kan følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym), skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering.

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøving skal likevel delta i opplæringen. Fritak fra opplæringen skal kun gis når det ikke er mulig for eleven å følge en tilrettelagt opplæring i faget.

For å bli fritatt i kroppsøvingsfaget, sender du en søknad til rektor sammen med en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for deg og at tilpasset opplæring ikke er mulig.

Sidemål

Du har rett til å få fritak for vurdering i skriftlig norsk sidemål dersom du:

 • På grunn av sykdom eller funksjonshemming har problemer med å greie begge målformene
 • Tidligere har hatt individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål

Du kan lese mer om hvem som kan søke om fritak fra vurdering i sidemål i forskrift til opplæringslova § 3-19.

Fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som har gjennomført opplæringen, men ikke bestått inntil to fellesfag, kan etter søknad likevel få vitnemål som gir yrkeskompetanse.

 • Dette gjelder bare dersom det foreligger en en sakkyndig vurdering som viser at eleven har store lærevansker i faget/fagene
 • Det er rektor som avgjør om man får innvilget søknaden

Les mer om fritak for fellesfagene i yrkesfaglig utdanningsprogram forskrift til opplæringsloven § 3-42.

Fakta

Hvem har rett til fritak?

 • Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak.
 • Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke om fritak for det aktuelle faget.
 • Kan du ikke følge den vanlige oppløringen i kroppsøving skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Om denne undervisningen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering.
 • Du har rett til fritak fra karakter i norsk sidemål om du på grunn av sykdom, funksjonshemming eller dysfunksjon har problemer med å greie begge målformene. Fritaket gjelder også elever med samisk, finsk, tegnspråk eller elever med særskilt norskopplæring.
 • Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan få vitnemål med yrkeskompetanse dersom eleven har spesifikke lærevansker.

Les mer om fritak fra fag og vurdering i Forskrift til opplæringsloven:

Forskrift til opplæringslova.

Stengt

Rettighetene dineSkolehverdagLærling
""
FRITAK: Det kan være flere grunner til å ha rett til fritak i et fag eller en vurdering på videregående. Foto: Pexels

Fakta

Hvem har rett til fritak?

 • Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak.
 • Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke om fritak for det aktuelle faget.
 • Kan du ikke følge den vanlige oppløringen i kroppsøving skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Om denne undervisningen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering.
 • Du har rett til fritak fra karakter i norsk sidemål om du på grunn av sykdom, funksjonshemming eller dysfunksjon har problemer med å greie begge målformene. Fritaket gjelder også elever med samisk, finsk, tegnspråk eller elever med særskilt norskopplæring.
 • Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan få vitnemål med yrkeskompetanse dersom eleven har spesifikke lærevansker.

Les mer om fritak fra fag og vurdering i Forskrift til opplæringsloven:

Forskrift til opplæringslova.

Stengt

Rettighetene dineSkolehverdagLærling

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?