Videregående opplæring:

Hvem får stipend og lån?

Elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med ungdomsrett i videregående opplæring kan søke om stipend og lån i Lånekassen. Betingelsen for å få stipend og lån er at du har fått plass ved en skole eller har fått læreplass, og at du har begynt på skolen eller i bedriften. Les mer på lanekassen.no om hvordan du kan søke.

Elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i videregående opplæring som ikke har ungdomsrett kan også søke om stipend og lån fra Lånakess, men må bruke søknaden for høyere og annen utdanning.

Dersom du er utenlandsk statsborger, kan du også ha rett til stipend og lån. Flyktninger kan på visse vilkår få flyktningstipend til grunnskole og videregående opplæring. Les mer om retten til stipend og lån for utenlandske statsborgere på lanekassen.no.

Hva kan du få?

Du kan blant annet ha rett til utstyrsstipend, inntekstavhengig stipend, borteboerstipend og reisestipend fra Lånekassen. I artikkelen «Disse stipendene kan du søke om på videregående» kan du lese mer om hvilke stipend som finnes for elever i videregående skole, og hvilke stipend du har krav på.

FAKTA

Kort om stipend og lån:

Høyere utdanning og folkehøyskoler:

Hvem får stipend og lån?

For at du skal få stipend og lån til høyere utdanning, må du oppfylle disse kravene:

 • Du må være tatt opp som student ved et lærested og ha rett til å gå opp til eksamen.
 • Du må ha generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse.
 • Hovedregelen sier at du må være norsk statsborger, men det finnes unntak. Er du utenlandsk statsborger, avhenger retten til stipend og lån av hvilken tilknytning du har til Norge, og på hvilket grunnlag du har fått opphold i landet.
 • Det er egne regler og krav for studenter som tar utdanningen i utlandet. Les mer om regler for de som tar utdanning i utlandet på lanekassen.no.
 • Elever på folkehøgskoler kan også få stipend og lån fra Lånekassen. Les mer på lanekassen.no.

Hva kan du få i lån og stipend?

 • Du kan få 123 519 kroner i basislån for elleve måneder med fulltidsutdanning i studieåret 2020-2021.
 • Til folkehøgskole kan du få basislån i ti måneder.
 • Hele basilånet til høyere utdanning blir utbetalt som lån, men inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor hjemme når du studerer.
 • Du må også ha inntekt og formue under Lånekassen sine grenser, for å få full omgjøring. Les mer på lanekassen.no

Omgjøring av lån til stipend

Fra og med studieåret 2019-2020 ble reglene for omgjøring av lån til stipend endret, men bare for studenter som tar høyere utdanning, for eksempel ved universiteter og høgskoler. De som tar høyere utdanning kan få 25 prosent av lånet omgjort til stipend etter hvert som de består eksamener, og 15 prosent av lånet omgjort til stipend etter å ha bestått en hel grad.

Både inntekten og formuen din avgjør fortsatt hvor mye av omgjøringslånet ditt som kan gjøres til stipend. Er inntekten eller formuen din høyere enn grensene, får du mindre stipend. Les mer om de ulike satsene på lanekassen.no.

Omgjøringen skjer etter at du har bestått eksamen eller en grad, og først når Lånekassen har fått opplysninger om inntekt og formue fra skatteetaten.

Tar du utdanning ved en fagskole eller en folkehøgskole?

Da gjelder egne regler for omgjøring. Les mer om ømgjøringsordningenpå lanekassen.no.

Nyttige lenker

 • lanekassen.no finner du mer informasjon om stipend og lån, og om hvordan man betaler tilbake lånet.
 • Dine sider på lanekassen.no kan du også sjekke om søknaden din er behandlet, hvor mye du har fått, eller hvor lenge du må vente på svar. Her får du også opplysninger om gjelden din.
 • Nedbetalingskalkulator - regn ut hvordan lånet skal betales tilbake.