I Norge er det rundt 120 fagskoler med til sammen nærmere 15 000 studenter. Utdanningen varer i mellom et halvt år - to år og er rettet mot arbeidslivet.

Fagskoleutdanningen bygger på videregående skole, og du følger opp samme linjevalg som på videregående. Du kan studere blant annet helse-, sosial- og oppvekstfag, teknologiske fag, reiseliv, media og økonomi og administrasjon. En del linjer har også opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Kombinerer teori og praksis

Uavhengig av fagfelt er alle fagskolene godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), som kvalitetssikrer alle norske utdanninger. For at noen skal kunne kalle seg fagskole, må de oppfylle visse kvalitetskrav. Alle utdanninger som er godkjent av NOKUT, gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. Noen utdanninger er gratis, mens andre tar skolepenger. Du bør derfor sjekke opp den skolen du synes er aktuell.

Utdanningen er hovedsakelig klasserombasert, slik at undervisningen gis i mindre grupper istedenfor i større forelesningssaler, men en del er også nettbasert. Det er tette bånd til arbeidslivet, og du lærer å kombinere teori og praksis. Målet er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis og bli kvalifisert til å gå rett ut i jobb. Det finnes både heltids- og deltidsstudier.

 

FAKTA

Offentlige fagskoler

Noen fagskoler finansieres av det offentlige og er gratis. Likevel krever noen utdanninger at du betaler for materiell og utstyr selv. Nett- og deltidsstudier kan også medføre en ekstra studieavgift.

Private fagskoler

Mange fagskoler mottar ikke støtte fra det offentlige, og derfor finansieres utdanning blant annet av elevene som går der. Prisen på studiet varierer avhengig av utdanning og utdanningssted.

Lån og stipend

Fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT gir rett til støtte hos Lånekassen. Se oversikt over godkjente tilbud hos NOKUT.

Samarbeider med høyskoler

Vil du studere mer etter utdanningen, har mange fagskoler samarbeid med ulike høyskoler. Det gjør at du kan bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. Det er også muligheter for å ta utdanning i utlandet og få fagskoleutdanningen godkjent som en del av graden. En rekke utdanninger gir i tillegg mulighet til å søke om mesterbrev.

Vil du lese mer? Se oversikt overgodkjente fagskoletilbud her. Les også om kostnader ved fagskole, samt lån og stipend her.