Vil du bli lærer?

Det vil alltid være et stort behov for engasjerte og gode lærere. I denne artikkelen kan du lese mer om de ulike utdanningene du kan ta og alternative veiene du kan gå for å bli lærer.

Sist oppdatert: 27.04.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

God stemning med lærer i klasserommet.
LÆRER: En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale, faglige og pedagogiske ferdigheter.

Lærere kan jobbe i både barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, voksenopplæringen, samt andre steder i samfunnet der det undervises eller drives opplæring.

Det er flere måter å bli lærer på, og det avhenger av hvem du vil undervise eller hva du vil undervise i. Her får du en oversikt:

Grunnskolelærer

Grunnskolelærerutdanningen kan sies å være bred, og kvalifiserer deg til å jobbe som lærer på grunnskolen. Man kan velge mellom grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn.

Begge utdanningene er 5-årige mastergrader. På studiet får du kunnskap om mange undervisningsfag og lærer hvordan du kan overføre denne kunnskapen til elevene. Du skal også ha praksis i løpet av utdanningen.

Du kan studere til å bli grunnskolelærer ved en rekke forskjellige høgskoler og universiteter i Norge. Her kan du lese mer om de ulike utdanningene, og få en oversikt over hvor de tilbys:

Fakta

Visste du at nyutdannede lærere kan få slettet deler av studielånet sitt?

Les mer om denne ordningen på lånekassen sine nettsider.

Lektor

Som lektor kan du undervise på videregående- og ungdomsskole. Tittelen lektor oppnår du ved å gå en 5-årig integrert lektorutdanning (for 8.-13. trinn). Lektorer tar i sin utdanning fordypning i få undervisningsfag, i motsetning til grunnskolelærere.

Man kan også bli lektor hvis man har utdanning på mastergradsnivå (5-årig) fra universitet/høgskole, og i tillegg praktisk pedagogisk utdanning (PPU):

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

PPU er et ettårig studium for deg som allerede har en mastergrad, enten fra høgskole eller universitet, og som ønsker å bli lærer. Med en praktisk-pedagogisk utdanning blir du kvalifisert til å undervise fra 5. klasse og oppover.

PPU er et yrkesrettet studium som tilbys ved svært mange universiteter og høgskoler i Norge. Du lærer om pedagogikk og har, som regel, praksis både i ungdomsskolen og på videregående skole.

Faglærer

En faglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt, for eksempel musikk, formgiving, kroppsøving eller andre skolefag. Du kan også bli faglærer i yrkesfag, for eksempel elektrofag, helsefag eller byggfag.

Det finnes 3-årige yrkesfaglærerutdanninger og 3-årige faglærerutdanninger ved flere av landets universitet og høgskoler.

Faglærerutdanninger gir hovedsakelig grunnlag for undervisning i videregående opplæring, men også som faglærer i grunnskolen dersom faget er et undervisningsfag der.

Adjunkt

Du oppnår tittelen adjunkt hvis du har en 4-årig grunnskolelærerutdanning, eller bachelorgrad fra på høgskole/universitet som inkluderer pedagogikk. Har du i tillegg 1 år videreutdanning, kalles dette adjunkt med opprykk.

Om du går en 3-årig faglærerutdanning blir du adjunkt ved å ta 1 år videreutdanning i tillegg.

Opptakskrav

Det er to alternative måter å dekke opptakskravet til lærerutdanningen på. Begge krever generell studiekompetanse i tillegg til enten:

  • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk
  • Gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matte (hvis du tar S-matte eller R-matte er det ikke krav om et snitt på 4, da er det nok med bestått)
  • Minst 35 skolepoeng totalt

Eller

  • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk
  • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matte
  • Minst 40 skolepoeng totalt

Du kan lese mer om de nye opptakskravene på regjeringens nettsider.

Faglærerutdanninger og lektorutdanninger kan ha litt andre krav. Noen har krav som beskrevet over, mens andre krever henholdsvis yrkeskompetanse eller spesielle fag fra videregående skole.

På utdanning.no kan du lese mer generell informasjon om det å være lærer, og hvilke utdanningsmuligheter du kan velge mellom.

God stemning med lærer i klasserommet.
LÆRER: En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale, faglige og pedagogiske ferdigheter.

Fakta

Visste du at nyutdannede lærere kan få slettet deler av studielånet sitt?

Les mer om denne ordningen på lånekassen sine nettsider.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?