Hopp til hovedinnholdet

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon?

barnevern (colourbox.com)
RETTIGHETER: Selv om du er på institusjon har du likevel mange rettighter. Du har også rett til å si ifra om det er noe du er misfornøyd med, og de voksne skal høre på hva du har å si.

Får du bruke mobilen som du vil? Kan du ha besøk av hvem du vil? Har du rett på eget rom? Hvem kan åpne posten din, og kan institusjonen kreve å ta urinprøver? Sjekk hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon.

Offentlig og kvalitetssikret
barnevern (colourbox.com)
RETTIGHETER: Selv om du er på institusjon har du likevel mange rettighter. Du har også rett til å si ifra om det er noe du er misfornøyd med, og de voksne skal høre på hva du har å si.

Her finner du eksempler på dine rettigheter. Se rettighetene samlet på bufdir.no: Rettigheter for deg som bor på institusjon.

 • Du har rett til å vite hvorfor du er på institusjonen
 • Du har rett på trygghet, trivsel og omsorg
 • Du har rett til å lære
 • Du har rett til å se opplysninger om deg selv
 • Du har rett til å få hjelp til å ta vare på pengene og eiendelene dine
 • Du har rett til å bestemme i personlige spørsmål
 • Du har rett til medisinsk tilsyn og behandling
 • Du har rett til å bevege deg fritt innenfor og utenfor institusjonen
 • Du har rett til samvær og besøk
 • Du har rett til å benytte elektroniske kommunikasjonsmidler
 • Du har rett til å sende og motta post

 

Du har rett til å se opp lysninger om deg selv

Når du bor i institusjon, har du rett til å se hva som er skrevet om deg. Dette kan for eksempel være ulike rapporter, beslutninger og planer som gjelder deg.

 

Du har rett til å få hjelp til å ta vare på pengene og eiendelene dine

Når du bor i institusjon har du rett til å få hjelp til å ta vare på pengene og eiendelene dine. Institusjonen skal skrive en liste eller gi deg en kvittering på hvilke eiendeler de passer på for deg. Dersom du er over 15 år og har tjent egne penger eller har fått penger av andre (for eksempel

foreldre eller andre familiemedlemmer) til eget forbruk, kan du som regel selv bestemme hva du vil bruke pengene til.

 

Du har rett til medisinsk tilsyn og behandling

Du har rett til nødvendig medisinsk tilsyn og behandling når du bor på institusjon.

 

Du har rett til å bevege deg fritt innenfor og utenfor institusjonen

Når du bor på institusjon har du rett til å gå hvor du vil både innenfor og utenfor institusjonen. De voksne skal sammen med deg legge til rette for at du kan gjøre de tingene du liker – for eksempel trene, treffe venner og delta i fritidsaktiviteter

Når du bor på institusjon har de voksne ansvar for deg, og skal passe godt på deg og de andre ungdommene. Noen ganger kan de voksne sette grenser for hvor du kan bevege deg, fordi det kan være utrygt eller at du oppsøker miljøer og personer som ikke er bra for deg. Dette kan for eksempel være rus- eller kriminelle miljøer.

De voksne kan også noen ganger nekte deg å være på rommet til en annen ungdom, dersom han/hun plager, mobber eller utnytter deg.

Hvilke begrensninger de voksne kan sette, er avhengig av hvor gammel og moden du er, og at du og alle andre på institusjonen skal ha det trygt og trives. De voksne skal forklare deg hvorfor de setter slike grenser.

 

Du har rett til samvær og besøk

Du har rett til å få besøk og være sammen med venner og familie. De voksne skal hjelpe deg og legge til rette for at du kan ha gode samvær og besøk.

Når du bor i institusjon, kan de voksne aldri nekte deg besøk av saksbehandleren din, advokaten din, legen og psykologen din, fylkesmannen eller en prest, imam eller lignende.

 

Du har rett til å benytte elektroniske kommunikasjonsmidler

Hvis du har mobiltelefon eller datamaskin har du rett til å ta med deg dette til institusjonen. De voksne har ikke lov til å sjekke tekstmeldingene eller loggen på telefonen eller datamaskinen uten at du har gitt lov til det.

Når du bor i institusjon, kan de voksne aldri nekte deg å snakke medssaksbehandleren din, advokaten din, legen og psykologen din, fylkesmannen eller en prest, imam eller lignende.

Om du bruker mobilen eller datamaskinen på en måte som ikke er bra eller utrygt for deg eller for andre, kan de voksne noen ganger begrense bruken. Dette kan for eksempel være dersom du bruker datamaskinen eller mobiltelefonen om natten, slik at det går ut over skolearbeid eller forstyrrer de andre. Det kan også være at du bruker sosiale medier (Twitter

eller Facebook, Instagram eller andre chatteprogrammer) på en måte som kan skade deg selv eller andre, for eksempel til å planlegge kriminalitet, kjøpe rusmidler, mobbe eller legge ut bilder av andre på institusjonen uten de har gitt lov til det.

 

Du har rett til å bestemme i personlige spørsmål

Du har alltid rett til å si din mening. De voksne på institusjonen skal høre på hva du har å si. Du skal informeres og du har rett til å uttale deg før det tas avgjørelser som gjelder deg. For eksempel; hva du vil drive med på fritiden og hvordan du vil innrede og ha det på rommet ditt.

 

Forbud mot tvang eller makt

Når du bor på barneverninstitusjon skal du behandles med respekt. Ingen voksne har lov til å straffe deg fysisk, låse deg inn på rommet, eller snakke stygt til deg.

Hvis du gjør noe galt, skal de voksne på institusjonen snakke med deg og forklare deg hvorfor det er galt. Dette for å hindre at det skjer igjen.

 

Kroppsvisitasjon og ransaking

Hvis de voksne har god grunn (begrunnet mistanke) til å tro at du gjemmer narkotika, brukerutstyr, alkohol eller farlige gjenstander, enten på rommet ditt eller at du har det på kroppen din, kan institusjonen bestemme å kroppsvisitere deg og ransake rommet ditt og eiendelene dine. Det er bare leder eller den som leder har gitt lov som kan bestemme dette. Dersom de voksne har god grunn til å tro at du gjemmer tyvegods eller skadelige medikamenter som dopingmidler eller store doser tabletter, gjelder det samme.

