Drømmer du om å bli lege?

Her får du oversikt over hvilke opptakskrav som gjelder og hvordan utdanningen er bygget opp.

Sist oppdatert: 06.12.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Nærbilde av en lege i legefrakk med stetoskop
LEGE: For å bli lege bør du trives med mennesker, men også med teoretiske fag. (Foto: Colourbox)

For å kunne søke medisinstudiet (legeutdanningen) etter videregående, kreves følgende:

 • Generell studiekompetanse
 • R1-matte (eller S1+ S2)
 • Kjemi 1 og Kjemi 2
 • Fysikk 1

Du må altså trives godt med realfag, og med teoretiske fag på skolen generelt.

Det er kun utdanningsprogrammet Studiespesialisering (med programområde realfag i Vg2 og Vg3) på videregående som sikrer deg å kunne ta alle disse realfagene.

Krever svært gode karakterer

Medisinstudiet er per i dag den utdanningen i Norge det er vanskeligst å komme inn på.

Legeutdanningen er svært populær, og det er veldig mange som søker. Derfor kreves det gode karakterer i alle fag fra videregående skole for å komme inn.

Akkurat hvor gode karakterer man må ha varierer litt fra år til år, avhengig av hvor mange som søker og hvor gode karakterer disse søkerne har.

Hos Samordna opptak ser du fjorårets poenggrenser for å komme inn. Disse gir en pekepinn på nivået.

Jobb jevnt og trutt med alle fag

For å være helt sikret studieplass må man regne med nærmest toppkarakterer i alle fag fra videregående.

Det beste tipset er derfor å jobbe jevnt og godt med fagene allerede fra ungdomsskolen. Vær strukturert og lag deg gode rutiner for skolearbeidet, slik at du legger et best mulig grunnlag for gode karakterer på vitnemålet fra videregående skole.

Artikkelen Hvordan få bedre karakterer her på ung.no har nyttige tips på veien.

Hvordan er utdanningen?

Selve utdanningen tar seks år. Studiet inneholder både teoretisk undervisning, pensumlesing, øvelser og forsøk. I tillegg har man praksisperioder der du får innblikk i hvordan hverdagen som lege er. Du må altså trives godt med både teoretisk og praktisk undervisning.

Dersom du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt må du gjennomføre turnustjenesten på 1,5 år etter seks år med studier. Dette innebærer at du blir utplassert på for eksempel et legekontor eller et sykehus, og skal praktisere som lege.

Turnustjenesten var tidligere obligatorisk for alle, men er nå en del av spesialistutdanningen.

Hvor tilbys utdanningen?

Medisinstudiet (legeutdanningen) tilbys ved:

Fakta

Formelle opptakskrav til legeutdanningen:

 • Generell studiekompetanse.
 • Matematikk R1 (eller S1 + S2).
 • Fysikk 1.
 • Kjemi 1 og Kjemi 2.

Barnelege, psykiater eller kirurg?

Disse og mange andre fagretninger kan man velge blant innen spesialistutdanning. For å ta spesialistutdanning må du først utdanne deg ferdig til lege.

Den norske legeforeningens nettsider finner du oversikt over alle spesialitetene man kan velge blant, samt generell informasjon om spesialistutdanningen.

Legestudier i utlandet?

Det går an å utdanne seg til lege utenfor Norge. Flest nordmenn studerer medisin i land som Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia, hvor det ofte er lavere opptakskrav enn i Norge.

Merk at det imidlertid kan være andre opptakskrav, som at man eksempelvis må bestå opptaksprøver, gjennomføre intervjuer med en opptaksjury, bestå en språktest og/eller sende inn motivasjonsbrev.

Det er uansett viktig at du på forhånd sjekker at utdanningen du tar i utlandet kvalifiserer deg til å søke om autorisasjon for å jobbe som lege i Norge etterpå. Sjekk også at studiet er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke om studielån og stipend.

ANSA sine nettsider finner du mye informasjon om medisinstudier i mange forskjellige land.

Åpen

UtdanningHøyere utdanning
Nærbilde av en lege i legefrakk med stetoskop
LEGE: For å bli lege bør du trives med mennesker, men også med teoretiske fag. (Foto: Colourbox)

Fakta

Formelle opptakskrav til legeutdanningen:

 • Generell studiekompetanse.
 • Matematikk R1 (eller S1 + S2).
 • Fysikk 1.
 • Kjemi 1 og Kjemi 2.

Åpen

UtdanningHøyere utdanning

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?