Søknadsfrister for videregående skole

Skal du søke på videregående skole? Her får du oversikt over fristene som gjelder.

Sist oppdatert: 10.02.2021 Av: redaksjonen, ung.no

Elever ser på en laptop sammen.
HUSK: Det er lurt å merke seg fristene for søknad til VGS først som sist, så slipper du dårlig tid når du skal bestemme deg. Foto: Brooke Cagle/Unsplash

Den ordinære fristen for videregående skole er 1. mars klokka 23.59.

For søkere med fortrinnsrett eller individuell behandling er søknadsfristen 1. februar klokka 23.59. Du kan lese mer om hvem dette gjelder lenger ned i artikkelen.

For begge søknadsfristene gjelder denne regelen: Dersom søknadsfristen er på en lørdag eller søndag, blir fristen utsatt til mandagen etter.

Hvordan søker jeg?

Du søker på videregående skole på vigo.no. Du må ha kodene til MinID for å søke. Dette kan du lese mer om på vilbli.no.

Når inntaket er klart, får du beskjed på SMS og e-post. Dersom du ikke har lagt inn forhåndssvar, må du gå inn for å takke ja/nei til tilbudet du har mottatt.

Hvem har søknadsfrist 1. februar?

For noen søkere til videregående skole er det 1. februar som er fristen for å søke. Dette gjelder for:

 • Søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
 • Søkere som nylig har kommet til Norge.
 • Søknad om formidling til læreplass for lærekandidater.

Fristen 1. februar gjelder også ved søknad om fortrinnsrett:

 • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
 • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
 • for søkere med vedtak om utvidet tid
 • Du kan lese mer om fortrinnsrett på vilbli.no

Søker du om individuell behandling gjelder også fristen 1. februar. Dette gjelder:

 • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søkere til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning, og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
 • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner
 • Du kan lese mer om individuell behandling på vilbli.no

Hvem har søknadsfrist 1. mars?

Dette er den ordinære fristen for å søke videregående skole, og gjelder for disse søkerne:

 • søkere til ordinært inntak
 • søkere til lærefag

Kan jeg endre på søknaden min?

Du kan endre på søknaden din helt fram til søknadsfristen går ut. Etter at søknadsfristen går ut 1. februar eller 1. mars, kan du ikke endre ønskene dine.

Hva skjer hvis jeg glemmer fristen?

Hvis du ikke har søkt innen fristen, mister du retten til skoleplass neste skoleår. Hvis du har glemt å søke innen fristen, bør du ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt så fort som mulig, så de kan gi deg veiledning.

Fakta

Viktig info om søknad til videregående skole

 • 1. februar, kl. 23.59: Søknadsfrist for elever med fortrinnsrett eller individuell behandling
 • 1. mars, kl. 23.59: Ordinær søknadsfrist for videregående skole
 • Du søker på videregående skole på vigo.no
 • Hvis du har glemt å søke innen fristen, bør du ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt så fort som mulig, så de kan gi deg veiledning.
Elever ser på en laptop sammen.
HUSK: Det er lurt å merke seg fristene for søknad til VGS først som sist, så slipper du dårlig tid når du skal bestemme deg. Foto: Brooke Cagle/Unsplash

Fakta

Viktig info om søknad til videregående skole

 • 1. februar, kl. 23.59: Søknadsfrist for elever med fortrinnsrett eller individuell behandling
 • 1. mars, kl. 23.59: Ordinær søknadsfrist for videregående skole
 • Du søker på videregående skole på vigo.no
 • Hvis du har glemt å søke innen fristen, bør du ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt så fort som mulig, så de kan gi deg veiledning.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Videregående skole

Les mer

Høyere utdanning

Les mer

Utdanning

Les mer