Vil du bli lærer?

Det vil alltid være behov for engasjerte og gode lærere. Lærere kan jobbe i både barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, voksenopplæringen, samt andre steder i samfunnet der det undervises eller drives opplæring.

Lære foran en klasse (colourbox.com)
LÆRER: Det finnes flere type utdanninger du kan ta for å bli lærer. Les mer om alle alternativene i denne artikkelen.

Lærer i barneskolen og ungdomsskolen

Grunnskolelærerutdanningen kan sies å være bred, noe som betyr at man lærer å undervise i mange fag. Dette gjelder ofte for lærere som vil jobbe i barneskolen eller i ungdomsskolen.

Man kan velge mellom grunnskolelærerutdanning som er beregnet for undervisning i 1.-7. klasse og grunnskolelærerutdanning som er tilpasset undervisning i 5.-10. klasse. Utdanningen har vært 4-årig, men fra og med høsten 2017 blir utdanningen en 5-årig mastergrad. Den tilbys ved en rekke forskjellige høgskoler og universitet i Norge. Man oppnår tittelen lektor etter fullført utdanning.

Faglærer

En faglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt, for eksempel musikk, formgiving, kroppsøving eller andre skolefag. Du kan også bli faglærer i yrkesfag, for eksempel elektrofag eller helsefag eller byggfag. Det finnes 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning ved flere av landets universitet og høgskoler.

Faglærerutdanninger gir hovedsakelig grunnlag for undervisning i videregående opplæring, men også som faglærer i grunnskolen dersom faget er et undervisningsfag i grunnskolen.

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Foreløpig er det mulig å bli lærer ved å ta en 3-årig utdanning ved universitet eller høgskole og bygge på med ett år med praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Men fra høsten 2019 blir det innført et krav om å ha mastergrad for ta PPU. Det nye kravet om mastergrad vil ikke gjelde for idrettsfag, kunstfag eller yrkesfag. På PPU lærer man pedagogikk og har praksis i skolen.

Adjunkt

Man oppnår tittelen adjunkt hvis man har en 4-årig utdanning på høgskole/universitet som inkluderer pedagogikk. Har man i tillegg 1 år videreutdanning, kalles dette adjunkt med opprykk.

Om man går en 3-årig faglærerutdanning blir man adjunkt ved å ta 1 år videreutdanning i tillegg.

Lektor

Man kan også bli lærer hvis man har utdanning på mastergradsnivå (5-årig) fra universitet/høgskole, og i tillegg praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Da oppnår man tittelen lektor. Ved flere universiteter tilbys også egne integrerte 5-årige lektorprogrammer. Lektorer har i sin utdanning lagt vekt på fordypning i få fag, derfor underviser man vanligvis på ungdomsskoler eller i videregående skole.

Opptakskrav

For å kunne søke en av lærerutdanningene trenger du uansett generell studiekompetanse fra videregående skole. Det kan du få på flere måter, både på studieforberedende utdanningsprogram eller ved å ta påbygging på yrkesfaglige utdanningsprogram.

De fleste lærerutdanningene har krav om at man må ha minst 3 i snitt i norsk og karakteren 4 i snitt i matte, samt minst 35 skolepoeng totalt.

Med snitt i norsk menes gjennomsnittet av alle karakterer du får i norsk det siste året, både standpunkt- og eksamenskarakterer teller. Med snitt i matematikk menes gjennomsnittet av alle karakterer du får i P-matte (eller T-matte) fra alle årene, både standpunkt- og eksamenskarakterer teller. Hvis du tar S-matte eller R-matte er det ikke krav om et snitt på 4, det er nok med bestått (karakteren 2).

Faglærerutdanninger kan ha litt andre krav. Noen har krav som beskrevet over, mens andre krever yrkeskompetanse eller spesielle fag fra videregående opplæring, noen krever også yrkespraksis.

utdanning.no kan du lese mer generell informasjon om det å være lærer, og hvilke utdanningsmuligheter du kan velge mellom.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 22.01.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Lære foran en klasse (colourbox.com)
LÆRER: Det finnes flere type utdanninger du kan ta for å bli lærer. Les mer om alle alternativene i denne artikkelen.

Fakta

Opptakskrav for lærere:

  • Du må ha karaktereren 3 eller bedre i norsk og karakteren 4 i matte.
  • Du må også ha 35 skolepoeng totalt.
  • For å søke lærerutdanningen behøver du generell studiekompetanse fra videregående skole.

Du kan lese mer om opptakskravene på vilbli.nosine nettsider, eller på Samordna opptak.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hvordan velger du riktig utdanning?

Syns du det er vanskelig å vite hva du bør tenke på og gjøre når du skal velge utdanning? Her noen råd som kan være til hjelp.

Skilt med forskjellige yrker. Foto: ung.no

Yrker og utdanninger som krever politiattest

Mange formål krever at du legger frem politiattesten din (rullebladet ditt). Her har vi samlet noen, og hvilken type attest du må legge frem for de ulike.

Barnehagelærer og barn som leker utendørs.
Aktuelt

Nudes av meg er delt, hva gjør jeg?

Her finner du konkrete tips til hvordan du får fjernet intime bilder eller videoer av deg som er blitt delt.

Jente som ser bekymringsfullt på telefonen sin.

Lukt fra underlivet

Alle, både gutter og jenter, har sin særegne lukt fra underlivet. Ingen er fullstendig luktfri, men det skal ikke lukte vondt.

Undertøy til tørk (colourbox.com)

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

Hva brukes de til, er de farlige og hvordan kan du slette dem?

Illustrasjon av en cookie som ligger på et tastatur.