Hva er påbygging til generell studiekompetanse?

Går du yrkesfag, men ønsker å kunne studere videre ved høgskole eller universitet? Her får du svar på alt du lurer på om påbygging til generell studiekompetanse.

Sist oppdatert: 02.09.2021 Av: Utdanningsrådgiveren på ung.no

PÅBYGG: Dersom du går yrkesfag, men ønsker å kunne studere videre ved universitet eller høgskole, kan du ta påbygg. Foto: Ivan Samkov/Pexels

Hva er generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse betyr at du har de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du trenger til å begynne på høyere utdanning ved høgskole eller universitet.

Du får generell studiekompetanse hvis du fullfører og består ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene på VGS.

Les mer om veien til generell studiekompetanse her:

Hva er påbygg?

Du som går et yrkesfaglig utdanningsprogram, kan også få studiekompetanse. Da må du ta det som heter påbygging til generell studiekompetanse, ofte kalt påbygg.

Du kan enten ta påbygging i stedet for å bli lærling og fullføre yrkeskompetansen, eller du kan velge å ta påbygging etter at du har fått yrkeskompetanse.

Etter å ha fullført påbygg er du kvalifisert for å søke på høyere utdanning ved høgskoler og universitet, på lik linje med dem som har generell studiekompetanse fra et studieforberedende utdanningsprogram.

Du «bygger på» fellesfagene du har hatt på yrkesfag, slik at du får samme formelle grunnlag og kompetanse som de som har gått på studieforberedende.

Påbygging kan være et ganske krevende år, med mange teoretiske skolefag og mye å lese og skrive. Men hvis du er innstilt på å jobbe godt med fagene og er motivert for å fullføre, har du gode forutsetninger for å klare det.

Når kan du ta påbygging?

  • Etter fullført og bestått Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram:

Da tar du Vg3 påbygging på tredjeåret og får studiekompetanse på like mange år som dem som går et studieforberedende løp.

Husk at hvis du tar påbygging i Vg3, oppnår du generell studiekompetanse og bruker opp ungdomsretten din på det.

  • Etter oppnådd yrkeskompetanse:

Da tar du Vg4 påbygging etter at du har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev.

Fra og med 2014 har alle som tar yrkeskompetanse rett til å ta vg4 påbygging til studiekompetanse i tillegg. Retten gjelder de som fullfører yrkesutdanningen innen utgangen av det året de fyller 24 år. Da får du både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse. Du kan ta ut retten til vg4 påbygging når som helst, enten med en gang eller etter å ha jobbet noen år.

Du får ikke rett til vg4 påbygging hvis du har fritak for vurdering i ett eller to av fellesfagene i yrkeskompetansen din. Det er fordi du trenger alle fellesfagene for å få generell studiekompetanse til slutt.

Kan jeg ta påbygg først, og så yrkeskompetanse?

Dette er vanskeligere. Hvis du tar yrkeskompetanse først, får du rett til å ta Vg4 påbygging. Men motsatt vei, å ta Vg3 påbygging først og så yrkeskompetanse, er ikke like lett.

Når du har fullført Vg3 påbygging har du nemlig brukt opp ungdomsretten din, og har ikke rett til mer videregående opplæring. Hvis du søker et yrkesfaglig Vg3 i skole etterpå, kommer du nederst på søkelista.

Hvis du ønsker læreplass, er du fremdeles kvalifisert og kan skaffe deg læreplass på egenhånd. Utfordringen er at lærebedriftene får en viss sum i økonomisk støtte for å ha deg som lærling, og de får mer penger for å ta inn en lærling som har ungdomsrett. Derfor velger mange bedrifter de ungdommene som har ungdomsrett. Dette er det lurt å tenke gjennom på forhånd.

Hvor mange fag må du ha?

For å se mer om hvilke fag og hvilket timeantall du skal ha, kan du lese på vilbli.no, eller kontakte lærestedet hvor du vil ta påbygg. Du kan også lese mer på Samordna opptak, eller snakke med rådgiver på skolen din.

Læreplanene til fagene du skal ha på påbygging ligger her hos Utdanningsdirektoratet.

Påbygg som privatist

Hvis du ikke vil eller kan følge vanlig undervisning, har du muligheten til å ta fagene du mangler som privatist, og få studiekompetanse på den måten. Så lenge du består påbyggingsfagene, oppnår du generell studiekompetanse.

Selv om du kan lese på egenhånd, er det mange som har godt av ekstra oppfølging og undervisning. Hvis du ikke får plass i en klasse med påbygging, eller av en annen grunn heller vil ta det som privatist, er det flere privatskoler som tilbyr påbyggsfagene med undervisning.

Undervisning ved privatskoler koster en del penger. Du kan se priser på nettsidene til privatskolene.

Støtte av Lånekassen til påbygg

Du kan få støtte av Lånekassen til å ta påbygging til generell studiekompetanse. Hvor mye du får avhenger av om du har ungdomsrett eller ikke.

Du kan lese mer om dette på Lånekassens sider.

Snakk med rådgiveren din

Snakk med rådgiver på skolen din hvis du lurer på mer om påbygging til generell studiekompetanse.

De ulike fylkene har også forskjellige tilbud til hvordan du kan ta påbygging – noen tilbyr for eksempel varianter med kveldsundervisning. Sjekk vilbli.no for å se hva som finnes i fylket ditt, eller snakk med rådgiver.

Lykke til!

Fakta

  • Du kan ta påbygging etter fullført Vg2 på et yrkesfaglig program, eller etter oppnådd yrkeskompetanse.
  • Påbygging gir deg de fagene du mangler for å få studiekompetanse.
  • Med generell studiekompetanse kan du søke deg videre på universiteter og høgskoler.
PÅBYGG: Dersom du går yrkesfag, men ønsker å kunne studere videre ved universitet eller høgskole, kan du ta påbygg. Foto: Ivan Samkov/Pexels

Fakta

  • Du kan ta påbygging etter fullført Vg2 på et yrkesfaglig program, eller etter oppnådd yrkeskompetanse.
  • Påbygging gir deg de fagene du mangler for å få studiekompetanse.
  • Med generell studiekompetanse kan du søke deg videre på universiteter og høgskoler.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Videregående skole

Les mer

Utdanning

Les mer