Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Hva er IB? (International Baccalaureate)

Visste du at du kan ta to år av videregående på en internasjonal linje i Norge? Her kan du lese mer om hva IB er, og finne ut om det er noe for deg.

Sist oppdatert: 18.09.2021 Av: redaksjonen, ung.no i samarbeid med Veiledningssenteret Follo

""
KREVENDE: IB-undervisningen foregår på engelsk og regnes som et krevende studium med høyt faglig nivå. Foto: Pexels

IB (International Baccaelaureate) er en internasjonal skolelinje som finnes i mer enn 100 land, og som du også kan ta i Norge.

Du går først vanlig Vg1 studiespesialisering, og så søker du deg videre på IB-linjen på Vg2 og Vg3.

Det er bare noen norske skoler som tilbyr IB. På vilbli.no kan du finne en oversikt over hvilke skoler som har IB-linjen.

IB gir generell studiekompetanse

Når du har bestått IB, får du et IB-diploma. Bestått IB gir generell studiekompetanse, og du kan studere videre på universiteter og høyskoler, både i Norge og i utlandet.

Ved opptak til norske universiteter og høyskoler blir IB-karakterene regnet om til norske konkurransepoeng.

Du kan lese mer om IB på hjemmesidene til programmet.

Krevende studium

På IB-linjen foregår all undervisning på engelsk, bortsett fra i faget norsk og andre språkfag. IB regnes som et krevende studium med høyt faglig nivå, og forutsetter at du har gode forkunnskaper i engelsk og god motivasjon for skolearbeidet.

Fagsammensetningen og oppbygningen av IB er også annerledes enn på vanlig studiespesialisering.

Lærerne setter ikke karakterer, både eksamen og underveisvurderinger følger av læreplaner og tydelige og detaljerte vurderingskriterier. På slutten av Vg3 tar elevene eksamen i alle fag.

Legger vekt på faglig og personlig utvikling

IB har en visjon om at veien til en bedre verden er å utvikle elevene både faglig og som personer.

Som en del av dette skal IB-elever reflektere og utvikle kritisk tenkning, bruke fritiden på noe kreativt, sport og/eller en form for samfunnstjeneste, og de skal gjennomføre et forskningsprosjekt i et av fagene sine.

På vilbli.no kan du lese mer om fag- og timefordelingen på IB.

Hvem kan søke på IB?

Alle som går studiespesialisering på Vg1, kan søke seg inn på IB.

Andre studieforberedende utdanningsprogrammer som gir generell studiekompetanse, som for eksempel idrettsfag, kvalifiserer ikke for å søke IB.

Slik søker du IB

  • Søk elektronisk på vigo.no. Det er viktig at du setter opp IB som første prioritet.
  • Fyll ut et eget tilleggsskjema for IB. Dette tilleggsskjemaet finner du på skolens hjemmeside under "Utdanningsprogram" og "International Baccalaureate".
  • Legg ved kopi av vitnemål og attest fra lærer/klassekontakt fra første termin Vg1 studiespesialisering eller fra skole i utlandet. Vær obs på at du skal sende tilleggsskjemaet direkte til skolen.

NB! IB har en årsavgift på 6 500 kroner. På private skoler kan kostnaden være høyere enn dette også. Ta kontakt med skolen du søker på, for å få mer informasjon.

Fakta

  • Alle som går studiespesialisering på Vg1, kan søke seg inn på IB.
  • Andre studieforberedende utdanningsprogrammer som gir generell studiekompetanse, som for eksempel idrettsfag, kvalifiserer ikke for å søke IB.
  • På vilbli.no kan du lese mer om fag- og timefordelingen på IB.
""
KREVENDE: IB-undervisningen foregår på engelsk og regnes som et krevende studium med høyt faglig nivå. Foto: Pexels

Fakta

  • Alle som går studiespesialisering på Vg1, kan søke seg inn på IB.
  • Andre studieforberedende utdanningsprogrammer som gir generell studiekompetanse, som for eksempel idrettsfag, kvalifiserer ikke for å søke IB.
  • På vilbli.no kan du lese mer om fag- og timefordelingen på IB.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?