Muntlig eksamen - Hvordan fungerer det?

Når får du vite oppgaven, hvor lenge varer eksamen og hvem bestemmer karakteren din? Her er en oversikt over hva du kan forvente hvis du skal opp i muntlig.

Sist oppdatert: 11.10.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Foto av to jenter som sitter i klasserommet og noterer.
NERVER: Mange er nervøse før muntlig eksamen. Husk at sensorene skal lete etter den kompetansen du har, og ikke lete etter det du ikke kan. Foto: Kübra Arslaner/Unsplash

Når trekkes fag til eksamen?

48 timer før eksamen får du vite hvilket fag du skal ha eksamen i.

Eksamen gjennomføres ikke på mandager eller første dag etter helligdag/høytidsdag.

Hvor lang forberedelsestid har du?

24 timer før eksamen får du utdelt et tema eller en problemstilling som du skal svare på under eksamen.

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud.

Det betyr at du skal møte på skolen, at du kan samarbeide med andre og at du skal ha tilgang på hjelp og veiledning fra en lærer.

Forberedelsene skal hjelpe deg med å se sammenhengen mellom temaet for eksamen og læreplanen i faget.

Det er frivillig å holde presentasjon

Det er ikke lenger et krav at du holder en presentasjon på muntlig eksamen.

Hvis du vil kan du starte med en presentasjon, men du kan også vise hva du kan på andre måter.

Det kan være lurt å diskutere mulighetene med læreren din, og finne den formen du er mest komfortabel med.

Hva slags spørsmål får du?

I tillegg til oppgaven du har fått på forhånd, må du være forberedt på å få spørsmål fra store deler av læreplanen under eksamen.

Det er ikke meningen at du skal kunne alle detaljer, men du bør vise forståelse og at du kan de store linjene.

Det er faglæreren din som stiller spørsmål underveis i eksamen, men sensor kan også komme med tilleggsspørsmål. Husk at sensor og faglærer stiller spørsmål for å finne ut hva du kan, ikke hva du ikke kan.

Hvilke fag er muntlige?

Vi skiller mellom muntlige fag og muntlig praktiske fag når det gjelder eksamen.

De muntlige fagene er: Fremmedspråk, engelsk, norsk, KRLE og samfunnsfag.

I disse fagene varer eksamen i 30 minutter.

De muntlig praktiske fagene er:
matematikk og naturfag. Og for de skolene som tilbyr det: arbeidslivsfag og matematikk fordypning.

I disse fagene varer eksamen i 45 minutter.

Er det lov med hjelpemidler?

Du har lov å ha med egne notater som hjelpemiddel. Egne notater inkluderer hjelpemiddel eller verktøy for å holde presentasjonen.

Det er skoleeier (kommune, fylkeskommune eller skole) som bestemmer hvilke notater du har lov å ha med. Hva som er relevante hjelpemiddel kan også variere fra fag til fag.

Om oppgaven krever bruk av spesielle hjelpemiddel utover notater, er det skoleeieren som skal sørge for tilgang på disse.

Det kan for eksempel være kalkulator, eller utstyr for å vise forsøk i naturfag.

Hvem er sensor?

Det skal alltid være to sensorer, der minst en av dem skal være ekstern. Det vil si at en av de som bedømmer eksamen ikke skal være ansatt ved skolen.

Den andre er som oftest faglæreren din. Det er ekstern sensor som har det avgjørende ordet i alle beslutninger, også karakter.

Kan jeg klage?

Du som elev har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren.

Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede eleven.

Hvis du får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor.

Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Foto av to jenter som sitter i klasserommet og noterer.
NERVER: Mange er nervøse før muntlig eksamen. Husk at sensorene skal lete etter den kompetansen du har, og ikke lete etter det du ikke kan. Foto: Kübra Arslaner/Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?