Søkt videregående skole - hva skjer nå?

Her kan du lese om inntakene, hva du må huske på, svarfrister og ventelister. Og kommer du ikke inn der du helst vil, kan det likevel finnes muligheter.

Sist oppdatert: 10.02.2021 Av: Redaksjonen, ung.no.

Tegning av gutt med skolesekk og pc (ung.no)
SKOLEPLASS: I juli kan du logge inn på Vigo.no og sjekke hvilket utdanningsprogram og skole du har kommet inn på. Husk å svare på tilbud om skoleplass. Illustrasjon: ung.no

I juli kan du logge inn på Vigo.no og sjekke hvilket utdanningsprogram og skole du har kommet inn på. Nøyaktig dato for inntaket varierer fra fylke til fylke. På vilbli.no kan du lese om søknadsfrister og inntakskalender - her kan du trykke deg videre til ditt fylke for å se viktige datoer som gjelder for deg.

Hvis du er usikker på akkurat hvilken dato inntaket er klart i ditt fylke, kan du ta kontakt med inntakskontoret. Dette gjelder også om du ikke får til å logge inn, eller du ikke finner noe svar inne på Vigo.no. Du kan også snakke med rådgiver på skolen din for hjelp når du skal søke skole.

Du får uansett SMS eller e-post så snart inntaket er klart.

Du må svare på tilbudet om skoleplass

Svarfrist for tilbudet om skoleplass er én uke fra inntaket er klart.

Du svarer samtidig på om du vil fortsette å stå på venteliste dersom du ikke kom inn på førsteønsket ditt. Du svarer inne på Vigo.no.

  • Kom du inn på førsteønsket ditt? Takk ja til plassen! De som kommer inn på førsteønsket sitt mister automatisk rett til plass på andre- og tredjeønsket.
  • Kom du ikke inn på førsteønsket ditt? Takk uansett ja til skoleplassen du er tilbudt. Takk også ja til å stå på venteliste for det du hadde som førsteønske.

Hvis du ikke takker ja til plassen du faktisk får tilbud om, risikerer du å stå helt uten skoleplass!

Du kan legge inn svar på forhånd

Er du bortreist, eller har du ikke anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen?

Da kan du registrere forhåndssvar på søknaden din hos vigo.no. I de fleste fylker kan du registrerer forhåndssvar fra 2. mars og fram til 1. juli.

Det kan være lurt å legge inn svar på forhånd, selv om du ikke er bortreist når tilbudet kommer. På denne måten er du helt sikker på at du vil takke ja til tilbudet du får, og du risikerer ikke å stå uten plass på en skole.

Når du legger inn forhåndssvar betyr dette at du automatisk vil takke ja til plassen du får tilbud om.

Du kan velge å stå på venteliste

Når du får tilbud om skoleplass kan du velge å stå på venteliste til eventuelle høyere ønsker, men alle lavere ønsker faller automatisk bort. Det er derfor ikke mulig å takke nei til førsteønsket for å komme inn på et lavere ønske.

Takker du nei til tilbud om førsteønsket ditt, vil du ikke få noe nytt tilbud og står uten skoleplass til høsten. Du kan lese mer om de ulike svaralternativene på vilbli.no.

Kom du ikke inn der du helst ønsker? Det finnes fortsatt muligheter!

Resultatet av 2. inntaket vil være klart i begynnelsen/midten av august. Konkret dato kan variere litt fra fylke til fylke. Kontakt inntakskontoret hvis du er usikker på noe.

Om du blir tildelt plass i 2. inntaket bekrefter du plassen ved å møte opp første skoledag.

Ventelister også etter skolestart

Du står fremdeles på venteliste etter skolestart, dersom du ikke har kommet inn på førstevalget ditt. Cirka tre dager etter skolestart overtar skolene ventelistene fra Inntakskontoret.

Skolene er forpliktet til å forholde seg til Inntakskontorets ventelister. Det vil si at skolen ikke kan gi deg plass dersom andre søkere er før deg på ventelisten. Du kan ta kontakt med skolen og spørre hvordan du ligger an på ventelisten.

Møt opp første skoledag

Har du ikke kommet inn på det du hadde som førsteønske, bør du fra skolestart og de neste ukene holde kontakt med skolen du søkte som førsteønske. Du kan ringe skolen for å høre om det har kommet noen ledige plasser dagene og ukene etter skolestart.

I tillegg MÅ du altså møte opp første skoledag der du faktisk fikk skoleplass. Møter du ikke opp, mister du plassen og risikerer å bli stående helt uten skoleplass.

Fakta

Viktig å huske på om inntaket

  • Svarfrist for tilbudet om skoleplass er én uke fra inntaket er klart.
  • Hvis du ikke takker ja til plassen du faktisk får tilbud om, risikerer du å stå helt uten skoleplass!
  • Kom du ikke inn på førsteønsket ditt? Takk uansett ja til skoleplassen du er tilbudt. Takk også ja til å stå på venteliste for det du hadde som førsteønske.
  • Du må møte opp første skoledag der du faktisk fikk skoleplass. Møter du ikke opp, mister du plassen og risikerer å bli stående helt uten skoleplass.
Tegning av gutt med skolesekk og pc (ung.no)
SKOLEPLASS: I juli kan du logge inn på Vigo.no og sjekke hvilket utdanningsprogram og skole du har kommet inn på. Husk å svare på tilbud om skoleplass. Illustrasjon: ung.no

Fakta

Viktig å huske på om inntaket

  • Svarfrist for tilbudet om skoleplass er én uke fra inntaket er klart.
  • Hvis du ikke takker ja til plassen du faktisk får tilbud om, risikerer du å stå helt uten skoleplass!
  • Kom du ikke inn på førsteønsket ditt? Takk uansett ja til skoleplassen du er tilbudt. Takk også ja til å stå på venteliste for det du hadde som førsteønske.
  • Du må møte opp første skoledag der du faktisk fikk skoleplass. Møter du ikke opp, mister du plassen og risikerer å bli stående helt uten skoleplass.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Videregående skole

Les mer