Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Dette må du vite om leiekontrakten din

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når som helst? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om leiekontrakt.

Sist oppdatert: 19.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Nøkler i døra
LEIE BOLIG? Er du under 18 år er det foreldrene dine som må inngå en leiekontrakt for deg, fordi de fremdeles er juridisk og økonomisk ansvarlige for deg.

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom deg og utleier som skal regulere plikter, ansvar og rettigheter til begge parter.

Å ha en leiekontrakt er svært lurt – ofte unngår man konflikter når viktige forhold er avklart på forhånd.

Du må være over 18 for å skrive leiekontrakt

Du må være myndig (over 18 år) for å kunne signere under på en leiekontrakt. Så lenge du er mindreårig, er det foreldrene dine som har ansvaret for deg – både økonomisk og juridisk.

Det betyr at du som er under 18 år ikke kan inngå bindende avtaler, slik som husleieavtaler. Da er det foreldrene dine som må skrive under eventuelt.

Hva må kontrakten inneholde?

Det kan være lurt å bruke en standard husleiekontrakt fra for eksempel Forbrukerrådet når du skal skrive en husleiekontrakt. Den finner du her. Hvis utleier vil bruke en annen type kontrakt er det veldig viktig at du leser alt som står veldig nøye.

Dette er vanlige punkter å ha med i en husleiekontrakt:

  • Navn, fødselsdato og kontaktinformasjonen til begge partene i avtalen
  • Informasjon om boligen som leies ut
  • Leieforholdets varighet
  • Betaling av husleie: leiesummen skal være et bestemt beløp, men det kan variere om utgifter til for eksempel strøm, vann eller internett er en del av leiesummen, eller kommer som et tillegg. Her bør det også stå noe om hvordan betalingen av husleie skal foregå (til hvilket tidspunkt og til hvilken konto)
  • Depositum/garanti
  • Oppsigelsesfristens lengde
  • Ordensregler og regler for utkastelse

Over hvor lang tid må en leiekontrakt gå?

En viktig del av husleiekontrakten er varigheten på leieforholdet, og det første du bør se etter er om du har en tidsbestemt eller en tidsubestemt kontrakt:

Kan utleier øke husleien når som helst?

Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som han ønsker.

I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på:

Krev depositumskonto

Depositum er for å sikre at utleier får husleie eller får erstattet ting som du ødelegger og ikke har penger til å erstatte. Det skal settes på egen depositumskonto av utleier og det skal stå i ditt navn. Utleier skal betale kostnaden for kontoen.

Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Da har du har ingen kontroll, og det kan bli vanskelig å få igjen pengene.

Hos Forbrukerrådet kan du lese mer om regler og rettigheter rundt depositum.

Tips: Ikke sjelden blir det uenighet om skader på boligen i etterkant, eller utleier kan hevde at noe er blitt borte. Et godt råd er derfor å ta bilder og skriv ned hvilke skader som allerede finnes i leiligheten når du overtar den, så du ikke får skylden for herjingene til tidligere leietagere.

Fakta

Lurer du på noe mer? På ung.no/oss kan du søke i tidligere stilte spørsmål og svar om dette temaet, eller du kan stille oss et nytt spørsmål anonymt.

Nøkler i døra
LEIE BOLIG? Er du under 18 år er det foreldrene dine som må inngå en leiekontrakt for deg, fordi de fremdeles er juridisk og økonomisk ansvarlige for deg.

Fakta

Lurer du på noe mer? På ung.no/oss kan du søke i tidligere stilte spørsmål og svar om dette temaet, eller du kan stille oss et nytt spørsmål anonymt.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?