Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Er du bekymra for et søsken?

Det kan være vanskelig å ha en søster eller bror som for eksempel er sint og slår, virker veldig trist eller trekker seg mye tilbake for seg selv. Hvordan kan du forstå det, og hva kan du gjøre med det?

Sist oppdatert: 29.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med familieterapeut.

Ung jente hviler hodet i hånda mens hun ser bekymret ned i bordet
DU KAN HJELPE: Selv om foreldre har ansvaret for sine barn, kan du være en viktig støtteperson for søskenet ditt. Foto: Unsplash / Arif Riyanto

Stemningen hjemme kan variere fra dag til dag, og det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter i en familie. Men det er ikke alt man skal finne seg i.

Mange skriver til oss om sinte og voldelige søsken hjemme, som både sier slemme ting, truer eller slår. Det er aldri greit, men det kan være mange grunner til hvorfor det er sånn.

Søsken som er sinte eller bruker vold

Det er viktig å huske på at det kan ligge mange ting bak sinnet eller den voldelige adferden til et søsken. Mange barn og ungdommer som strever med noe oppfører seg dårlig, fordi de ikke greier å uttrykke det de føler på.

Det kan hende de blir mobbet og at de har det vanskelig på skolen. Eller, de kan være mye redde eller lei seg. Ofte kan de ende opp med å vise dette ved å bli mye sinte og voldelige mot de nærmeste i familien.

Selv om dette på sett og vis er en normal reaksjon på at man har det vanskelig er det aldri greit at et søsken bruker vold mot deg.

Søsken som lukker seg inne eller er mye trist

Kanskje har du et søsken som lukker seg helt inne, går på rommet og ikke vil snakke med noen, eller som ikke kommer ut til middag? Kanskje har du et søsken som gamer hele natten og som bare sover hele dagen?

Hvis du ser at din bror eller søster er mye nedfor og innesluttet så er det ikke rart om du blir bekymret. Det kan være vanskelig å forstå hvordan noe sånt bare kan få skje uten at foreldrene dine klarer å gjøre noe med det.

Får du mindre oppmerksomhet?

Det er ikke uvanlig å føle seg alene hvis man har søsken med ekstra utfordringer. Mange foreldre – bevisst eller ubevisst – bruker mindre tid på det barnet som ikke har ekstra utfordringer, og du kan derfor føle at du får mindre oppmerksomhet enn det du trenger.

Foreldrene dine tenker kanskje at du er selvstendig og klarer deg bra alene, men det stemmer sjelden. Å få lite oppmerksomhet av foreldre kan føles både sårt, urettferdig og ensomt. Ensomhet kan dessuten bli ekstra vanskelig når man føler på det i sin egen familie.

Å få mer kjeft enn du fortjener

Det kan også hende du opplever å få mer kjeft enn du fortjener. Det er som om begeret til foreldrene dine er fullt - de er slitne, og kanskje mer stresset og bekymra enn vanlig. Da er det lett å bli både sint og kjeftete på andre rundt.

Kanskje ender du opp med å få kjeft du opplever som helt ufortjent og som egentlig ikke handler om deg? Da er det viktig å huske på at dette er dine foreldre sitt problem, og at det er de som må jobbe med seg selv og hvordan de oppfører seg hjemme ovenfor alle barna sine.

Bekymret? Si ifra om det til foreldrene dine

Hvis du blir bekymret for et søsken som du tror bærer på noe vanskelig eller hvis du blir utsatt for vold så si ifra til foreldrene dine. Si også ifra hvis du kjenner at det ikke er noe godt å være deg i familien slik ting er nå. Du har aldri ansvaret alene for å hjelpe, og du skal ikke godta at ditt søsken f.eks slår eller sier stygge ting til deg.

Du skal ikke godta å måtte klare deg helt alene. Det er viktig at du plasserer ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos foreldrene dine. De er voksne og de har ansvaret for å beskytte og å ta vare på alle barna i familien, både deg og det søskenet som har det vanskelig.

Dersom en familie ikke klarer å leve sammen uten at det brukes vold, er det svært viktig at familien får hjelp. Her ser du en oversikt over hvor du kan ta kontakt dersom du eller noen i din familie blir utsatt for vold eller hvis problemene hjemme blir for store.

Hvordan snakke med foreldre om søskenet ditt?

Det er lurest å prate med foreldrene dine når det er rolig hjemme. Kanskje en gang det søskenet det gjelder ikke er der? Fortell hva du ser, og hvordan du opplever det som skjer i familien. Det kan hende foreldrene dine ikke har fått det med seg, hvis de strever ekstra med ting rundt ditt søsken.

Slik kan du forsøke å unngå krangel eller vold

Det beste å gjøre hvis du merker at en situasjon kan utvikle seg til en krangel eller vold er å trekke deg unna. Hvis du greier å gå vekk fra ditt søsken i stedet for å krangle eller slå tilbake, så vil det etter hvert kanskje ikke bli så mange vonde situasjoner.

Tenk på at du kan gå ut eller til et annet rom når du merker at en vanskelig situasjon er på vei. Da viser du at du tar kontroll over deg selv og over situasjonen, og du får satt tydelige grenser mellom deg og ditt søsken.

Du kan være en viktig støtteperson for ditt søsken

Selv om foreldre har ansvaret for sine barn, kan du være en viktig støtteperson for søskenet ditt. Forsøk å være den som ser det fine i ditt søsken. Når har du opplevd at ditt søsken er rolig og blid og virker å ha det bra? Når har familien hatt gode stunder og hva gjorde dere isåfall da? Kan dere gjøre mer av det? Er det ting som ditt søsken liker, noe som får frem det gode i han/henne?

Hvis du har en fin stund med ditt søsken kan det være fint å si det høyt, slik at det blir hørt. Du kan også si hva du liker med søskenet ditt for å oppmuntre - din støtte kan være viktigere enn du aner!

Fakta

Trenger du hjelp, eller noen å snakke med?

Ung jente hviler hodet i hånda mens hun ser bekymret ned i bordet
DU KAN HJELPE: Selv om foreldre har ansvaret for sine barn, kan du være en viktig støtteperson for søskenet ditt. Foto: Unsplash / Arif Riyanto

Fakta

Trenger du hjelp, eller noen å snakke med?

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?