Når kan du flytte hjemmefra?

Du har ingen rett til å flytte hjemmefra før du har fylt 18 år. Men om du og foreldrene dine er enige om at du kan flytte, er det ingen lov som hindrer deg.

Sist oppdatert: 29.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Person pakker klær i en eske på sengen.
FLYTTE FOR SEG SELV: Hvis foreldrene dine er enig i at du kan flytte hjemmefra, må de fremdeles hjelpe deg med penger til du er 18 år. Foto: Annie Spratt/Unsplash

Barneloven sier at foreldre skal gi barn større selvbestemmelsesrett i takt med dets alder. Foreldrene skal altså legge stor vekt på hva du selv mener jo eldre du blir. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om barneloven.

Foreldreansvar

Likevel har foreldre et foreldreansvar og et forsørgeransvar for deg fram til du fyller 18 år og er myndig. Det betyr at det er de som har det siste ordet hvis dere er uenige om du kan flytte hjemmefra eller ikke.

Forsørgeransvar

Hvis foreldrene dine er enig i at du kan flytte hjemmefra, har de fremdeles et forsørgeransvar frem til du er 18 år. Det betyr at de må hjelpe deg med penger til nødvendige ting - på samme måte som de ville gjort hvis du bodde hjemme.

Snakk om hvorfor du vil flytte

Hvis foreldrene dine ikke vil at du skal flytte ut, er det viktig at du snakker med dem om hvorfor du ikke vil bo hjemme lenger. Kanskje er det ting de ikke er klar over som dere sammen kan finne en løsning på. Husk å legge fram saken din på en rolig og gjennomtenkt måte, da er det lettere å bli hørt. Skriv gjerne ned noen notater så du husker hva du vil si, og ikke glem å høre på hvilke argumenter foreldrene dine har.

Vi har en fin artikkel som heter "Hvordan snakke med vanskelige foreldre" som kan være lur å lese først.

Søk hjelp sammen

Dersom du og foreldrene dine ikke får det til, kan dere be om en time hos et familievernkontor (du finner oversikt på Bufdir.no) eller at du snakker med utekontakten der du bor. De kan hjelpe dere med å finne en løsning sammen. Familievernkontorene har veldig god erfaring i dette.

Kontakt barnevernet

Dersom ingenting hjelper kan du ta kontakt med barnevernet der du bor. Barnevernets jobb er å hjelpe til slik at du får den omsorgen og hjelpen du trenger.

Husk dette hvis du flytter ut

Det er viktig å tenke på at de som er under 18 år ikke kan inngå en leiekontrakt av bolig alene. Da må du få hjelp av foreldrene dine.

Dessuten koster det mye penger å bo alene. Husk at det må betales regninger for blant annet hybel, strøm, mobil, mat og klær. Ung.no har en artikkel om hva det faktisk koster å bo for seg selv.

Bostipend

Du kan få bostipend fra Lånekassen hvis du går på videregående skole. Forutsetningen er at du ikke bor sammen med foreldrene dine, og du må i tillegg oppfylle minst ett av følgende krav:

  • Skolen din ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet
  • Reisetiden mellom hjem og skole er tre timer eller mer tur-retur
  • Det er spesielle forhold som gjør at du ikke kan bo hjemme

Spesielle forhold må kunne dokumenteres av PP-tjenesten, psykolog, familiekontor, sosialkontor eller liknende.

Sjekk om du kan få stipend (og hvor mye) hos Lånekassen.

Fakta

Stengt

Psykisk helse og følelserMobbingVennskap
Person pakker klær i en eske på sengen.
FLYTTE FOR SEG SELV: Hvis foreldrene dine er enig i at du kan flytte hjemmefra, må de fremdeles hjelpe deg med penger til du er 18 år. Foto: Annie Spratt/Unsplash

Fakta

Stengt

Psykisk helse og følelserMobbingVennskap

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?