Kan jeg få stipend på VGS?

Skal du begynne på videregående skole? Finn ut hvilke stipend du har rett til, og når du bør søke.

Sist oppdatert: 30.03.2023 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Lånekassen

Spørsmål og økonomisk støtte for studenter.
STIPEND: Mange elever har rett til utstyrsstipend, borteboerstipend eller reisestipend gjennom Lånekassen. (Illustrasjon: Ung.no)

Alle elever på videregående skoler i Norge kan søke om et stipend for å dekke utstyr. Dette stipendet kaller Lånekassen for utstyrsstipend.

I noen tilfeller kan du også få andre typer stipend – disse kan du lese mer om lenger ned i artikkelen.

Størrelsen på stipendet varierer etter linje

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar, som for eksempel PC eller kokkeklær.

Hvor mye du får er derfor avhengig av hvilken linje du tar. For skoleåret 2023-2024 er utstyrsstipendet på minst 1 196, og maks 6 156 kroner. Alle har krav på stipendet, men du må huske å søke før fristen går ut. 

Fristen for å søke er 15. november for høstsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret. Hvis du søker på høsten, kan du søke for hele skoleåret.

Andre typer stipend i videregående skole

Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle bestemte vilkår for å få slike stipend.

Lånekassen har egne nettsider for elever på videregående skole. Klikk deg gjennom kalkulatoren for å se hvor mye du kan få i stipend.

Dette må du gjøre for å få pengene

Du må signere avtalen Lånekassen sender deg etter du har søkt om stipend, og registrere et gyldig kontonummer når du er logget inn på lanekassen.no. I tillegg må skolen du går på, gi beskjed til Lånekassen om at du har møtt opp på skolen.

Vent med å søke til du har godtatt skoleplassen du har fått. Er du usikker på om du skal bytte skole eller utdanningsprogram? Vent med å søke om støtte til du har bestemt deg. Bytter du skole eller program etter du har søkt om støtte, tar det lengre tid før du får pengene.

Hvem kan få lån og stipend

Alle elever med ungdomsrett som går på videregående skole i Norge. I utgangspunktet må du være norsk statsborger, men det finnes flere unntak fra denne regelen.

Er du mellom 16 og 19 år, har du ungdomsrett til det året du fyller 24 år. Det betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år, eller mer hvis utdanningen varer lengre.

Stengt

Høyere utdanningVideregående skoleStipend og støtte
Spørsmål og økonomisk støtte for studenter.
STIPEND: Mange elever har rett til utstyrsstipend, borteboerstipend eller reisestipend gjennom Lånekassen. (Illustrasjon: Ung.no)

Stengt

Høyere utdanningVideregående skoleStipend og støtte

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?