Du har rett til videregående opplæring

Ingen kan tvinge deg til å gå på videregående, men i Norge har du rett til skoleplass eller et annet opplæringstilbud. Dette kaller vi ungdomsrett.

Sist oppdatert: 24.08.2022 Av: redaksjonen, ung.no i samarbeid med Veiledningssenteret Follo

En ungdom holder lapp med Ungdomsrett
UNGDOMSRETT: Alle elever som er ferdig med grunnskolen, har rett til videregående opplæring. Foto: Colourbox

I Norge har alle elever rett til en hel utdanning på videregående skole når de er ferdig med grunnskolen. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du går ut av ungdomsskolen.

Du kan ta deg friår underveis eller bytte utdanningsprogram hvis du angrer på valget ditt. Du har ungdomsrett til det året du fyller 24 år.

Hva har du rett til?

Du som går et studieforberedende utdanningsprogram, har rett til tre års opplæring på videregående skole.

Er du elev på yrkesfag, har du rett til så mange år som utdanningen tar. Hvis du skal i lære, er det ofte fire år totalt.

De som tar yrkesfag, får rett til å ta påbygging til studiekompetanse etterpå. Det innebærer fagene norsk, historie, naturfag og matematikk. Retten gjelder for deg som oppnår yrkeskompetanse senest det året du fyller 24 år.

Du har rett til skoleplass i det fylket du bor i når du søker. På søknaden på Vigo.no fører du opp tre forskjellige utdanningsprogrammer i prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på et av disse tre ønskene, men ikke på én bestemt skole.

Viktig å huske på

  • Ungdomsretten gir deg bare rett til å fullføre videregående opplæring én gang. Når du har fullført et utdanningsprogram, har du altså ikke lenger rett til plass.
  • Du kan vente med å begynne på videregående etter ungdomsskolen, eller eventuelt ta pause fra utdanningen underveis.
  • Du har rett til å bytte utdanningsprogram underveis, men bare én gang. Da får du utvidet ungdomsretten, så du kan fullføre det du byttet til.

Søke om fortrinnsrett

Hvis skolen ikke har vurderingsgrunnlag på deg fra ungdomsskolen i et eller flere fag, på grunn av annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold, har du uansett rett til å komme inn på videregående skole.

Da må du kanskje søke på det som tidligere het særskilt grunnlag, som nå kalles fortrinnsrett.

Du kan lese mer om fortrinnsrett på vilbli.no. Snakk med rådgiveren på skolen din eller PPT, så hjelper de deg med dette. Husk at søknadsfristen da vil være 1. februar, som er tidligere enn vanlig søknadsfrist.

Les også artikkelen om rett til tilpasset opplæring.

Rett til spesialundervisning (utvidet ungdomsrett)

Hvis du har rett til spesialundervisning, kan du også ha rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra hvis du trenger det for å fullføre.

Du kan også ha rett til utvidet opplæring i noen andre tilfeller. Les mer om dette på vilbli.no.

Fakta

En ungdom holder lapp med Ungdomsrett
UNGDOMSRETT: Alle elever som er ferdig med grunnskolen, har rett til videregående opplæring. Foto: Colourbox

Fakta

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?