Politiutdanning - dette kreves av deg

Vil du jobbe med etterforskning? Trives du med mennesker og vil bidra til at samfunnet føles trygt? Da er kanskje Politihøgskolen noe for deg.

Oiliti (colourbox.com)
BLI POLITI? Alle som vil bli politi i Norge må utdanne seg ved Politihøyskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for Politiet og lensmannsetaten.

Med utdanning fra Politihøgskolen vil du etterpå ha mange og varierte jobbmuligheter i Politiet.

Varierte arbeidsoppgaver

Innen Politiet kan man jobbe med alt fra forebygging av kriminalitet blant ungdom, til etterforskning av forbrytelser og innsamling av bevismateriale.

Mange jobber i ordenstjenesten, som del av trafikkpolitiet, hundetjenesten eller med annen patruljering. Andre jobber spesielt med sedelighetskriminalitet, voldsforbrytelser og liknende.

Det finnes også muligheter til å spesialisere seg på oppgaver som går ut på å avdekke økonomisk kriminalitet, vinningsforbrytelser eller narkotikalovbrudd.

Utdanningen

Felles for alle som vil bli politibetjent i Norge, er at man må utdanne seg ved Politihøgskolen. Dette er en 3-årig utdanning man søker gjennom Samordna opptak.

For å søke på bachelor i politiutdanning må du ha generell studiekompetanse. Søkere må ha generell studiekompetanse på søketidspunktet, altså innen søknadsfrist 1. mars.

De formelle opptakskravene for å bli politi i Norge er:

  • Du må være norsk statsborger.
  • Ha plettfri vandel.
  • Ha generell studiekompetanse fra videregående skole.
  • Ha minst karakteren 3 i norsk hovedmål, skriftlig.
  • Bestå fysiske tester.
  • Oppfylle de medisinske kravene for opptak, så vel som de medisinske kravene for førerkort klasse D.
  • Bli funnet personlig egnet for opptak etter vurdering av opptaksnemnda.

Rangeres på bakgrunn av konkurransepoeng

Søkere som består de fysiske testene og som blir funnet personlig egnet etter vurdering av opptaksnemnda, vil bli rangert for opptak til de forskjellige studiestedene (Oslo, Bodø og Stavern) på bakgrunn av konkurransepoeng.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 23.01.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Oiliti (colourbox.com)
BLI POLITI? Alle som vil bli politi i Norge må utdanne seg ved Politihøyskolen

Fakta

Har du spørsmål om studier ved Politihøgskolen?

Send en e-post til opptak@phs.no
eller besøk nettsiden www.phs.no.

Fikk du svar på det du lurte på?