Sjekkliste for deg som vil studere ved privatskole

Blir du kvalifisert for de jobbene du ønsker? Hvor mye koster utdanningen på privatskoler, og hva får du for pengene?

Sist oppdatert: 12.11.2021 Av: Forbrukerrådet, i samarbeid med ung.no

""
PRIVATSKOLE: Hvis du ønsker å studere ved privatskole, er det lurt å sjekke hva du får tilbake for pengene du betaler.

Det finnes en rekke privatskoler i Norge med andre studietilbud enn du finner ved offentlige universiteter og høgskoler. Men det koster penger å være elev ved private skoler.

Før du søker kan det derfor være lurt å sjekke antall undervisningstimer, undervisningslokaler, forventet selvstudium, oppfølging og rådgivning av lærer/veileder, og mulighet for praksisplass og hjelp til å skaffe slik.

Det kan også være lurt å høre med tidligere studenter om de er fornøyde med opplegget på skolen.

Viktige sjekkpunkter

Får du studiepoeng for utdanningen, og kan du bygge videre på den andre steder?

For å få studiepoeng må studiet være godkjent på høyskole- eller universitetsnivå. Sjekk hjemmesidene til NOKUT for å se hvilke studier som er godkjent.

Hvor lenge har skolen eksistert og hvordan er skolens økonomi?

Mottar skolen offentlig støtte? Dette kan si noe om hvor stabilt du kan regne med at skoletilbudet er. Sjekk hvilke opplysninger du finner i Brønnøysundregistrene.

Hva forplikter du deg til i kontrakten med skolen?

Finn ut hvor mye skoletilbudet koster og hvilke ekstrautgifter du kan regne med i tillegg til skolepengene. Må du betale et gebyr når du takker ja til skoleplassen? Hvor mye må du betale dersom du trekker deg fra skolen før eller etter oppstart?

Hvilke tidsfrister krever skolen at du overholder?

Sjekk hvilken frist du har for å bekrefte skoleplassen, eventuelt si opp skoleplassen før skolestart. Hvilke frister er det for første oppmøte på skolen, og for påmelding til kurs eller klasser? Når er fristen for å betale skolepenger?

Ha ditt på det tørre

 • Ta vare på reklamemateriellet du får fra skolen om undervisningstilbudet.
 • Ta vare på kontrakten. Sørg for at du vet og forstår hva som står der.
 • Få kvittering for innbetalinger, og ta vare på disse.
 • Ta vare på kopier av alle brev og annen korrespondanse du sender til skolen.
 • Hvis du vil slutte, send oppsigelsen skriftlig – og gjerne rekommandert. Du kan også levere den skriftlige oppsigelsen personlig, men sørg for at noen fra skolens administrasjon kvitterer for at de har mottatt oppsigelsen din.

Hva gjør du hvis du er misfornøyd med skoletilbudet?

 • Ta opp saken muntlig så raskt som mulig med læreren eller skolens administrasjon. Vær konkret – hva er du misfornøyd med?
 • Før en logg over det du er misfornøyd med - for eksempel mangel på undervisning og mangel på eller ikke tilgang til læremateriell, praksisplasser eller veiledning. Registrer også når og med hvem du tok opp problemet.
 • Dersom du fremdeles er misfornøyd etter å diskutert saken med skolen, da bør du klage skriftlig.
 • Sjekk om skolen tilbyr at saken kan klages inn for en klagenemnd og ta i så tilfelle kontakt med denne.
 • Hvis du ikke blir enig med skolen etter skriftlig klage, kan du kontakte noen som kan hjelpe deg videre med saken. For eksempel gratis rettshjelp fra jusstudenter, elevorganisasjoner eller Forbrukerrådet.
 • Hvis klagen din gjelder villedende markedsføring eller urimelige avtalevilkår, kan du kontakte Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet kan ikke hjelpe deg i din sak, men kan forhindre at fremtidige elever/studenter blir utsatt for lignende forhold.

Du har angrerett

Det kan være nyttig å vite at ved kjøp av skole- eller studieplass har du som hovedregel angrerett i 14 dager. Angrerett betyr at du kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn.

Hvis du velger å benytte denne retten, skal partene stilles i samme situasjon som om avtalen aldri var inngått. I praksis innebærer det at du ikke lenger er forpliktet til å betale for studiet. Du skal også få tilbake det du eventuelt allerede har betalt.

Dette skal du som regel få informasjon om av skolen, men er du usikker kan det være lurt å ta kontakt med skolen FØR du søker.

""
PRIVATSKOLE: Hvis du ønsker å studere ved privatskole, er det lurt å sjekke hva du får tilbake for pengene du betaler.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?