For å få stipend og lån til utdanning fra Lånekassen må enkelte vilkår være oppfylt. Du må:

  • være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse
  • ta utdanningen på fulltid
  • ta et studie som er på nivå med - eller bli godkjent som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad
  • huske å oppgi i søknaden at du søker støtte til studier i utlandet

På lanekassen.no kan du lese mer om vilkår for støtte til studier i utlandet.

Basislån

Utdanningsstøtten (basislånet) er 123 519 kroner studieåret 2020/2021 og blir gitt som lån. 25 prosent av lånet, 30 880 kroner, kan omgjøres til stipend dersom du står på alle eksamenene. Når du fullfører en grad, kan du i tillegg få omgjort 15 prosent av lånet, 18 528 kroner, til stipend, slik at du får til sammen 40 prosent av basislånet som stipend.

Basislånet er det samme for utenlandsstudenter som det er for de som studerer i Norge, men det bli utbetalt i starten av hvert semester for de som studerer i utlandet.

Stipend og lån til skolepenger

Utenfor Norden

Lånekassen kan gi skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil 241 895 kroner for studieåret 2020-2021. Fordelingen av stipend og lån avhenger av hvilket nivå utdanningen er på. Les mer om stipend og lån til skolepenger på lanekassen.no.

Norden

Om du studerer i Norden kan du få inntil 66 604 kroner i lån per år for å dekke skolepenger. Du får ikke noe stipend for å dekke skolepenger i Norden.

FAKTA

Stipend og lån til utenlandsstudier

  • Basislånet er det samme som for de som studerer i Norge, men den blir utbetalt i starten av hvert semester for de som studerer i utlandet.
  • Lånekassen kan gi stipend og lån til skolepenger utenfor Norden. Fordeling mellom lån og stipend avhenger av hvilket nivå utdanningen er på.
  • Dersom du tar utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet kan du få stipend og lån til å dekke skolepenger på inntil 315 589 kroner (tidligere tilleggsstipend). Det gjelder skoler som velges ut på bakgrunn av resultatene i Academic Ranking of World Universities 2020 og The Times Higher Education World University Rankings 2020. Se liste på lanakassen.no. Der finner du også informasjon om stipend og lån til utdanning i utlandet.

Tilleggsstipend og -lån

Om du tar utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet kan du få tilleggsstipend. Dette gis hvis man har kommet inn på en skole som er omfattet av tilleggsstipendlisten som du finner på lanekassen.no.

Tilleggslån

Merk at du også kan få et tilleggslån hvis skolepengene er på mer enn 136 294 kroner per år (eller mer enn 209 988 kroner hvis du også har fått tilleggsstipendet).

Dette gis som et rent lån, og ingenting blir gjort om til et stipend.

For alltid oppdaterte tall på hvor mye stipend og lån man kan få til utdanning i utlandet, kan du lese mer på lanekassen.no.

Stipend og lån til reiser

Du kan få stipend og lån til å reise to ganger tur-retur i året til studiesteder utenfor Norden. Satsene for dette tilskuddet er avhengig av hvor lærestedet ligger. Støtten er 35 % stipend og 65 % lån.

Du kan lese mer om stipend og lån til reiser på lanekassen.no

ANSA har mye god informasjon for deg som ønsker å studere i utlandet, på deres nettside kan du lese mer om tips til utenlandsstudier og om stipend.