Muntlig eksamen - Hvordan fungerer det?

29.04.2020 Redaksjonen, ung.no

Hvor lenge varer muntlig eksamen? Når får jeg vite oppgaven? Hvem bestemmer hvilken karakter jeg får? Det er mange som har spørsmål om muntlig eksamen - Vi har laget en oversikt over hva du kan forvente deg.

Gutt presenterer eksamensoppgave til lærer (www.colourbox.com)
NERVER: Mange er nervøse før muntlig eksamen. Husk at sensorene skal lete etter den kompetansen du sitter med, og ikke leter etter det du ikke kan.

Trekk av fag

Det første som skjer er at du trekker fag. Dette betyr at du får vite hvilket fag du skal gjennomføre muntlig eksamen i. Trekket finner sted 48 timer før selve eksamenen skal gjennomføres. Eksamen gjennomføres ikke på mandager eller første dag etter helligdag/høytidsdag.

Tid til å forberede fremføringen

Forberedelsedelen for eleven begynner 24 timer før eksamen starter. Eleven får utdelt tema eller en problemstilling 24 timer før eksamen starter, og ut fra dette skal du forberede en presentasjon.

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud. Det betyr at eleven skal møte på skolen og ha tilgang på veiledning fra en lærer. Det er ikke et krav at læreren må være elevens faglærer. Forberedelsen skal hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom temaet/problemstillingen for eksamen – og læreplanen i faget.

Innøvd presentasjon

Her skal du presentere ditt svar på temaet eller problemstillingen. Dette er en vanlig muntlig fremføring hvor du legger frem informasjon du måtte ha om temaet du har trukket. Denne presentasjonen bør ikke være lenger enn 1/3 av eksamenstiden, altså cirka ti minutt.

Fri samtale om faget

Dette er en samtale mellom deg og sensor som kan ta for seg alt i pensum, dette kalles for fagsamtale. Fagsamtalen tar utgangspunkt i presentasjonen, og skal gi deg mulighet til å vise hva du kan i så stor del av faget som mulig. Det vil si at sensor ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Faglærer skal lage en fagplan til faget i forbindelse med eksamen, denne kan du som elev få tilgang på. Det er dette du skal kunne til eksamen. Fagsamtalen skal dekke 2/3 av eksamenstiden, det vil si cirka 20 minutt.

Hele eksamenen skal vare inntil 30 minutt.

Tillatte hjelpemidler

Du har lov å ha med egne notater som hjelpemiddel. Egne notater inkluderer hjelpemiddel eller verktøy for å holde presentasjonen. Det er skoleeier (kommune, fylkeskommune eller skole) som bestemmer hvilke notater du har lov å ha med. Hva som er relevante hjelpemiddel kan også variere fra fag til fag.

Om oppgaven krever bruk av spesielle hjelpemiddel utover notater er det skoleeieren som skal sørge for tilgang på disse. Det kan være kalkulator eller utstyr for å vise forsøk i naturfag.

Sensor

Det skal alltid være to sensorer, der minst en av dem skal være ekstern. Det vil si at en av de som bedømmer eksamen ikke skal være ansatt ved skolen. Den andre er som oftest faglæreren til eleven. Det er ekstern sensor som har det avgjørende ordet i alle beslutninger, også karakter.

Etter eksamen - Klage?

Du som elev har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren. Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede eleven.

Dersom du får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Gutt presenterer eksamensoppgave til lærer (www.colourbox.com)
NERVER: Mange er nervøse før muntlig eksamen. Husk at sensorene skal lete etter den kompetansen du sitter med, og ikke leter etter det du ikke kan.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Eksamen

Les mer

Skolehverdag

Les mer

Videregående skole

Les mer

Utdanning

Les mer