Fagskole – noe for deg?

Fagskoler er korte, yrkesrettede utdanninger og er et alternativ til universiteter og høyskoler. Om du vil fort i jobb, eller du ikke har studiekompetanse og ikke ønsker å ta påbygg, kan fagskoler være et godt valg for deg.

Sist oppdatert: 21.01.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

""
FAGSKOLE: Utdanningen er hovedsakelig klasserombasert, slik at undervisningen gis i mindre grupper. Noe undervisning er også nettbasert.

En fagskoleutdanning varer vanligvis fra et halvt til to år, og tilbyr utdanninger innenfor en rekke ulike fagfelt. Du kan blant annet studere helse-, sosial- og oppvekstfag, teknologiske fag, reiseliv, media og økonomi og administrasjon.

For å komme inn på en fagskole må du ha fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Se oversikt over fagskoletilbud hos Utdanning.no

Kombinerer teori og praksis

Uavhengig av fagfelt er alle fagskolene godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). De gir rett til lån og stipend fra Lånekassen, og de gir studiepoeng. Noen fagskoleutdanninger er gratis, mens andre tar skolepenger. Du bør derfor sjekke opp den skolen du synes er aktuell.

Utdanningen er hovedsakelig klasserombasert, slik at undervisningen gis i mindre grupper istedenfor i større forelesningssaler, men en del er også nettbasert.

Det er tette bånd til arbeidslivet, og du lærer å kombinere teori og praksis. Målet er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis og bli kvalifisert til å gå rett ut i jobb. Det finnes både heltids- og deltidsstudier.

På samordnaopptak kan du lese mer om hvordan du søker om studieplass på en fagskole.

Samarbeider med høyskoler

Vil du studere mer etter utdanningen, har mange fagskoler samarbeid med ulike høyskoler. Det gjør at du kan bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad.

Det er også muligheter for å ta utdanning i utlandet og få fagskoleutdanningen godkjent som en del av graden. En rekke utdanninger gir i tillegg mulighet til å søke om mesterbrev.

Ulike typer fagskoler

Offentlige fagskoler

Noen fagskoler finansieres av det offentlige og er gratis. Likevel krever noen utdanninger at du betaler for materiell og utstyr selv. Nett- og deltidsstudier kan også medføre en ekstra studieavgift.

Private fagskoler

Mange fagskoler mottar ikke støtte fra det offentlige, og derfor finansieres utdanningen blant annet av elevene som går der. Prisen på studiet varierer avhengig av utdanning og utdanningssted.

Lån og stipend

Fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT gir rett til støtte hos Lånekassen. Les mer om dette på lånekassen sine nettsider.

Åpen

UtdanningHøyere utdanning
""
FAGSKOLE: Utdanningen er hovedsakelig klasserombasert, slik at undervisningen gis i mindre grupper. Noe undervisning er også nettbasert.

Ulike typer fagskoler

Offentlige fagskoler

Noen fagskoler finansieres av det offentlige og er gratis. Likevel krever noen utdanninger at du betaler for materiell og utstyr selv. Nett- og deltidsstudier kan også medføre en ekstra studieavgift.

Private fagskoler

Mange fagskoler mottar ikke støtte fra det offentlige, og derfor finansieres utdanningen blant annet av elevene som går der. Prisen på studiet varierer avhengig av utdanning og utdanningssted.

Lån og stipend

Fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT gir rett til støtte hos Lånekassen. Les mer om dette på lånekassen sine nettsider.

Åpen

UtdanningHøyere utdanning

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?