Hvordan sier jeg opp leieavtalen?

Ønsker du å si opp leieavtalen din, men usikker på når og hvordan du skal gjøre det? Sjekk hva som er avtalt i leiekontrakten din, men også det som står i husleieloven.

Sist oppdatert: 18.09.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
SKRIFTLIG OPPSIGELSE: Det anbefales å si opp hybelen eller leiligheten på melding eller mail, slik at du har bevis på at du har levert oppsigelsen. Foto: Pexels

I leiekontrakten

Leietaker og utleier kan avtale i leiekontrakten hvordan oppsigelsen skal gjøres. Du må derfor lese kontrakten din og se om det står noe om oppsigelse der. Du er nødt til å følge den fremgangsmåten som står i kontrakten.

Her er noen eksempler på hva som kan være avtalt i en leiekontrakt:

  • Leietaker må si opp leieforholdet skriftlig.
  • Leietaker kan ikke si opp før leieforholdet har vart i 9 måneder.
  • Leietaker må finne ny leietaker før utflytting.
  • Leietaker kan ikke si opp leieavtalen.

Tidsbestemt eller tidsubestemt leiekontrakt?

Noen kontrakter er tidsbestemt, som vil si at det allerede fra starten av er avtalt når leieforholdet skal avsluttes. I slike tilfeller opphører leieforholdet av seg selv den dagen du og utleier har blitt enige om.

En tidsubestemt leiekontrakt har ikke en fastsatt opphørsdato, så her vil leieperioden vare helt fram til du (eller utleier) sier opp – enten muntlig eller skriftlig. Med mindre noe annet er avtalt i kontrakten, er oppsigelsestiden tre måneder. Oppsigelsestiden begynner fra den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelsen.

I husleieloven

Dersom kontrakten ikke sier noe om hvordan oppsigelse skal skje, vil husleielovens regler bestemme hvordan leietaker sier opp leieavtalen. Denne sier for eksempel at:

  • Oppsigelsen kan gjøres muntlig eller skriftlig. Det anbefales imidlertid at leietaker leverer en oppsigelse skriftlig, for å bevise at oppsigelsen er sendt til utleier hvis utleier skulle si at den ikke er mottatt.
  • Du trenger ikke å fortelle utleier om grunnen for oppsigelsen.
  • Utleier kan ikke motsette seg leietakerens oppsigelse.

Fakta

Har du spørsmål om din rettigheter eller plikter som leietaker, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss. Leieboerforeningen svarer på spørsmål for ung.no der.

""
SKRIFTLIG OPPSIGELSE: Det anbefales å si opp hybelen eller leiligheten på melding eller mail, slik at du har bevis på at du har levert oppsigelsen. Foto: Pexels

Fakta

Har du spørsmål om din rettigheter eller plikter som leietaker, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss. Leieboerforeningen svarer på spørsmål for ung.no der.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?