Ønsker du å dra på utveksling på VGS?

Her får du tips til planleggingen og oversikt over hvordan du kan få støtte fra Lånekassen.

Sist oppdatert: 01.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung person holder rundt en globus.
UTVEKSLING: Utveksling på VGS gir mange opplevelser og erfaringer som du ikke ville fått hjemme. Og du får sett mer av verden.

Du har mulighet til å dra på utveksling på videregående, enten du går studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram. De fleste reiser på egenhånd, gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon.

Utveksling på videregående gir mange erfaringer og en opplevelse du ikke ville fått her hjemme.

 • Du bor i vertsfamilie og går på en lokal skole.
 • Du blir raskt kastet ut i språket og kulturen rundt deg.
 • Du vil lære mye om deg selv, få nye venner og bli mer selvstendig.

Uansett hvilket opplegg du ønsker, start planleggingen tidlig. Det er mye som skal ordnes før du kan reise ut.

Huskeliste for deg som vil reise på utveksling i Vg2

På alle de studieforberende utdanningsprogrammene, er det mulig å dra på utveksling det andre året på videregående.

 1. Det er din norske skole som avgjør om skoleåret i utlandet kan godkjennes her hjemme etterpå. Snakk derfor med rådgiveren om at du vil reise ut så tidlig som mulig, gjerne 1-2 år på forhånd.
 2. Bruk tid på nettsidene til utvekslingsorganisasjonene. Sjekk hvilket tilbud hver organisasjon har, hvor du kan reise, priser og hva du får for pengene. Ta kontakt med de organisasjonene som har opplegg du synes frister.
 3. Du kan søke om stipend og lån hos Lånekassen. Dette kan du lese mer om lenger ned i artikkelen.
 4. Lag et budsjett. Stipendet fra Lånekassen dekker ikke alle utgifter i forbindelse med utvekslingsåret. Husk å beregne hvor mye du trenger i lommepenger.
 5. Spør din norske skole om en liste over fag du må ta for å få skoleåret godkjent. Denne leverer du til utvekslingsorganisasjonen og skolen du skal gå på i utlandet. Det er fint om listen inneholder en beskrivelse av fagene på engelsk.
 6. Du bør forberede deg på at du kanskje må ta noen fag som privatist her hjemme etterpå for at du skal kunne gå rett inn i Vg3.
 7. Spør om alt du lurer på underveis i planleggingen og under utvekslingsåret. Utvekslingsorganisasjonen er der for å svare på spørsmål og hjelpe deg.

Utveksling på yrkesfag

Du som går et yrkesfaglig utdanningsprogram kan også ta deler av videregående i utlandet, for eksempel ved å ta hele eller deler av lærlingtiden din i utlandet.

Mange fylkeskommuner har egne avtaler for elever ved yrkesfag eller prosjekter i enkelte fag. Snakk derfor med rådgiver på skolen din eller sjekk med fagopplæringen der du bor. De har kontroll på aktuelle tilbud om utenlandsopphold og vet hva du skal gjøre for å søke. De vil også kunne informere om hvilke krav som stilles.

Ønsker du å ta utveksling i Vg2, finnes det også alternativer for det. Akademiet Utveksling er en godkjent utvekslingsorganisasjon som tilbyr utveksling på Vg2 i England for en rekke yrkesfaglige linjer.

Du kan lese mer om tilbudet deres her.

Videregående skole i Norden

I Norden har du samme rett på videregående opplæring som landenes egne statsborgere, og du kan derfor søke videregående skoler i Danmark, Finland, Island og Sverige.

Noen norske videregående skoler har i tillegg utvekslingsavtaler med skoler i utlandet. Sjekk derfor hvilke avtaler skolene i ditt nærområde har.

På Lånekassen sine nettsider finner du en oversikt over hvilke krav som gjelder for at du skal få stipend og lån til videregående opplæring i Norden.

Støtte til utveksling utenfor Norden

Utenfor Norden gir Lånekassen vanligvis bare støtte til Vg2. Lånekassen kan gi støtte til:

Utveksling via skolen din:

 • Elever som deltar i godkjente samarbeidsprogram mellom norske videregående skoler og utenlandske skoler.
 • Elever i yrkesfaglig studieretning som tar et godkjent utenlandsopphold.

Utveksling via andre organisasjoner:

 • Utvekslingsprogram av ett års varighet i regi av en godkjent utvekslingsorganisasjon.
 • Studieopphold på minst tre måneder gjennom Erasmus+ eller andre nasjonalt inngåtte avtaler. Er oppholdet kortere enn tre måneder, kan du beholde støtten du får til videregående opplæring i Norge. Du trenger ikke søke spesielt om det.

Det kan også gis støtte til søkere som tar andre semester av vg1 og første semester av vg2 i utlandet, og får godkjent dette som vg1. Disse studentene må deretter fullfører vg2 i Norge. Dette gjelder utvekslingsopphold i land der undervisningsåret følger kalenderåret.

Søk om lån hos Lånekassen

Du finner informasjon om hvordan du søker om stipend og lån for utenlandsoppholdet på nettsiden til Lånekassen

Lånekassen støtter vanligvis ikke utveksling i Vg1 eller Vg3, men det finnes noen unntak. Vil du helst reise ut i Vg1 eller Vg3, kan du sjekke med din norske skole om de har en egen utvekslingsordning som gjør dette mulig.

Fakta

Vil du reise på utveksling?

 • Snakk med rådgiveren på skolen din
 • Bruk tid på nettsidene til utvekslingsorganisasjonene.
 • Lag et budsjett og søk om stipend hos Lånekassen.
 • Forberede deg på at du må ta noen fag som privatist når du kommer hjen igjen.
 • Hør med din norske skole om hvilke fag du må ta for å få skoleåret godkjent.
 • Spør om alt du lurer på underveis i planleggingen og under utvekslingsåret.
Ung person holder rundt en globus.
UTVEKSLING: Utveksling på VGS gir mange opplevelser og erfaringer som du ikke ville fått hjemme. Og du får sett mer av verden.

Fakta

Vil du reise på utveksling?

 • Snakk med rådgiveren på skolen din
 • Bruk tid på nettsidene til utvekslingsorganisasjonene.
 • Lag et budsjett og søk om stipend hos Lånekassen.
 • Forberede deg på at du må ta noen fag som privatist når du kommer hjen igjen.
 • Hør med din norske skole om hvilke fag du må ta for å få skoleåret godkjent.
 • Spør om alt du lurer på underveis i planleggingen og under utvekslingsåret.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?