Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon?

Får du bruke mobilen som du vil og kan du ha besøk av hvem du vil? Når du bor i institusjon, har du flere rettigheter. Her får du en oversikt over rettighetene dine.

Sist oppdatert: 12.04.2023 Av: Barne-, ungdoms- og familiedirekoratet

Gutt ser alvorlig inn i kamera
RETTIGHETER: Når du er på institusjon har du flere rettigheter. Du har rett til å si din mening og å bli hørt. Er noe du du ikke liker eller er misfornøyd med, skal de voksne på institusjonen høre på hva du har å si. Foto: Bufdir

Her finner du en utskriftsvennlig versjon av teksten:

Dine rettigheter når du bor i barnevernsinstitusjon.pdf

Trykk på pilene under for å lese mer om hver av rettighetene:

Si ifra!

Er det noe du ikke liker eller er det noe du ikke er fornøyd med, kan du si fra til de voksne på institusjonen. De skal høre på hva du har å si.

Du har rett til å klage direkte til statsforvalteren. Du kan sende inn en klage til statsforvalteren i klageportalen.

Statsforvalteren skal passe på at institusjonen gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene er å følge med på at institusjonen følger lover og regler.

Hvis du er misfornøyd med svaret fra statsforvalteren kan du også klage til Sivilombudet.

Gutt ser alvorlig inn i kamera
RETTIGHETER: Når du er på institusjon har du flere rettigheter. Du har rett til å si din mening og å bli hørt. Er noe du du ikke liker eller er misfornøyd med, skal de voksne på institusjonen høre på hva du har å si. Foto: Bufdir

Si ifra!

Er det noe du ikke liker eller er det noe du ikke er fornøyd med, kan du si fra til de voksne på institusjonen. De skal høre på hva du har å si.

Du har rett til å klage direkte til statsforvalteren. Du kan sende inn en klage til statsforvalteren i klageportalen.

Statsforvalteren skal passe på at institusjonen gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene er å følge med på at institusjonen følger lover og regler.

Hvis du er misfornøyd med svaret fra statsforvalteren kan du også klage til Sivilombudet.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider