Hopp til hovedinnholdet

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon?

barnevern (colourbox.com)
RETTIGHETER: Selv om du er på institusjon har du likevel mange rettighter. Du har også rett til å si ifra om det er noe du er misfornøyd med, og de voksne skal høre på hva du har å si.

Får du bruke mobilen som du vil? Kan du ha besøk av hvem du vil? Har du rett på eget rom? Hvem kan åpne posten din, og kan institusjonen kreve å ta urinprøver? Sjekk hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon.

Offentlig og kvalitetssikret
barnevern (colourbox.com)
RETTIGHETER: Selv om du er på institusjon har du likevel mange rettighter. Du har også rett til å si ifra om det er noe du er misfornøyd med, og de voksne skal høre på hva du har å si.

Her finner du eksempler på dine rettigheter. Se rettighetene samlet på bufdir.no: Rettigheter for deg som bor på institusjon.

 • Du har rett til å vite hvorfor du er på institusjonen
 • Du har rett på trygghet, trivsel og omsorg
 • Du har rett til å lære
 • Du har rett til å se opplysninger om deg selv
 • Du har rett til å få hjelp til å ta vare på pengene og eiendelene dine
 • Du har rett til å bestemme i personlige spørsmål
 • Du har rett til medisinsk tilsyn og behandling
 • Du har rett til å bevege deg fritt innenfor og utenfor institusjonen
 • Du har rett til samvær og besøk
 • Du har rett til å benytte elektroniske kommunikasjonsmidler
 • Du har rett til å sende og motta post

 

Du har rett til å se opp lysninger om deg selv

Når du bor i institusjon, har du rett til å se hva som er skrevet om deg. Dette kan for eksempel være ulike rapporter, beslutninger og planer som gjelder deg.

 

Du har rett til å få hjelp til å ta vare på pengene og eiendelene dine

Når du bor i institusjon har du rett til å få hjelp til å ta vare på pengene og eiendelene dine. Institusjonen skal skrive en liste eller gi deg en kvittering på hvilke eiendeler de passer på for deg. Dersom du er over 15 år og har tjent egne penger eller har fått penger av andre (for eksempel

foreldre eller andre familiemedlemmer) til eget forbruk, kan du som regel selv bestemme hva du vil bruke pengene til.

 

Du har rett til medisinsk tilsyn og behandling

Du har rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling når du bor på institusjon.

 

Du har rett til å bevege deg fritt innenfor og utenfor institusjonen

Når du bor på institusjon har du rett til å gå hvor du vil både innenfor og utenfor institusjonen. De voksne skal sammen med deg legge til rette for at du kan gjøre de tingene du liker – for eksempel trene, treffe venner og delta i fritidsaktiviteter

Når du bor på institusjon har de voksne ansvar for deg, og skal passe godt på deg og de andre ungdommene. Noen ganger kan de voksne sette grenser for hvor du kan bevege deg, fordi det kan være utrygt eller at du oppsøker miljøer og personer som ikke er bra for deg. Dette kan for eksempel være rus- eller kriminelle miljøer.

De voksne kan også noen ganger nekte deg å være på rommet til en annen ungdom, dersom han/hun plager, mobber eller utnytter deg.

Hvilke begrensninger de voksne kan sette, er avhengig av hvor gammel og moden du er, og at du og alle andre på institusjonen skal ha det trygt og trives. De voksne skal forklare deg hvorfor de setter slike grenser.

 

Du har rett til samvær og besøk

Du har rett til å få besøk og være sammen med venner og familie. De voksne skal hjelpe deg og legge til rette for at du kan ha gode samvær og besøk.

Når du bor i institusjon, kan de voksne aldri nekte deg besøk av saksbehandleren din, advokaten din, legen og psykologen din, fylkesmannen eller en prest, imam eller lignende.

 

Du har rett til å benytte elektroniske kommunikasjonsmidler

Hvis du har mobiltelefon eller datamaskin har du rett til å ta med deg dette til institusjonen. De voksne har ikke lov til å sjekke tekstmeldingene eller loggen på telefonen eller datamaskinen uten at du har gitt lov til det.

Når du bor i institusjon, kan de voksne aldri nekte deg å snakke medssaksbehandleren din, advokaten din, legen og psykologen din, fylkesmannen eller en prest, imam eller lignende.

Om du bruker mobilen eller datamaskinen på en måte som ikke er bra eller utrygt for deg eller for andre, kan de voksne noen ganger begrense bruken. Dette kan for eksempel være dersom du bruker datamaskinen eller mobiltelefonen om natten, slik at det går ut over skolearbeid eller forstyrrer de andre. Det kan også være at du bruker sosiale medier (Twitter

eller Facebook, Instagram eller andre chatteprogrammer) på en måte som kan skade deg selv eller andre, for eksempel til å planlegge kriminalitet, kjøpe rusmidler, mobbe eller legge ut bilder av andre på institusjonen uten de har gitt lov til det.

 

Du har rett til å bestemme i personlige spørsmål

Du har alltid rett til å si din mening. De voksne på institusjonen skal høre på hva du har å si. Du skal informeres og du har rett til å uttale deg før det tas avgjørelser som gjelder deg. For eksempel; hva du vil drive med på fritiden og hvordan du vil innrede og ha det på rommet ditt.

 

Forbud mot tvang eller makt

Når du bor på barneverninstitusjon skal du behandles med respekt. Ingen voksne har lov til å straffe deg fysisk, låse deg inn på rommet, eller snakke stygt til deg.

Hvis du gjør noe galt, skal de voksne på institusjonen snakke med deg og forklare deg hvorfor det er galt. Dette for å hindre at det skjer igjen.

 

Kroppsvisitasjon og ransaking

Hvis de voksne har god grunn (begrunnet mistanke) til å tro at du gjemmer narkotika, brukerutstyr, alkohol eller farlige gjenstander, enten på rommet ditt eller at du har det på kroppen din, kan institusjonen bestemme å kroppsvisitere deg og ransake rommet ditt og eiendelene dine. Det er bare leder eller den som leder har gitt lov som kan bestemme dette. Dersom de voksne har god grunn til å tro at du gjemmer tyvegods eller skadelige medikamenter som dopingmidler eller store doser tabletter, gjelder det samme.

Både kroppsvisitasjon og ransaking skal gjennomføres på en så hensynsfull måte som mulig. De voksne kan undersøke kroppens overflater og gå gjennom klærne dine. De voksne kan også undersøke om du har gjemt noe i munnen. Ved kroppsvisitasjon kan både du og den voksne som skal foreta kroppsvisitasjonen kreve at det skal være to voksne tilstede. De voksne skal alltid ha samme kjønn som deg. Når de voksne ransaker eiendelene og rommet ditt, har du rett til å være tilstede.

Ved kroppsvisitasjon og ransaking skal de voksne treffe vedtak og skrive en tvangsprotokoll som skal vises til fylkesmannen. Vedtaket og tvangsprotokollen har du rett til å se og uttale deg om. Dersom du er uenig i kroppsvisitasjonen og ransakingen og måten den ble gjennomført på, kan du klage til fylkesmannen. De voksne skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

 

Beslaglegging

Om de voksne har funnet farlige og ulovlige gjenstander (for eksempel våpen), ulovlige rusmidler (narkotika) og skadelige medikamenter (for eksempel dopingmidler og store doser tabletter), skal institusjonen gi dette til politiet.

Hvis institusjonen har tatt fra deg for eksempel alkohol, kan dette helles ut.

Tyvegods kan enten gis til politiet eller til den som eier det. Når de voksne gjør beslag, skal det treffes vedtak og skrives en tvangsprotokoll

som skal vises til fylkesmannen. Vedtaket og tvangsprotokollen har du rett til å se og si din mening om. Dersom du er uenig i beslaget, kan du klage til fylkesmannen

 

Rusmiddelting

Alle som bor på institusjon kan gjøre avtale om å ta urinprøver under oppholdet. Å ta urinprøver frivillig kan være med å bevise at du ikke har ruset deg, og hjelpe deg til å si nei til rus.

Når du er over 15 år, kan du selv gjøre avtale om å ta urinprøver. Er du under 15 år, må foreldrene dine/vergen din også gi samtykke. Er du under 15 år og barneverntjenesten har tatt over omsorgen for deg, er det barneverntjenesten som må gi samtykke i tillegg til deg. Bor du på omsorgssenter, er det regionkontoret som skal samtykke.

Du har rett til å få informasjon om reglene for urinprøvetaking og hvordan slike prøver skal tas, før du inngår en avtale. Avtale om å ta urinprøver skal alltid være skriftlig. Du har rett til å trekke samtykket ditt om å ta urinprøver når som helst.

Når du avlegger urinprøve, skal de voksne alltid skrive en tvangsprotokoll hvor de må begrunne hvorfor urinprøve tas. Du har rett til å se tvangsprotokollen og si din mening. Tvangsprotokollen skal vises til fylkesmannen. Du har rett til å klage til fylkesmannen dersom du er uenig.

 

De voksne skal hjelpe deg å klage dersom du vil det.

Hvis du synes noe av det som står her er vanskelig, kan du snakke med en av de voksne i institusjonen eller med fylkesmannen. Du finner kontaktopplysninger til din fylkesmann på fylkesmannen.no.

Still spørsmål på ung.no/oss

Om du har spørsmål om rettighetene dine kan du også skrive til oss på ung.no/oss og få svar.

 

 

Tekst og kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet www.bufetat.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg ble dumpet av typen, jeg har nesten ikke venner og er blitt tatt vekk fra moren min. Det er veldig vondt.
Hei Jente 16 år. Takk for dine ord til Ung.no.Jeg forstår at du er lei deg. Det er en stor krise i livet å bli tatt bort fra moren sin. Nå har du...
Hvordan er det å bo i omsorgsbolig?
Hei Det høres ut som omsorgsbolig kan være et godt tilbud til deg.  Der vil det jo være tilgjengelig personell.  Hvor mye de er der, er ulikt fr...
Rømme utenlands for å komme bort fra institusjon
Hei jente 16. Du lurer på hva som skjer dersom du rømmer til Spania eller Nederland. Dersom du forsvinner fra institusjonen og ingen finner deg, vi...
Jeg er innlagt for anoreksi og får ikke bestemme noe selv, hva gjør jeg?
Hei Det er leit å lese at du opplever å ikke bli lyttet til på sykehuset.  I behandling av anoreksi er det veldig vanlig at pasientene opplever ...
Hva er kravene for å komme inn på institusjon?
Hei Jeg vet ikke helt hvorfor du spør, men dersom du ikke har det bra der du bor og ønsker hjelp, kan du kontakte barneverntjenesten i den kommunen...
Hva hadde skjedd om jeg klatra ut vinduet og ble borte i over ett døgn?
Hei jente 15 år Jeg er litt usikker på hvorfor du spør om dette, og om du har en plan om å rømme fra avdelingen der du er innlagt. Du skal likev...
Kommer jeg til å bli adoptert?
Hei Så fint du skriver til oss når du har spørsmål. Jeg forstår godt at du lurer på disse tingene og hvordan framtiden blir. Du skriver at du h...
Jeg går på videregående skole. Hva skjer om jeg blir innlagt på psykiatrisk avdeling?
Hei jente 17 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og spør oss om hva som skjer på skolen dersom du skulle blitt innlagt på en psykiatrisk...
Forskjell på barnevernet og institusjon
Hei jente 15 år Barnevernet jobber etter lov om barneverntjenester. De kan utfra denne loven plassere barn i fosterhjem eller på institusjon. Noen ...
Jeg har blitt tvunget til å ha en verge av barnevernet.
Hei jente 18 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du strever med å ha fått utnevnt en verge som du ikke vil ha....
Hva skjer om jeg rømmer ifra den institusjonen jeg er på?
Hei Når du bor på institusjon er det de voksne der som skal passe på deg, sørge for at du får god omsorg. Dette innebærer å gi vern og beskytt...
Er på institusjon, er j.. Forelsket i en som jobber på institusjonen
Hei En som er ansatt på en institusjon har ikke lov til å inngå en slik relasjon til en beboer som du beskriver. De ansatte skal opptre profesjone...
Jeg ønsker å flytte ut av institusjonen, hva kan jeg gjøre?
Hei Det høres ikke ut som du får den informasjonen du trenger på institusjonen og heller ikke av barnevernet. Jeg synes du skal snakke med kontak...
Er det straffbart å hjelpe noen med å rømme fra institusjon?
Hei Jeg regner med at det er snakk om en barnevernsinstitusjon. Det finnes en bestemmelse om såkalt omsorgsunndragelse i straffeloven § 261. Etter ...
Min venn har det veldig vanskelig, er det sinne eller kan han ha gitt opp?
Hei jente 15 år! Det er vanskelig når noen man er glad i har det så vondt. Han er heldig som har en venn som deg og han kommer til å trenge å ha...
Hva er kriteriene for tvangsinnleggelse?
Hei Innleggelse velges når annen behandling over tid ikke har hjulpet, eller der det trengs mer intensiv observasjon og utredning for å forstå ti...
Hva kan foreldre bestemme etter man er fylt 18 år?
Hei Så leit å høre at du fortsatt strever med en så alvorlig sykdom. Når det gjelder innleggelse er det ingen forskjell på 17 og 18 år. Det er...
Hvilke rettigheter har jeg på institusjon og de voksne vil ransake rommet mitt?
Hei Jeg skjønner at dette ikke oppleves noe godt. Jeg håper du snakker med noen om dette, enten en voksen på institusjonen du stoler på eller no...
Kan jeg flytte fra fosterhjem til institusjon?
Hei Du skriver at du bor i fosterhjem hvor du ikke trives, og lurer på om det vil være bedre for deg å bo på en institusjon. Du har allerede flyt...
Se alle