Både kroppsvisitasjon og ransaking skal gjennomføres på en så hensynsfull måte som mulig. De voksne kan undersøke kroppens overflater og gå gjennom klærne dine. De voksne kan også undersøke om du har gjemt noe i munnen. Ved kroppsvisitasjon kan både du og den voksne som skal foreta kroppsvisitasjonen kreve at det skal være to voksne tilstede. De voksne skal alltid ha samme kjønn som deg. Når de voksne ransaker eiendelene og rommet ditt, har du rett til å være tilstede.

Ved kroppsvisitasjon og ransaking skal de voksne treffe vedtak og skrive en tvangsprotokoll som skal vises til fylkesmannen. Vedtaket og tvangsprotokollen har du rett til å se og uttale deg om. Dersom du er uenig i kroppsvisitasjonen og ransakingen og måten den ble gjennomført på, kan du klage til fylkesmannen. De voksne skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

 

Beslaglegging

Om de voksne har funnet farlige og ulovlige gjenstander (for eksempel våpen), ulovlige rusmidler (narkotika) og skadelige medikamenter (for eksempel dopingmidler og store doser tabletter), skal institusjonen gi dette til politiet.

Hvis institusjonen har tatt fra deg for eksempel alkohol, kan dette helles ut.

Tyvegods kan enten gis til politiet eller til den som eier det. Når de voksne gjør beslag, skal det treffes vedtak og skrives en tvangsprotokoll

som skal vises til fylkesmannen. Vedtaket og tvangsprotokollen har du rett til å se og si din mening om. Dersom du er uenig i beslaget, kan du klage til fylkesmannen

 

Rusmiddelting

Alle som bor på institusjon kan gjøre avtale om å ta urinprøver under oppholdet. Å ta urinprøver frivillig kan være med å bevise at du ikke har ruset deg, og hjelpe deg til å si nei til rus.

Når du er over 15 år, kan du selv gjøre avtale om å ta urinprøver. Er du under 15 år, må foreldrene dine/vergen din også gi samtykke. Er du under 15 år og barneverntjenesten har tatt over omsorgen for deg, er det barneverntjenesten som må gi samtykke i tillegg til deg. Bor du på omsorgssenter, er det regionkontoret som skal samtykke.

Du har rett til å få informasjon om reglene for urinprøvetaking og hvordan slike prøver skal tas, før du inngår en avtale. Avtale om å ta urinprøver skal alltid være skriftlig. Du har rett til å trekke samtykket ditt om å ta urinprøver når som helst.

Når du avlegger urinprøve, skal de voksne alltid skrive en tvangsprotokoll hvor de må begrunne hvorfor urinprøve tas. Du har rett til å se tvangsprotokollen og si din mening. Tvangsprotokollen skal vises til fylkesmannen. Du har rett til å klage til fylkesmannen dersom du er uenig.

 

De voksne skal hjelpe deg å klage dersom du vil det.

Hvis du synes noe av det som står her er vanskelig, kan du snakke med en av de voksne i institusjonen eller med fylkesmannen. Du finner kontaktopplysninger til din fylkesmann på fylkesmannen.no.

Still spørsmål på ung.no/oss

Om du har spørsmål om rettighetene dine kan du også skrive til oss på ung.no/oss og få svar.

 

 

Tekst og kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet www.bufetat.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
alf
0
16.11.2017 10:23:35
hei jeg er akkutt flutta til jessheim for jeg ble kasta ut jeg prøver å få tinga mine man mamma nekter meg er det noe lov på perskjonlige eierdelere? (Red: hvis du vil kan du skrive til oss på ung.no/oss, vi svarer dessverre ikke her i kommentarfeltet. Hilsen ung.no).
Sander
2
18.12.2016 20:58:52
Bor på rehab og de har brutt mange av våre rettigheter, som jeg ikke synes er greit
Jhonny
9
15.03.2016 21:17:04
Barnevernet er noen helvettes jævler som ødelegger ungdomstiden min, hadde det helt fint helt til de storma inn døra med akutt omplassering til institusjon. Måtte de en vakker dag brenne i helvette hele jævla gjengen hilsen gutt 15 år
charlie
2
09.02.2016 07:46:12
vil fortelle min historie av barnevernet. ble tatt av min mor som nyfødt, ble sendt til evje i fosterhjem noen måneder , bodde der til eg var 13, hadde et besøkshjem da eg var åtte og fikk et til da eg ble ti år. bv sendte også noen kver måned på besøk til fosterfamilie der eg bodde for oppsyn... (.) (red: Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
dina
1
21.12.2014 23:33:46
jeg vil bare si at barnevernet er helt fantastisk. noen i min familie er er innblandet i bv, de hadde det skikkelig vanskelig og ble tattfra moren sin når de var 3 og 5 år. mora ruset seg og drakk hver dag og ranet en buss og prøvde å drepe en nabo. ho var rett og slett gal, ho slo dem og truet dem. når de ble sent til det første fosterhjemmet ville de egentlig bare ha å minste men tok begge. de var veldig snille og ga alt te ho minste men ikke ho elste, ho elste rømte hjemmefra og barnevernet flyttet ho til en fjern slektning som ofte tar imot barn som trenger det mest. ho fikk det veldig bra og bor der fortsatt. ho minste kom i mye trøbbel når ho ble eldre. ho begynte å drikke og ta narkotika. ho ble sent på en instutisjon og har det helt bra nå. ho er lykkelig, men strever enda med fortiden. barnevernet gjør så godt de kan og man burde være glad for at de er der. jeg har vært litt innblandet selv etter et selvmordsforsøk, men de så at jeg har en helt fantastisk familie som elsker meg. så etter et par månter på psykiatrisk avdeling kom jeg hjem. men nå går jeg til BUP en gang i uka..
Admin
1
18.11.2014 12:58:35
Jeg syns at instutisjon er brur
Jente 18
6
23.08.2014 01:41:20
Til dere som som ser ned på oss på bor på institusjoner: Tenk før dere snakker! For tror dere virkelig det at ALLE som bor på barnevernsinstitusjoner - enten akutt eller langvarig - er umodne, utagerende ungdom med rusproblemer? Hvis du er en av dem som stigmatiserer såkalte "barnevernsbarn", slik som jeg er, så husk at dere ikke er med til å gjøre hverdagen lettere for oss, tvert i mot! Er kjipt nok å ikke kunne få bo hjemme hos familien, men at ukjente går ut i fra at man har rus/atferdsproblemer er rett og slett krenkende. Men det verste er jo at sånne som meg er vant til å bli dømt på den måten. Har forresten både gode og dårlige erfaringer med barnevernet. Den verste erfaringen var faktisk fra mitt fosterhjem nr. 2. Skal ikke så mye innpå det, men folk går som regel ut i fra at når man flytter i fosterhjem er det pga rusproblem/vold i hjemmet. Det var ikke mitt tilfelle. Min foreldre var syke. Men det ironiske er jo at barnevernet presterer å flytte deg til fosterhjem nr 2 (nr.1 var herlige, men bare midlertidig) hvor man da virkelig får erfare omsorgssvikt. Etter det var det institusjon (akutt) beredskapshjem (midlertidig) og til slutt en annen insitusjon hvor jeg bor nå. Så det at jeg flyttet 5 ganger på 1,5 år gir dere der ute sikkert kjempegod grunn til å anta at jeg et problembarn med rusproblemer. Dere får tro hva dere vil. Jeg ser frem til å bli selvstendig, slippe titalls ansatte som jobber i mitt "hjem". Jeg er også takknemlig for all den positive oppfølgingen av ansatte i bv. Men mest av alt er jeg oppgitt over forskjellen på dem som jobber i barnevernet. Stusser veldig med hva enkelte fosterforeldre egentlig gjør når de fortsatt mottar barn fra barnevernet. God natt!
Pølsa 16 år
4
21.05.2013 14:07:40
Kan de kreve å se på når jeg tar urinprøve???
xter
1
25.11.2013 19:24:55
spurte dem og dem sei at dem kan det eller en lege kan gjere det
Madde
2
08.04.2013 18:00:52
Har vært så heldig og fått hjelp av barnevernet slik jeg trenger... De har hørt på alt det jeg har å si og støttet meg 100 %
Barbro
2
18.08.2014 23:05:05
Så herlig å få en positiv kommentar om barnevernet fra en som selv har vært under barnevernets omsorg! Lykke til videre i livet Madde!
xter
2
25.11.2013 19:25:57
heldig du ta det med et smil her i bakgården tar det 4 år for og få lov til og gå på do med låst dør
Lone
24
16.03.2013 21:03:48
til “barnevernet”:

