Går du på et studieforberedende utdanningsprogram, kan du reise på utveksling i Vg2. De fleste reiser på egenhånd, gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon.

Utveksling i Vg2 gir mange erfaringer og en opplevelse du ikke ville fått her hjemme.

 • Du bor i vertsfamilie og går på en lokal skole.
 • Du blir raskt kastet ut i språket og kulturen rundt deg.
 • Du vil lære mye om deg selv, få nye venner og bli mer selvstendig.

Uansett hvilket opplegg du ønsker, start planleggingen tidlig. Det er mye som skal ordnes før du kan reise ut.

Huskeliste for deg som vil reise på utveksling i Vg2:

 1. Det er din norske skole som avgjør om skoleåret i utlandet kan godkjennes her hjemme etterpå. Snakk derfor med rådgiveren om at du vil reise ut så tidlig som mulig, gjerne 1-2 år på forhånd.

 2. Bruk tid på nettsidene til utvekslingsorganisasjonene. Sjekk hvilket tilbud hver organisasjon har, hvor du kan reise, priser og hva du får for pengene. Ta kontakt med de organisasjonene som har opplegg du synes frister. På utdanning.no finner du en oversikt over de ulike organisasjonene som kan hjelpe deg med å bli utveksklingsstudent.

 3. Du kan søke om stipend og lån hos Lånekassen. For å få stipend må du reise gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon og utenlandsåret må godkjennes av din norske skole. Du må levere dokumentasjon på dette til Lånekassen. Les mer om hvem som har rett på stipend og lån fra Lånekassen på deres nettsider.

 4. Lag et budsjett. Stipendet fra Lånekassen dekker ikke alle utgifter i forbindelse med utvekslingsåret. Husk å beregne hvor mye du trenger i lommepenger.

 5. Spør din norske skole om en liste over fag du må ta for å få skoleåret godkjent. Denne leverer du til utvekslingsorganisasjonen og skolen du skal gå på i utlandet. Det er fint om listen inneholder en beskrivelse av fagene på engelsk.

 6. Du bør forberede deg på at du kanskje må ta noen fag som privatist her hjemme etterpå for at du skal kunne gå rett inn i Vg3.

 7. Spør om alt du lurer på underveis i planleggingen og under utvekslingsåret. Utvekslingsorganisasjonen er der for å svare på spørsmål og hjelpe deg.

Videregående skole i Norden

I Norden har du samme rett på videregående opplæring som landenes egne statsborgere, og du kan derfor søke videregående skoler i Danmark, Finland, Island og Sverige. Noen norske videregående skoler har i tillegg utvekslingsavtaler med skoler i utlandet. Sjekk derfor hvilke avtaler skolene i ditt nærområde har.

På Lånekassen sine nettsider finner du en oversikt over hvilke krav som gjelder for at du skal få stipend og lån til videregående opplæring i Norden.

FAKTA

Vil du reise på utveksling?

 • Snakk med rådgiveren på skolen din dersom du går et studieforberedende utdanningsprogram.
 • Bruk tid på nettsidene til utvekslingsorganisasjonene.
 • Lag et budsjett og søk om stipend hos Lånekassen.
 • Forberede deg på at du må ta noen fag som privatist når du kommer hjen igjen.
 • Hør med din norske skole om hvilke fag du må ta for å få skoleåret godkjent.
 • Spør om alt du lurer på underveis i planleggingen og under utvekslingsåret.

Støtte til utveksling utenfor Norden

Utenfor Norden gir Lånekassen vanligvis bare støtte til Vg2. Lånekassen kan gi støtte til:

Utveksling via skolen din:

 • Elever som deltar i godkjente samarbeidsprogram mellom norske videregående skoler og utenlandske skoler.

 • Elever i yrkesfaglig studieretning som tar et godkjent utenlandsopphold.

Utveksling via andre organisasjoner:

 • Utvekslingsprogram av ett års varighet i regi av en godkjent utvekslingsorganisasjon.

 • Studieopphold på minst tre måneder gjennom Erasmus+ eller andre nasjonalt inngåtte avtaler. Er oppholdet kortere enn tre måneder, kan du beholde støtten du får til videregående opplæring i Norge. Du trenger ikke søke spesielt om det.

Det kan også gis støtte til søkere som tar andre semester av vg1 og første semester av vg2 i utlandet, og får godkjent dette som vg1. Disse studentene må deretter fullfører vg2 i Norge. Dette gjelder utvekslingsopphold i land der undervisningsåret følger kalenderåret.

Søk om lån hos Lånekassen

Du finner informasjon om hvordan du søker om stipend og lån for utenlandsoppholdet på nettsiden til Lånekassen

Lånekassen støtter vanligvis ikke utveksling i Vg1 eller Vg3, men det finnes noen unntak. Les mer på lanekassen.no. Vil du helst reise ut i Vg1 eller Vg3, kan du sjekke med din norske skole om de har en egen utvekslingsordning som gjør dette mulig.