Dette er ditt ansvar når du leier bolig

Når du leier bolig er det flere ting du har plikt til å gjøre. Her får du oversikt over noe av det du har ansvar for som leietaker.

Sist oppdatert: 30.06.2021 Av: Leieboerforeningen i samarbeid med redaksjonen, ung.no

""
LUKK VINDUENE: Hvis du forlater boligen din med vinduene åpne, blir du erstatningsansvarlig om det skjer innbrudd mens du er borte.

Brannsikkerhet

Med mindre noe annet er avtalt, har du ansvar for å sjekke og vedlikeholde røykvarslere og brannslokningsapparatet. Leietaker må også snu på brannslokningsapparatet jevnlig, og bytte batterier i røykvarslere ved behov.

Hvis du ser feil på noe av brannsikkerhetsutstyret, er du ansvarlig for å gi beskjed til utleier.

Snømåking og strøing på vinteren

Dette kan du og utleier avtale, med mindre det står noe i kontrakten, i annonsen eller om noe ble avtalt muntlig før du flyttet inn. Dersom ingenting er avtalt, så er det i utgangspunktet utleier som har ansvar for alt vedlikehold utenfor boligen du leier.

Utleier har derfor ansvar for både plenklipping, snømåking og strøing. I tillegg gårdeiere i bygårder ansvarlige for at taket er sikret mot at snø og is kan falle ned og skade noen.

Du som er under 20 år leier trolig en hybel eller leilighet, og da gjelder reglene nevnt ovenfor. Men hvis du skal leie en enebolig, er det naturlig at du har ansvar for å vedlikeholde utearealene også, som å måke snø og klippe gress. Så lenge det ikke skader eiendommen at du for eksempel ikke måker snø, kan du la være. Du må derfor ikke måke mer snø enn du selv føler er nødvendig.

Vedlikehold av boligen

Vedlikehold betyr at du må opprettholde den avtalte standarden på boligen. Du må sjekke leiekontrakten for å vite hva du må vedlikeholde mens du bor der. Men de fleste bruker samme regler som det står i husleieloven.

Det betyr at du som leietaker har ansvar for å vedlikeholde dørlåser, kraner, toalett, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere, og inventar og utstyr.

Dersom noe av dette må skiftes ut fordi levetiden er over og det lar seg ikke vedlikeholde, er det normalt utleier som har ansvaret. Men å skrifte mindre deler av en del ting, slik som pakninger og skruer, er det du som leietaker som må gjøre.

Plikt til å låse dør og lukke vinduer

Dersom hybelen, leiligheten eller eneboligen du leier blir skadet på grunn av et innbrudd, vil du få skylden og ansvar for erstatning hvis innbruddet skyldes at du lot døren stå ulåst eller at vinduene var åpne.

Det er derfor viktig at du som leietaker alltid lukker vinduene og låser døra eller dørene når du forlater boligen.

Jevnlig rengjøring av boligen

Når du flytter ut av boligen du leier, skal det være «ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen. Det betyr at det må være ryddet og rengjort, uavhengig av tilstanden ved overtakelsen.

Dersom boligen ikke rengjøres jevnlig mens du bor der, vil det kunne bli slitasjeskader fortere enn vanlig og det kan i enkelte tilfelle tiltrekke seg skadedyr.

Dersom manglende rengjøring har ført til mer slitasje enn vanlig, kan leietaker bli ansvarlig for å betale for å bedre dette. Det er derfor viktig at leietaker rydder og rengjør boligen jevnlig slik at den holdes i god stand.

Støynivå og nattero

Du må følge husordensreglene til utleier, borettslaget eller sameiet, så lenge de rimelige. Som regel betyr det at det skal være rolig mellom klokken 23.00 og 07.00.

Det kan ikke kreves at du er helt stille i dette tidsrommet, men høylytt prat og høy musikk bør unngås. Fester bør avsluttes før midnatt i helgene hvis ikke annet er avtalt med utleier.

Utleier kan ikke bestemme at leietaker ikke får ha besøk på natten, det er typisk en urimelig regel.

På dagtid har du som leietaker plikt til ikke å forstyrre den alminnelige ro og orden. Generelt betyr dette at du bør prøve å ikke gjøre ting som gir mye støy og forstyrrer utleier og naboene.

Erstatte ting som blir ødelagt

Du har i utgangspunktet kun ansvar for å erstatte ødelagte ting dersom de er blitt ødelagte på grunn av din bruk eller manglende vedlikehold. Du er også ansvarlig dersom besøkende ødelegger noe i leiligheten.

Om noe blir ødelagt fordi det er såpass gammelt og slitt at det må byttes ut, så er utgangspunktet derimot at utleier skal dekke kostnadene. Dette gjelder hvis ikke annet er avtalt med utleier.

Har du flere spørsmål om dine rettigheter eller plikter som leietaker, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss.

""
LUKK VINDUENE: Hvis du forlater boligen din med vinduene åpne, blir du erstatningsansvarlig om det skjer innbrudd mens du er borte.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?