Dere kan brenne til helvete og enda lenger,
dere ødelegger mer enn det allerede er.
Dere lover meg ting, men holder det aldri.
Dere lovde meg trygghet, men det er ingen trygghet her.
Dere lovde meg et bedre hjem, fikk aldri et bedre hjem.
Dere lovde meg en bedre skolegang, fikk aldri det.
Dere har lovd meg så mye, men aldri holdt det.

Så fra meg: “FUCK DERE!!!”
MAMMA æ ælske dæ så sykt høyt du ane ikkje (Red. Du kan sende inn spørsmål på ung.no/oss og få råd og hjelp)
jente 14 år
0
27.08.2017 20:13:56
eg er så enig med deg alt du sier er så rett fuck dere barnevernet
simenlukkainstiusjon
1
17.04.2015 17:59:24
Elsker deg lone hah du sier så mye rett
xter
0
25.11.2013 19:27:56
føler det samme tydelig vis kan vi kanskje snakke litt på face trur det blir bra med noe tilfelles instutisjon og barnevern er dritt
peter pan
4
09.02.2013 21:28:24
Om så moren din er sosiolog , stefaren klinisk pedagog og faren din parapsykolog og stemoren jobber hos Gyldendahl; paranoid schizofren blir du , sprøyte i skulder og hofte og likevel fortsatt overgrepsoffer (jeg var under skolealder da , men jeg holder dette for meg selv heretter.)
Alex
16
07.02.2013 18:03:06
Å havne på en institusjon er noe av det beste som har hendt meg. Hadde ikke vert i live i dag om jeg ikke hadde havnet her.
Barbro
1
18.08.2014 23:09:33
Kjære Alex! Godt å høre at barnevernet reddet deg! Det har de gjort med mange andre også,men det hører vi så og si aldri om,bare negative kommentarer. Lykke til videre i livet Alex! Det fortjener du!
HEREGUUD
8
05.02.2013 00:54:45
sånn serr hva i helvetes er med dere alle som sier åå fuckbv og alt det dere dere vet vel at ingen kommer til å ta dere seriøst da ?? jeg for min del var ungdomshjem det beste som noen gang kunne hendt meg ja det er kanskje litt mange voksne å forholde seg til men so what kan dere ikke si hva dere ikke liker med det istedenfor å bare rope ut brenn i helvete osv det er bare jævla barnslig av dere
Barbro
1
18.08.2014 23:12:41
Helt enig! Hvorfor all denne negative fokuseringen på barnevernet?Barnevernet har gjort mye galt,ja,men de har da sannerlig gjort mye bra også!
kjell
4
08.01.2013 15:10:14
bor på instutisjon og trives;) bor på hybel der.
skjerp deg
6
19.11.2012 01:16:47
til katt: vet du hva? de behøver faktisk ikke å være barbarer for å komme til en institusjon, ok? det behøver ikke være deres feil heller. ikke snakk slik til folk som om du vet om det, når du så tydeligvis aldri har vært borti det før.
drit og dra
10
19.11.2012 01:14:22
bodd på institusjon og det var reint helvete. og barnevernet kan også dra en tur dit, for de har ikke gjort NOE bra for meg. drit og dra.
:/
14
08.09.2012 14:12:06
Jeg bor på barneverns institusjon, har bodd her i snart 3 mnd.. Har det helt forjævlig her! Trives ikke på skolen her i bygden, blir mobbet av de som bor her, ignorert av de voksne.. og sliter med hjemlengsel og depresjoner. Det ENESTE jeg vil er å vinne rettssaken som er om 1,5 uke. Det er faen meg min eneste sjangse til å få komme hjem igjen. Jeg kommer fra et veldig bra hjem, med foreldre som verken ruser seg, drikker, og er voldelig. Hadde det ikke hvert for at vi tapte rettssaken i Mai hadde jeg hatt det bra jeg, hos mamma og pappa. - Jente 16 1/2
katt
6
29.08.2012 10:59:06
til G! Alle vet at man ikke plasseres på institusjon uten grunn. Hvis det er så jævlig å være der, vel, så skulle man kanskje tenkt på det litt før og oppført seg som folk så hadde man aldri havnet der.
j
4
29.01.2014 21:24:04
ALLE fortjener et sted å bo som er bra for en. Ikke et sted som fucker opp livet til en. Jeg har erfarning.. tro meg
xter
2
25.11.2013 19:33:14
kjenner mage som har oppført seg eksemplarisk og havnet på instutisjon en kompis bor der fordi att mora e innvandrer og han var 3 når han kom hit har bodt her lenge og instutisjonen har berre gjort det verre kanskje du burde tenke deg lit om og det kjem fra en på 13 år hadde null problem i til i kom på instutisjon derreter ett reint hellvete i 1 år og 2 måneder so vart det enetiltak folk er forskjellig og evd forskjellige liv
...
13
20.08.2012 23:07:47
Fuck institusjon!! Ødelegger folk for livet.
G
8
24.07.2012 00:38:28
fack inst da DE ER HORER
robin
12
12.04.2012 21:53:27
jeg bor på instutisjon og det er ikke særlig morsomt
jenta
21
15.01.2012 12:12:01
Hei det er forferdelig å bli tatt bort fra foreldrene dine og til barnevernet, det er som å brenne i helvete!!
enige
2
13.12.2013 17:59:03
Dette har du rett.
fucked up
8
30.12.2011 17:57:33
jeg har ikke vert i barnevernet selv men jeg kjenner folk som har vært der. ikke gjør det plis, de tror at andre kan hjelpe oss men det kan de ikke :@
\
9
19.11.2011 22:56:00
Hei er en 17 år gammel jente, jeg flyttet til [...] får sikkert et år siden, det er et rent helvette. Det veirker som om de prøver å straffe oss på en syk måte. barnevernet sier at jeg er blitt 100 ganger værre enn det jeg var når jeg flyttet dit, jeg ruser meg, og bruker ofte vold som en løsning. noe jeg ALDRI ville gjort før. hva gjør man med dette når røvika ansatte ikke vil gjøre noe får å hjelpe oss. jeg ser faktisk at alle di andre 7 ungdommene jeg bor sammen med heller ikke har det bra.
4
19.11.2011 18:21:27
Hei er en 17 år gammel jente, jeg flyttet til [...] får sikkert et år siden, det er et rent helvette. Det veirker som om de prøver å straffe oss på en syk måte. barnevernet sier at jeg er blitt 100 ganger værre enn det jeg var når jeg flyttet dit, jeg ruser meg, og bruker ofte vold som en løsning. noe jeg ALDRI ville gjort før. hva gjør man med dette når røvika ansatte ikke vil gjøre noe får å hjelpe oss. jeg ser faktisk at alle di andre 7 ungdommene jeg bor sammen med heller ikke har det bra.
student
7
02.11.2011 14:48:41
hei folkens Eg studere barnevern 3året og har lest kommentarane dokkers. Ser ut som at de fleste har negative opplevelser med barnevern, institusjon osv. Så eg lure på ka e det dokker vil endra? Ka kan gjørs bedre? ikke glem at dokker kan klaga på barnevernet og ikke minst på de ansatte te fylkesmannen. Sjølv om dokker e på ein institusjon har dokker rettigheter. Har jobba litt ekstra på någen institusjoner å ser sjølv at det e ting eg ville endra på. Syns at ungdommen får ta forliten del i det dagliga eks ka mat som ska handlast inn osv. Opplevde at de flest ungdommane som va på institusjonen ikke prøvde å endra på någe, de brydde seg ikke. Å då bler det vanskeligt. Dokker må stå på for det dokker vil. Dersom du ikke e fornøyd med vedtaket og plasseringen kan ikke de på institusjonen gjør någe med det då e det saksbehandleren som har ansvaret for det men alt som skjer innenfor institusjonen har miljøarbeiderne ansvar for så eg oppfordre dokker te å klaga og lesa dokker opp på ka rettigheter dokker har. Siden eg ein gang komme te å sidda som saksbehandler eller jobba på ein institusjon ønske eg å vita ka dokker som har vert eller e i ein situasjon med barnevernet ønske å forandra. Det e greit å sei at de e heilt drid osv men litt vanskeligt å gjør någe med det uden å vida konkrete ting. NB dersom saksbehandleren vedtar någe så har du krav på å lesa begrunnelsen for det. Eks: Koffer meine de at du må på institusjon osv. Lykke te alle sammen Hilsen jente22 år
Bec
10
18.09.2011 10:26:12
Barnevernet kan brenne dypt og inderlig. Har bodd på en barnevernsinstitusjon siden jeg var ni, og alt var bra før de kom inn i bildet, men de fokuserer bare på det negative og graver fram dritt som i utgangspunktet ikke er der i det hele tatt. De bare ljuger og skaper mistillit, og ikke minst får de MEG til å fremstå som den sorte fåren i alt sammen gang på gang, selv på dager der jeg knapt har sagt hei til de her hjemme. Takket være de sliter jeg nå med kraftig angst, spiseforstyrrelser og depresjoner, sliter som et helvete med å skjule det også, og hele familien min er psykisk utmattet. Jeg er bare 16. Tusen hjertelig takk til barnevernet for måten de har "vernet" meg på de siste årene (ironi til dere som ikke forstår det), måtte dere en vakker dag brenne i helvete hele gjengen. Det blir en fantastisk vakker dag nemlig.
Helene
9
21.07.2011 12:18:56
Jeg syntes at barnevernet er noe dritt. De har bare gjort dritt mot meg om min familie. Og de skal faktisk verne barn. De har klart å drept meg innvendig. Det at mamma tok kontakt med barnevernet er noe jeg aldri kan tilgi henne for. De er helt dust i hodet!
17 år
5
24.05.2011 21:49:21
Hei! Hvilken § bruker institusjonen når de hindrer meg eller de andre ungdommene på institusjonen å rømme? Alle er enten §4-24 eller §4-26 (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Doesn't matter!
6
14.03.2011 16:19:28
Om barn/ungdom vil egentilig bli noe i livet? Dere snakker ikke om skolen og sånt. Dere bare snakker om ting som ikke er så viktig som; Du kan pynte rommet ditt! Hvem bryr seg om det og de som gjør er dumme eller bryr seg ikke om livet sitt. Dere burde ha mer om hva dere har med skolen og sånt å gjøre. Dette er som å kaste bort livet deres folk, ikke gå til barnevern! It's no big difference between this and jail. So please think more carefully about your LIFE, you don't want to waste it up like this. You can survive at HOME, if your parents fight I know how it is even if they are divorced. Don't leave them just make you career and everything will be GOOD! Respect them too, don't involve yourself! Om noen har "bråk" ute og derfor dere blir kastet ut eller noe, så dere burde beklage til deres foreldre dette er IKKE en løsning! Vær så snill og ikke ødelegg live deres!
smørpia
4
19.01.2011 00:07:26
til red. den som skriver innlegget "faen" har ingen ting å hente hos ung.no kan dere ikke lese- BARNET-UNGDOMMEN VIL HJEM TIL SIN MAMMA.
lisa
3
06.08.2010 01:21:00
jeg skal ikke virke som jeg vet noe , for det gjør jeg ikke ha ikke bod på institusjon . men vi har hatt institusjon i huset ved siden av oss på gården. og nå har vi fosterbarn . til alle dere som synes barneværnet er et helvete , se på dan andre siden .. hvem er der for dere elles ? hvem tar imot dere ? jo.. det er barneværnet det. selv om jeg erlig kjønner at det er noe dritt..
Teuta
3
20.03.2010 22:32:00
hey jeg er 19 år gammel jente som bor på Insitisjon men som flytter ut om 1 mnd i min egen leilighet .. Så det jeg da lurer på egentlig, er om noen vet om Personalet som jeg syns er snile og greie osv har lov til og ha Vennskaps kontakt med meg etter som jeg har flyttet fra \'\'stedet\'\' eller vil dem da bli Straffet pga det ?? (red: du kan skrive inn til ung.no/oss og få svar)
Random
6
09.02.2010 14:42:00
Slutt å drit dere ut da vettu, da blir dere ikke sendt bort. Og hvis foreldrene dere har problemer, er det da ikke bedre å få deg ett annet sted? du får kanskje ikke møtt ALLE de "kule" venna dine lenger, fordi de ikke er bra for deg (enten røyker de hasj eller andre ting) og hvorfor da være med dem? tenk litt på livet deres nå, er dere hypp på å leve som drittunger for resten av livet, eller skal dere ta tak i det nå? blir serriøst irritert når jeg leser så mange som sier dårlige ting om barnevernet. Greit, de er ikke de kuleste i verden, men de hjelper dere faktisk å få en fremtid. Tenk på det barn, jeg er 17år selv og bor på en institusjon midt i Oslo by. Jeg liker meg der, fordi jeg vet hvorfor jeg ikke får møte alle de gamle venna mine, og jeg vet hvorfor de setter regler og rammmer rundt meg, fordi de er hypp på at når jeg blir 18-20år så har jeg meg en egen hybel og en jobb. Og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg har fått. Tenk at det er noen der ute som ikke får noe hjelp, de som flytter fra venn til venn, som barnevernet ikke vil hjelpe. Så hvis du er en av dem som har fått hjelp med dine egne problemer (hasj røykere, kriminelle osv) slutt å tenk negativt om dem, og bruk de tankene på fremtiden. Jeg kunne aldri se for meg et liv som hasjrøyker / cocain vrak som jeg var før de hjalp meg. Jeg hadde aldri klart å slutta på egenhånd...
Tidligere barneværnbarn!
7
02.12.2009 20:47:00
Her var det mange tøvete innlegg. Er litt sjokket over at red, tillater disse å stå på trykk. -Ærlig talt, går vi alle inn i oss selv, så er det "som regel" ikke uten grunn at vi havner på barnehjemmet, at ingen vil ha oss i fosterhjem, og at foreldrene våres til slutt ikke klarer mer. Hvorfår skal barneværnet bestemme over oss, hvem vi får snakke med, hva vi gjør. Mange av mine tidligere "venner" var småkriminelle og voldelig. Ofte brukte vi vold mot ansatte i institusjonen. Men det var så dumt, så urettferdig mot di som jobbet på institusjonen. Det er ikke institusjonen som er barneværnet, det trudde jeg di fleste fikk vite når dem flyttet inn. Institusjonen "leies" av barneværnet. Der jobber helt vanslig mennesker som prøver å lære oss å leve etter regler... For, vi kan faktisk ikke bestemme våres egne regler når maner 15, ikke 16 eller 17 heller.. Regler må vi følge hele livet. Ansatte på den institusjonen har regler å følge. Din bevegelsefrihet avgjør hvilken paragraf du er på. Er du, som vi va, drittsekk mot di ansatte, så kan du ikke forvente at selv den mest profesjonelle skal klare å oppføre seg helt ordemntlig mot deg. Det sliter, og dem blir lei. Men, vi var ett gjeng som innså at om vi følger demmes regler, om vi gjør det vi får beskjed om, og ikke rømmer eller ruser oss, så blir livet på institusjonen mye lettere. Ikke bare ble det lettere å bo der, men det ble også mye lettere for oss å få det som vi ønsket oss. -Hvem i helvette av dere er så korkete at dere trur det nytter å rope -Fuck Barneværnet, drep alle di djævlene, stikk fingern opp i ræva, å sjekk hvor jeg bryr meg. Hvordan kan det være mulig å bli tatt seriøst og hørt da. Jeg skal også være enige i at det finnes arrogante maktdjævler som ikke burde jobbet på en institusjon, og det finnes helt sikkert di mennesker som ikke burdet jobbet i barneværnet, men å ta alle under en kam, sette fyr på en institusjon som faktisk gir oss ett lite håp om ett hjem...det er for dumt. Så til alle dere, stå på deres krav, men sjekk kravene før du begynner å kreve, å tenk igjennom noen av kravene jeg kommer med. Kan dem være for store, litt urealistiske, og hva gjør jeg selv får at jeg kan få igjennom flere av mine krav... Så må vi kanskje våkne litt opp, å ikke unnskylde oss med at vi er ungdommer å kan gjøre hva vi vil. Se på våres foreldre, for ikke å snakke om våres besteforeldre. Så må også barneværnet våkne litt opp. Helt enkle konkrete ting kan noen ganger ta ett helt år å avgjøre, og det ganger ikke oss ungdommer som bor / bodde på barnehjem.
Fuck dette.
10
22.10.2009 23:55:35
Barne vernet er helt fucket. Snakka med de nå for en stund siden. og da de skulle snakke med mamma og pappa om det så sa de selvfølgelig de tingene de lovde meg og ikke si .. Og det gjorde alt bare jævelig mye værre. De lovde og ikke si noe om at eg hadde prøvd og begå selvmord 100000 ganger. Og de lovde og ikke og nevne kjæresten min, Og hva faen tror du de gjorde?. De kan faen ikke stoles på-! Eg trodde på de. Burde ikke gjort det. OG de klarte faen meg og misbruke det.! Er møk forbanna på hele jævla barnevernet. Etter at de idiotene kom inn i livet mitt har alt blit værre! Eg snakker så vidt. Deppa hele tiden, selvskading,selvmords tanker, problemer,Drikker meg dritings når eg e deppa. .. Hva i helvete feiler de? INGEN vits i og fucke opp livene til folk på den måten. Eg snakker ikke for meg selv akkurat nå.. Sikkert mangen som har opplevd det samme. og e enige i at de kan brenne i helvete!
Aileen
7
30.08.2009 00:53:03
blei flytta på institusjon for noen måneder siden. Ting blir bare verre. Jeg har bynt å dope meg. Noe jeg aldri har gjort før. Jeg har også bynt me selvskading. Trenger jeg virkelig si mer?
jente16
8
29.06.2009 02:31:04
jeg ble akkutt innlangt på ungdomshjem, under tvang av barnevernet fordi jeg krangla med noen på skolen og hadde med meg kniv jeg tok den ikke opp en gang men noen viste jeg hadde den med så de sa i fra til lærerene, så ringer skolen politiet enda jeg forklarte meg og la kniven på bordet. men ihvertfall det gjore til at jeg hava der, også skylte de også på at fordi jeg hadde en far som var full hjemme måtte de skjerme meg. etter 16 år med en full far trenger de ikke flytte meg. jeg ble låst inne på rommet også fikk jeg ikke gå utenfor en gang uten at noen av de som jobba der måtte være med, hvergang jeg gikk ut og tok meg en røyk løp de etter meg. de ga meg også en lang liste med rettighetene mine, og 2 dager etter ankoms tvang de meg med til legen for å ta urinprøve, jeg nekta og de hadde ikke spørtmamma og hun hadde fremdels foreldreretten over meg. første natta stod jeg og hyl gråt og reiv ned alle møblene og sparka i varmovnen så det ble en stor bulk der, jeg stod sikkert sånn en halv time før de kommer inn. gjore ikke meg noe, men de var jo ikke til stede når de skulle! jeg fikk heller ikke noe skoletilbud når jeg var der og tråkka der hele dagen når de andre ungdommene som bodde der var på skolenjobb. jeg gikk rund og i hele instutisjonen og fant ingen som jobba der .. var helt tomt der. det er alt for dårlig! jeg hadde vært der en uke og skulle ha et møte sånn at jeg kansje fikk dra hjem, jeg pakka tingene mine, gråt og hylte og løp ut, da kommer 2 menn som jobber der og låser dørene og holder meg fast og dytter meg ned på en benk. de har faen ikke lov å legge hånd på meg. instutisjon er bare noe tull. Nå skal jeg heller ikke glemme, at politiet måtte varsle barnevernet og jeg har hatt kontakt med de før og den dagen dette skjeddemeg var alle i barnevernet på noe møte og da var det kunn en på vakt og hun har jeg hatt en grusom episode med før som gjore til at vi annmelde henne og hun ble stilt for retten. på inntaks rapporten minhadde hun jugd og skrevet masse dritt og lagt på masse. hun fikk sin hevn i hvertfall og det siste hun sa til meg når hun hadde fulgt meg inn på rommet på instutisjonen var: du får henge opp noen plakate så det blir litt ditt .. så løp hun før mamma rakk og komme frem ditt de hadde sendt meg, tørte vel ikke møte henne igjen etter 4-5 år. barnevenet kommer og drar meg vekk fordi pappa drikker, de bare ødelegger med å splitte familer er vel ikke jeg som har et problem er pappa .. men barnevernet kan aldri hjelpe folk med det de egntlig trenger. her må man ordne alt selv. barnevernet hjelper hvertfall ikke meg og min familie. gleder meg til den dagen jeg blir 18 da blir jeg kvitt dem !!!! syns det er for ille når jeg måtte bruke advokat for å komme meg ut derifra. dessuten har de innrømt nå at jeg ikke hadde grunn til å havne på instutisjon så til høsten blir det retten !!
trondheim
2
05.04.2009 19:58:51
jess da.. jeg er sikker på av en 3 del av vennene mine er i kontakt med barnevernet. Jeg har hengt meg veldig opp i det og har blitt fryktelig imot barnevernet. Alle vennene mine sier de bare har blitt verre etter at de flyttet de bort. Ene veninna mi vet ikke hvorfor hun skal bli flyttet heller? De ødelegger veldig mye av livet demmes. skjønner de INGENTING eller? de flytter å tvinger barn som gjør de til værre personer enn de var fra før av. DET ER HELT SYKT! skjer det med flere venner av meg, så går jeg til barnevernet å forteller hva jeg mener og det skal de ta til seg! hvis ikke får de møte meg mange ganger fremover!
Nasra!!
2
08.03.2009 16:05:19
jeg hater barneverne dem har flyttet meg 11 ganger og har send meg til barnefengsel der man ikke kan gå ut på 3-4 dager ellr frisk luft. dem låste mmeg inn på rom med 3 personer så at jeg ikke kan gjøre noe ting vis jeg må på do så står dem uta får doen får å høre det er jævelig jeg får ikke bo hos mamma fordi dem ikke vil det jeg skal drepe dere barnevern i asaker:@ (red: du kan skrive inn til ung.no/oss og få svar)
:/ FAEN
8
30.01.2009 11:02:37
dette her gidder jeg faen ikke mer..barnevernet gjør slik at jeg snart tar selvmord!! JEG ORKER IKKE MER!!! jeg vil hjem til mammaen min :' ( (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Justice
4
20.01.2009 18:16:41
FAen ta barnevernet.. De ødela hele livet mitt!!!! Haaaaaterrrrr- rrrrr dem sååå høøøyt.. De tar makta over familier .. ødelegger og splitter!! Tar foreldre og barn fra hverandre.!!! Skal lixom hjelpe til haha .. yeah right lixom... de ødelegger sykt .. håper de hjernevaska folka bare fuckings dør!
Tigerrr
4
02.10.2008 10:40:13
På http://barneverne.ning.com/ kan dere lese om foreldre som har mistet sine barn og følelsene disse sitter igjen med. En sak har minst to sider. Er absolutt viktig for dere og også forsøke og forstå foreldrene og slektningene som savner sine kjæreste barn.
fosterbarn
3
07.05.2008 17:47:53
moren min er ei billig tøs. faren min er alkoholiker. dermed kom jeg i forsterhjem i en alder av 4 mnd. og det er jeg utrolig glad for! nå er jeg 19 år. og kjempe glad i fosterforeldrene mine. de er topp! BV har ikke blandet seg mer inn i livet mitt enn å besøke fosterhjemmet mitt 4 ganger i året og hørt hvordan jeg har hatt det.Besøkene har vart i max 2 timer og that`s it. men forloveden min har noe annet. BV tvinger han til å bo i fosterhjemmet selvom gutten er 20 år, fordi ellers vil de nekte han lønn fra jobben sin. de har full kontroll over sparekontoen hans, og hvis han vil bruke noe av de 20 000 kr han har på kontoen, må han sende søknad til BV først. BV har omplassert han i fosterhjem 13 ganger før, siden han var 10. Han hater BV, og jeg forstår han godt!
??
1
23.04.2008 13:06:27
er helt enig med deg marte sofie! jeg har hatt litt kontakt med barnevernet jeg også. alt pgr min far. han slo meg ,fikk ingen penger, måtte klare meg skjøl UTE! sov ute hele tiden.
..
6
23.04.2008 12:41:16
fuck instutisjon, og hele pakka.
Niiranen
4
06.04.2008 21:45:59
EG ELSKA LIVET
ødelagt
6
31.03.2008 11:41:03
Barnevernet kan brenne i helvette! har fått leilighet men iche faen om eg får flytte.. neida.. dem skal drøye alt. får ikke fikset opp der.. dem nekter å kjøre meg noen sted. dem skjeller meg ut og knekker meg sammen hele tiden. bruker ting mot meg som dem VET sårer meg.. Ble missbrukt på institusjonen for ett år siden.. etter den gangen la jeg hat på nesten alle guttene som jobbet der. er piss redd for at det ska skje igjen.. bor som sagt i skauen. på OSTERØY.. har laget brann der 2 ganger no.. sku så inderlig ønske det brant ned!! barnevernet har ødelagt hele fuckings livet mitt no... har faen iche ord.. jeg er gjerne med på å knekke barnevernet en gang for alle. og hvis det er sånn at man er nødt å ha ett sånn system her i landet; hvorfor kan ikke ungdommer passe på kidsa da.. som faktisk har vært i barnevernet. vi vet åssen vi ikke burde bli behandlet. man trenger faen ikke noen utdannelse på hvordan man skal passe på barnevernsbarn. uten voksne, så hadde man ikke hatt problemer. skal love alle i barnevernet at hvis vi hadde fått styrt hele driten, så hadde 3/4 deler hatt det bra.. eller noe sånnt.. kommer jo ann på.. vi som har vært i barnevernet er oss som kommer lengst i livet. vi har mer kunnskap. osv.. barnevernet knekker og ødelegger oss gang på gang.. hvor mangen har ikke tatt selvmord pga barnevernet?? helt sykt.. men skjønner dem godt. dem bryter reglene så jævlig og.. 1 av alle eg har møtt på institusjonen (1av sikkert 40) har eg kunnet stole på. alt er jævlig. man kan ikke gjøre noenting for at dem skal ta oss på alvor. hjelper ikke å ta dødelig overdose engang.. da påstår de at vi er sykere.. så hva faen skal vi gjøre? sku faen grillet dem så saftig.. hadde man visst hvor mange liv som var blitt tapt og hvor mange knuste hjerter det er der ute. så hadde selv kongen blitt forskrekket. psykopatiske mordbedrift.. håper det ordner seg for deg mercy. bare hold ut. en dag skal barnevernet få be på sine knær om en tilgivelse. noe dem aldri får... skulle faen samlet alle barnevernsbarn som er imot BV og samles ett sted. og tilkallt pressen og gått i streik eller noe.. sånn at norge fikk se hvor alvorlig det egentlig er. skulle ha svidd dem som F. kunne fortalt historiene våres te sjefen over barnevernet. tipper alt hadde blitt flott som F. og de som vil være i BV kan få lov. men resten må no få lov til å ha et valg. (..) er en dame på 44 år som er imot BV. hun har mange hjemmesider og ønsker også å legge ned hele driten. "jeg elsker å hate barnevernet" er hennes motto.. hun har flere hjemmesider og er ganske kjent. søker dere på henne på google, vil dere få opp sykt mange søk. får vi henne med har vi en utrolig bra god sjangs. hun har svartelistet barnevernspedagoger, advokater, og psykologer.. håper alle får det bedre etter hvert. ikke gi opp. =)så hvis dere blir med å svi BV, så gi en lyd;) lykke til alle sammen!
mercy
2
22.03.2008 15:32:53
Ps, hos barnevernet finnes ikke noe slik som bearbeiding! Du må gjennta dine feil og mangler og dine nermeste`s feil og mangler å føle deg som et offer og se ned på degselv som en verdigløs som ikke kan gjøre annet enn å krype å be om nåde til det kjææære barneværnet som vet veien å be dem om å vise deg den, å det de kommer med DA, er at du skall lære deg å lage mat å vaske kopper, noe som en vanlig mann på gata kan lære deg. skall nokk se det blir folk av oss, JANTE, ja...det er det det er.
mercy
5
22.03.2008 15:29:10
Noe må gjøres, mange jobber for dette, men så alt for mange blir så knekkt at de ikke klarer å si et ord, reiser videre å prøver å ik se seg tilbake... I år blir jeg 18. Jeg har hatt et fint liv jeg, grunnet besteforeldrene mine, selv om de tok dem ifra meg..det var barneværnet som tvang meg til å sitte meg psykolog som 8 åring på barneskolen I FRIMINUTTET imens de andre....ja..de andre var ute Å LEKTE SEEEEG!!!! HVEM!?!?!? si meg, HVEM på 8 år er det som klarer å se segselv som normal etter noe slik???? Greit, jeg så at pappa slo bestemor da jeg var 5 og kom gråtende hjem, men jeg husket det ikke en gang da, jeg var tvunget til å sitte slik i barndommen å gråte for noe som jeg egentlig kunne klart meg uten å gråte over! hadde det blitt med den ENE hendelsen! så hadde livet mitt vært ekselent, men det var ikke faren min som ødela det, jeg forstår helt fint at det er noe galt med slike folk. men barneværnet tvang meg til å gråte for det, om å om igjen! å når jeg endelig flytta for megselv, kom de UANMELDT og uten EN advarsel å henta meg når jeg sto å lagde tomatsuppe, for da var jeg vistnokk syk! med kompetansen til en psykolog jeg har prata med EN gang, som da var for ET ÅR siden!!!!!!! SI MEG?! ER DET RIKTIG?!? ER DET???? NEI, kjemp folkens, KJEMP for sakene deres!!!! Det skall jeg, å jeg kjenner de godt nokk til å forstå at jeg må vente et par år, for det de tenker nå, om jeg prøver er: "kan hende hun ser at det var lurt om noen år når hun er voksen"...PISS OFF, jeg skall gjøre min del for å knekke systemet ja. ;) for jeg er knekkt, å jeg er herdet, men jeg har reist meg fra barnevernsgraven, AND IM GOING TO HAUNT YOU. ^^,

Spørsmål og svar

Hvordan er det å bo i omsorgsbolig?
Hei Det høres ut som omsorgsbolig kan være et godt tilbud til deg.  Der vil det jo være tilgjengelig personell.  Hvor mye de er der, er ulikt fr...
Jeg ble dumpet av typen, jeg har nesten ikke venner og er blitt tatt vekk fra moren min. Det er veldig vondt.
Hei Jente 16 år. Takk for dine ord til Ung.no.Jeg forstår at du er lei deg. Det er en stor krise i livet å bli tatt bort fra moren sin. Nå har du...
Jeg har blitt tvunget til å ha en verge av barnevernet.
Hei jente 18 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du strever med å ha fått utnevnt en verge som du ikke vil ha....
Jeg er innlagt for anoreksi og får ikke bestemme noe selv, hva gjør jeg?
Hei Det er leit å lese at du opplever å ikke bli lyttet til på sykehuset.  I behandling av anoreksi er det veldig vanlig at pasientene opplever ...
Kan jeg flytte fra fosterhjem til institusjon?
Hei Du skriver at du bor i fosterhjem hvor du ikke trives, og lurer på om det vil være bedre for deg å bo på en institusjon. Du har allerede flyt...
Hva er kravene for å komme inn på institusjon?
Hei Jeg vet ikke helt hvorfor du spør, men dersom du ikke har det bra der du bor og ønsker hjelp, kan du kontakte barneverntjenesten i den kommunen...
Jeg har dystymi og generalisert angst. Jeg skal nå inn på døgnenhet og få behandling der. Hva venter meg?
Hei jente 18 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvordan du har det. Jeg forstår at du har hatt det vanskelig en lang stund...
Kommer jeg til å bli adoptert?
Hei Så fint du skriver til oss når du har spørsmål. Jeg forstår godt at du lurer på disse tingene og hvordan framtiden blir. Du skriver at du h...
Hvordan finner bufetat en instutisjon til en ungdom?
Hei Bufetat vurdere flere ting når de skal finne en institusjon som passer ungdommen. Blant annet skal de legge vekt på det ungdommen synes er vikt...
Vil smugle inn dyr på institusjon
Hei Jeg kan skjønner at du ønsker deg et dyr, men vil anbefale deg å ikke smugle inn noe dyr på institusjon. De har regler som sier ingen dyr av ...
Er det straffbart å hjelpe noen med å rømme fra institusjon?
Hei Jeg regner med at det er snakk om en barnevernsinstitusjon. Det finnes en bestemmelse om såkalt omsorgsunndragelse i straffeloven § 261. Etter ...
æ trives ikke hjemme, og får ikke lov å flytte hjemme fra. har hørt at barnevernet kan hjelpe med å skaffe hybel ogsånt?
Hei Du sier ikke hvor gammel du er, men går ut fra at du er under 18 år.  Barneverntjenesten er en kommunal tjeneste, så derfor må du kontakte k...
Jeg går på videregående skole. Hva skjer om jeg blir innlagt på psykiatrisk avdeling?
Hei jente 17 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og spør oss om hva som skjer på skolen dersom du skulle blitt innlagt på en psykiatrisk...
Har opplevd vold og mobbing, hva skal jeg gjøre nå?
Hei Du skriver å fortelle om at du har opplevd mye vondt, av vold og mobbing i familien din.   Det er vondt å lese at dette fortsatte da du flytt...
Kommer det på rullebladet at jeg brukte kniv på psykiatrisk avdeling?
Hei Jeg må innrømme at dette ikke eremitt spesialfelt. Og det du spør om, kommer mye av på akkurat hvordan situasjonen var også. Derfor kan jeg ...
Sint på barnevernet, utagerer på institusjonen
Hei jente 16 år Du sier at du er sint på barnevernet og at det klikker for deg uten grunn. Selv om du sier det er uten grunn ville jeg prøvd å fi...
Hvordan funker hybel?
Hei Ut fra det du skriver høres det ut som du etter hvert kan flytte til en hybel med oppfølging av barnevernet. Hva slags oppfølging du vil få v...
Er på institusjon, er j.. Forelsket i en som jobber på institusjonen
Hei En som er ansatt på en institusjon har ikke lov til å inngå en slik relasjon til en beboer som du beskriver. De ansatte skal opptre profesjone...
Jeg skal om ikke lenge bli innlagt på psykiatrisk avdeling for selvmordstanker, depresjon, anoreksi og selvskading. Vil de gå gjennom bagen min?
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss! Du trenger ikke å beklage deg og jeg skal svare deg så godt jeg kan på det du lurer på. Først ...
Se alle