Leietaker og utleier kan avtale i leiekontrakten hvordan oppsigelse fra leietaker skal gjøres. Du må derfor lese kontrakten din og se om det står noe om oppsigelse der. Du er nødt til å følge fremgangsmåten som står i kontrakten.

Her er noen eksempler på hva som kan være avtalt i kontrakten:

  • Leietaker må si opp leieforholdet skriftlig.
  • Leietaker kan ikke si opp før leieforholdet har vart i 9 måneder.
  • Leietaker må finne ny leietaker før utflytting.
  • Leietaker kan ikke si opp leieavtalen.

 

Hvis det er avtalt at leietaker ikke kan si opp leieavtalen i det hele tatt, må leietaker være skriftlig opplyst om dette. En muntlig avtale er ikke nok.

Dersom kontrakten ikke sier noe om hvordan oppsigelse skal skje, vil husleielovens regler bestemme hvordan leietaker sier opp leieavtalen. Husleieloven bestemmer at:

  • Oppsigelsen kan gjøres muntlig eller skriftlig. Det anbefales imidlertid at leietaker leverer en oppsigelse skriftlig, for å bevise at oppsigelsen er sendt til utleier hvis utleier skulle si at den ikke er mottatt.
  • Du trenger ikke å fortelle utleier om grunnen for oppsigelsen
  • Utleier kan ikke motsette seg leietakerens oppsigelse.