Lærlingers rettigheter og plikter

Hva har du krav på og hva kreves av deg? Her får du informasjon om hvilke regler som gjelder for lærlinger.

LÆRLING: Husk at du som lærling har både rettigheter og plikter. Sørg for at du gjør det som kreves av deg, og at du får det du har krav på! Foto: Colourbox

Som lærling har du rettigheter og plikter etter flere lover som gjelder i arbeidslivet, blant annet opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring tilpasset deg og dine evner.

Dine rettigheter som lærling

Her er en huskeliste som kan være nyttig på veien fra å være elev til å bli lærling:

 • Du skal få en skriftlig lærekontrakt. I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale.
 • Opplæringen skal ta utgangspunkt i opplæringsplanen for faget, og skal tilpasses deg og dine forutsetninger.
 • Du skal få skikkelige tilbakemeldinger på arbeidet du gjør. Du har rett til å få veiledning og vurdering underveis – i tillegg til halvårsvurdering.
 • Du skal ha mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.
 • Lærebedriften eller skolen du går på, skal melde deg opp til fag-/svenneprøven.
 • Du skal bli behandlet like bra som de andre ansatte. Det vil si at du ikke skal mobbes selv om du er ny, og du skal ikke utsettes for diskriminering og trakassering.
 • Du skal som lærling vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.

Du har rett til lønn

Som lærling har du rett til å få lønn gjennom hele læretiden. Dette må du vite om lærlinger og lønn:

 • Dine lønnsbetingelser skal framkomme i arbeidsavtalen du har med bedriften din.
 • Lønnen din vil variere etter hvilket fag du er lærling i.
 • Lønnen vil også variere etter om du er organisert og om lærebedriften din følger gjeldende tariffavtale.
 • Lønnen fordeles ofte slik at du får mindre lønn i begynnelsen av læretiden, og mer mot slutten når du nærmer deg fag-/svenneprøven. Les mer om lønnsberegning her.
 • Opplæringen skal være gratis. Eksempelvis så plikter lærebedriften å betale for nødvendig verneutstyr og hjelpemidler.
 • Du har også rett til å søke om støtte fra Lånekassen.

Dine plikter som lærling

 • Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Du må bestå i alle teoretiske fellesfag og programfag fra videregående skole for å kunne gå opp til fag-/svenneprøven.
 • Møt presis på jobb!
 • Du har samme arbeidstid som vanlige arbeidstakere i bedriften. Dette gjelder også rett til ferie. Som lærling har du eksempelvis ikke to måneders sommerferie slik du hadde på videregående skole.
 • Meld ifra til lærebedriften hvis du blir syk, eller om det er en annen grunn som gjør at du ikke kan møte på jobb.
 • Oppfør deg høflig og gjør arbeidsoppgavene dine når du er på jobb. På jobb skal du ikke prate i telefonen med venner, sitte på Facebook eller gjøre andre ting som ikke har med jobben å gjøre.

På nettsiden www.elevombud.no finner du oversikt over alle detaljene som gjelder rundt hva du kan kreve, og hva du må huske på når du er lærling.

Brudd på dine rettigheter?

Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på. Ombudet skal hjelpe både elever i private og offentlige skoler. Du kan finne ditt ombud på elevombudene.no

Fakta

Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg som er lærling

 • elevombudene.no finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som lærling.
 • Du kan kontakte ditt elev- og lærlingombud. Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på.
 • Ombudet hjelper elever både i private og offentlige skoler.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 28.08.2021

Offentleg og kvalitetssikra
LÆRLING: Husk at du som lærling har både rettigheter og plikter. Sørg for at du gjør det som kreves av deg, og at du får det du har krav på! Foto: Colourbox

Fakta

Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg som er lærling

 • elevombudene.no finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som lærling.
 • Du kan kontakte ditt elev- og lærlingombud. Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på.
 • Ombudet hjelper elever både i private og offentlige skoler.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler på problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Skole i Oslo (foto: ung.no)

Mistrives du i lærebedriften?

Som lærling har du rett til en opplæring som er tilpasset deg og dine evner. Her får du flere tips til hva du gjør dersom du ikke blir godt nok ivaretatt i lærebedriften.

Mekanikelærling
Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente