Slik kan du endre stemmeseddelen

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen.

Sist oppdatert: 12.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Ilustrasjon av en stemmeseddel med kryss.
ENDRINGER: Ikke vær redd for å gjøre endringer på stemmeseddelen. Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil. (Illustrasjon: Valgdirektoratet)

Valgloven § 7-2 gir deg rett til å gjøre endringer på stemmeseddelen ved valg i Norge, slik at du har mulighet til å påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn for partiet.

Hvilke måter du kan endre stemmeseddelen på, kommer an på hvilket valg det er.

Ved stortingsvalg

Her er det to måter å endre stemmeseddelen på:

  1. Endre rekkefølgen på kandidatene, ved å sette nummer ved kandidatnavn.
  2. Stryke kandidatnavn – ved å gå fram slik som beskrevet i veiledningen som er trykt på stemmeseddelen. Dette er bare mulig ved Stortingsvalg.

Ved lokalvalg

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg kan du

  • Gi personstemmer til kandidatene. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten ved kandidatens navn. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Ved kommunestyrevalg kan du i tillegg gi personstemmer til kandidater på andre valglister. Det gjør du ved å skrive kandidatnavnet i et eget felt på stemmeseddelen, der det også vil stå hvor mange kandidatnavn du kan føre opp.

Vær oppmerksom på at når du gir personstemme til kandidater fra et annet parti, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen.

Illustrasjon av en stemmeseddel med personstemmer.
Slik skriver du inn kandidater fra andre lister. (Illustrasjon: Valgdirektoratet)

Ikke vær redd for å gjøre endringer

Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen. Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen.

Ikke vær redd for å gjøre endringer. Fremgangsmåten står også på stemmeseddelen. Stemmen din blir ikke forkastet selv om du gjør feil.

Ilustrasjon av en stemmeseddel med kryss.
ENDRINGER: Ikke vær redd for å gjøre endringer på stemmeseddelen. Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil. (Illustrasjon: Valgdirektoratet)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?