Mistrives du i lærebedriften?

Som lærling har du rett til en opplæring som er tilpasset deg og dine evner. Her får du flere tips til hva du gjør dersom du ikke blir godt nok ivaretatt i lærebedriften.

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung person som viser åpenhet og nysgjerrighet på lærlingsplassen.
SI IFRA: Hvis du mistrives i lærebedriften din, er det viktig at du sier ifra. Foto: Colourbox

Som lærling er du på mange måter en vanlig arbeidstaker, men du har rett til en opplæring som er tilpasset deg og dine evner. Det er derfor viktig at opplæringen i lærebedriften skal tilpasses deg, og ikke bedriftens behov.

I artikkelen under kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for lærlinger.

Hva hvis lærebedriften ikke gir deg god oppfølging?

Bedrifter som tar inn lærlinger er godkjent av fylkeskommunen. Det legges vekt på at du som lærling skal få godt faglig utbytte av læretiden.

Lærebedriften skal lage plan for opplæringen, for å sikre at du som lærling får en opplæring som følger kravene i læreplanen. Det er også lærebedriftens ansvar å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Det vil si at det skal være lett å lære, og at du har tilgang på fagfolk.

Opplever du at lærebedriften ikke gir deg tilstrekkelig opplæring? Blir du dårlig behandlet? Da er det viktig at du snakker med noen om utfordringene.

Skriv ned hva du lærer – og snakk med bedriften

Det er lurt å dokumentere opplæringen du får. Skriv ned hva du gjør på jobben, hva du lærer og hvordan du trives på læreplassen.

Skriftlige bevis på hvordan du blir fulgt opp i bedriften kan gjøre det enklere å be om endring.

Hvis du mistrives er det lurt å starte med å snakke med bedriften du er læring i. Noen kan synes det er ubehagelig å ta opp ting som ikke fungerer, så her er noen tips:

 • Lag en liste over hva du vil ta opp. På den måten er det lettere å huske hva du vil si.
 • Legg fram saken din på en rolig og saklig måte.
 • Start gjerne med instruktøren din, men hvis dette ikke hjelper kan du be om en prat med sjefen.

Hva hvis bedriften ikke lytter til deg?

Har du snakket med bedriften din, men føler det ikke hjelper? Da er det andre du kan kontakte for hjelp.

 • Opplæringskontoret.
 • Tillitsvalgt eller fagforeningen din. Som lærling kan det være lurt å fagorganisere seg. Dersom du melder deg inn i en fagforening er du sikret støtte hvis det oppstår en konflikt med lærebedriften
 • Fagopplæringskontoret i fylket ditt. De kan mekle mellom deg og bedriften. Dersom dere ikke kommer fram til en løsning kan det være et alternativ å heve lærekontrakten. En lærekontrakt kan heves dersom opplæringen du får er mangelfull, og/eller arbeidsmiljøet er dårlig.
 • Rettighetshjelpen til Elevorganisasjonen. Rettighetshjelpen har god oversikt over hvilke rettigheter og plikter som gjelder, og kan gi deg veiledning.

Elev- og lærlingombudet kan svare på dine spørsmål

Alle fylker har egne Elev- og lærlingombud, og du kan kontakte ombudet for gode tips hvis du opplever noe på jobben som føles urettferdig eller feil.

På ung.no svarer flere Elev- og lærlingeombud på spørsmål om rettigheter i videregående skole og lærlingebedrifter. Du kan stille ditt spørsmål på ung.no/oss.

Fakta

Tips til deg som mistrives i lærebedriften

 • Skriv ned hva du lærer, og hvordan du trives.
 • Snakk med instruktøren i lærebedriften din. Ta opp det du er misfornøyd med på en rolig og saklig måte.

Andre som kan hjelpe deg

Ung person som viser åpenhet og nysgjerrighet på lærlingsplassen.
SI IFRA: Hvis du mistrives i lærebedriften din, er det viktig at du sier ifra. Foto: Colourbox

Fakta

Tips til deg som mistrives i lærebedriften

 • Skriv ned hva du lærer, og hvordan du trives.
 • Snakk med instruktøren i lærebedriften din. Ta opp det du er misfornøyd med på en rolig og saklig måte.

Andre som kan hjelpe deg

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?