Sjekkliste for deg som vil studere ved privatskole

Blir du kvalifisert for de jobbene du ønsker? Hvor mye koster utdanningen på privatskoler, og hva får du for pengene? Sjekk om skolen kan gi deg den utdanningen du har bruk for.

Gutt sjekker laptopen sin i en park (colourbox.com)
PRIVATSKOLE: Hvis du ønsker å studere ved privatskole, er det lurt å sjekke hva du får tilbake for pengene du betaler.

Før du søker på en privatskole bør du sjekke antall undervisningstimer, undervisningslokaler, forventet selvstudium, oppfølging og rådgivning av lærer/veileder, og mulighet for praksisplass og hjelp til å skaffe slik.

Viktige sjekkpunkter

Er undervisningstilbudet kontrollert av et offentlig organ?

Sjekk hjemmesidene til NOKUT eller Utdanningsdirektoratet. (Vær oppmerksom på at flere skoler har søkt om å få godkjent studietilbud uten at disse søknadene er ferdigbehandlet ennå). Sjekk også med tidligere elever/studenter om de er fornøyde med opplegget på skolen.

Får du studiepoeng for utdanningen, og kan du bygge videre på den andre steder?

For å få studiepoeng må studiet være godkjent på høyskole- eller universitetsnivå. Sjekk hjemmesidene til NOKUT for å se hvilke studier som er godkjent.

Hvilke muligheter gir denne utdanningen i yrkeslivet?

Sjekk for eksempel etterspørsel hos NAV, bransjen og erfaringer til tidligere elever/studenter.

Hvor lenge har skolen eksistert og hvordan er skolens økonomi?

Mottar skolen offentlig støtte? Dette kan si noe om hvor stabilt du kan regne med at skoletilbudet er. Sjekk hvilke opplysninger du finner i Brønnøysundregistrene.

Sjekk hva du forplikter deg til i kontrakten med skolen

 • Hvor mye koster skoletilbudet og hvilke ekstrautgifter kan du regne med i tillegg til skolepengene?
 • Må du betale et gebyr når du takker ja til skoleplassen? Får du dette tilbake dersom du ombestemmer deg?
 • Krever skolen forskuddsbetaling før skolestart? Hvor mye og under hvilke vilkår?
 • Hvor mye må du betale dersom du trekker deg fra skolen før eller etter oppstart?
 • Hvilke regler gjelder dersom du blir syk?
 • Er kontrakten til skolen i tråd med Forbrukertilsynets retningslinjer for skolekontrakter?

Sjekk hvilke tidsfrister skolen krever at du overholder

 • Frist for bekreftelse av skoleplassen.
 • Frist for å si opp skoleplassen før skolestart - og etter at du har begynt på skolen. Hvilken frist setter skolen for at du skal unngå å betale for neste semester eller neste skoleår?
 • Første oppmøte på skolen. Mister du skoleplassen dersom du ikke er tilstede ved oppstart?
 • Frist for påmelding til kurs/klasser/moduler/studieturer osv.
 • Oppmelding til eksamen.
 • Betaling av skolepenger og eksamensavgift.

Ha ditt på det tørre

 • Ta vare på reklamemateriellet du får fra skolen om undervisningstilbudet.
 • Ta vare på kontrakten. Sørg for at du vet og forstår hva som står der.
 • Få kvittering for innbetalinger, og ta vare på disse.
 • Ta vare på kopier av alle brev og annen korrespondanse du sender til skolen.
 • Sørg for at du holder tidsfrister som står i kontrakten. For eksempel: når må du avbryte studiet for å slippe å betale for neste semester eller neste skoleår?
 • Hvis du vil slutte, send oppsigelsen skriftlig – og gjerne rekommandert. Du kan også levere den skriftlige oppsigelsen personlig, men sørg for at noen fra skolens administrasjon kvitterer for at de har mottatt oppsigelsen din.

Hva gjør du hvis du er misfornøyd med skoletilbudet?

 • Ta opp saken muntlig så raskt som mulig med læreren eller skolens administrasjon. Vær konkret – hva er du misfornøyd med?
 • Før en logg over det du er misfornøyd med - for eksempel mangel på undervisning og mangel på eller ikke tilgang til læremateriell, praksisplasser eller veiledning. Registrer også når og med hvem du tok opp problemet.
 • Dersom du fremdeles er misfornøyd etter å diskutert saken med skolen, da bør du klage skriftlig.
 • Sjekk om skolen tilbyr at saken kan klages inn for en klagenemnd og ta i så tilfelle kontakt med denne.
 • Hvis du ikke blir enig med skolen etter skriftlig klage, kan du kontakte noen som kan hjelpe deg videre med saken. For eksempel gratis rettshjelp fra jusstudenter, elevorganisasjoner eller Forbrukerrådet.
 • Hvis klagen din gjelder villedende markedsføring eller urimelige avtalevilkår, kan du kontakte Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet kan ikke hjelpe deg i din sak, men kan forhindre at fremtidige elever/studenter blir utsatt for lignende forhold.

Skrevet av Forbrukerrådet, i samarbeid med ung.no

Sist oppdatert: 22.01.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt sjekker laptopen sin i en park (colourbox.com)
PRIVATSKOLE: Hvis du ønsker å studere ved privatskole, er det lurt å sjekke hva du får tilbake for pengene du betaler.
Fikk du svar på det du lurte på?