Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Politiutdanning - dette kreves av deg

Vil du jobbe med etterforskning? Trives du med mennesker og vil bidra til at samfunnet føles trygt? Da er kanskje politihøgskolen noe for deg.

Sist oppdatert: 26.11.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
BLI POLITI? Alle som vil bli politi i Norge må utdanne seg ved Politihøyskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politiet og lensmannsetaten.

Med utdanning fra politihøgskolen vil du etterpå ha mange og varierte jobbmuligheter i politiet.

Varierte arbeidsoppgaver

Innen politiet kan man jobbe med alt fra forebygging av kriminalitet blant ungdom, til etterforskning av forbrytelser og innsamling av bevismateriale.

Politiet skal også bistå ved ulykker, nødssituasjoner eller andre farlige situasjoner.

Mange jobber i ordenstjenesten, som del av trafikkpolitiet, hundetjenesten eller med annen patruljering. Andre jobber spesielt med sedelighetskriminalitet, voldsforbrytelser og liknende.

Det finnes også muligheter til å spesialisere seg på oppgaver som går ut på å avdekke økonomisk kriminalitet, vinningsforbrytelser eller narkotikalovbrudd.

Utdanningen

Felles for alle som vil bli politibetjent i Norge, er at man må utdanne seg ved politihøgskolen. Dette er en 3-årig utdanning man søker gjennom Samordna opptak.

Politiutdanningen er fordelt på tre studiesteder i Norge: Oslo, Bodø og Stavern.

For å søke på bachelor i politiutdanning må du ha generell studiekompetanse. Søkere må ha generell studiekompetanse på søketidspunktet, altså innen søknadsfrist 1. mars.

Her kan du lese mer om hvordan du søker opptak til politiutdanningen.

De formelle opptakskravene for å bli politi i Norge er:

Rangeres etter konkurransepoeng

Dersom du dekker alle opptakskrav - inkludert å ha bestått opptaksprøvene - er du en kvalifisert søker og er med i konkurransen om studieplass.

Konkurransen foregår ved at alle kvalifiserte søkere rangeres etter konkurransepoengsum. Så tilbys det studieplasser fra toppen av lista og nedover frem til alle studieplassene er fylt opp.

Poengsummen til den siste søkeren som får tilbud om studieplass er poenggrensen for opptak.

Fakta

Har du spørsmål om studier ved Politihøgskolen?

Send en e-post til opptak@phs.no
eller besøk nettsiden politihogskolen.no

Her kan du lese ofte stilte spørsmål om opptak til politiutdanningen.

""
BLI POLITI? Alle som vil bli politi i Norge må utdanne seg ved Politihøyskolen

Fakta

Har du spørsmål om studier ved Politihøgskolen?

Send en e-post til opptak@phs.no
eller besøk nettsiden politihogskolen.no

Her kan du lese ofte stilte spørsmål om opptak til politiutdanningen.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?