Hvilke rettigheter har du som er på institusjon?

Får du bruke mobilen som du vil og kan du ha besøk av hvem du vil? Her får du en oversikt over dine rettigheter når du bor på institusjon.

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Barne-, ungdoms- og familiedirekoratet

Gutt er ute og går
RETTIGHETER: Selv om du er på institusjon har du likevel mange rettighter. Du har også rett til å si ifra om det er noe du er misfornøyd med, og de voksne skal høre på hva du har å si.

Når du bor i institusjon har du flere rettigheter. For eksempel har du rett til å bruke datamaskin og mobiletelefon og ha besøk av venner og familie.

Du kan lese mer om hver enkelt av rettighetene som nevnes her på bufdir.no.

Si ifra!

Er det noe du ikke liker eller er det noe du ikke er fornøyd med, kan du si fra. Du kan klage til de voksne på institusjonen. De skal høre på hva du har å si.

Kommer du ingen vei med det, kontakt statsforvalteren. Statsforvalteren skal passe på at alle som jobber på barneverninstitusjonene gjør jobben sin på en forsvarlig måte og slik det er bestemt i lover og regler. Du finner kontaktopplysninger til din statsforvalter på statsforvalteren.no.

Trykk på pilene under for å lese mer om hver av rettighetene:

Forbud mot tvang eller makt

Når du bor på barneverninstitusjon skal du behandles med respekt. Ingen voksne har lov til å straffe deg fysisk, låse deg inn på rommet, eller snakke stygt til deg.

Hvis du gjør noe galt, skal de voksne på institusjonen snakke med deg og forklare deg hvorfor det er galt. Dette for å hindre at det skjer igjen.

Kroppsvisitasjon og ransaking

Hvis de voksne har god grunn (begrunnet mistanke) til å tro at du gjemmer narkotika, brukerutstyr, alkohol eller farlige gjenstander, enten på rommet ditt eller at du har det på kroppen din, kan institusjonen bestemme å kroppsvisitere deg og ransake rommet ditt og eiendelene dine. Det er bare leder eller den som leder har gitt lov som kan bestemme dette.

Hvis de voksne har god grunn til å tro at du gjemmer tyvegods eller skadelige medikamenter som dopingmidler eller store doser tabletter, gjelder det samme.

De voksne skal hjelpe deg å klage hvis du vil

Hvis du synes noe av det som står her er vanskelig å forstå, kan du snakke med en av de voksne på institusjonen eller med statsforvalteren. Du finner kontaktopplysninger til din statsforvalter på statsforvalteren.no.

Hvis du har spørsmål om rettighetene dine kan du også skrive til oss på ung.no/oss og få svar.

Gutt er ute og går
RETTIGHETER: Selv om du er på institusjon har du likevel mange rettighter. Du har også rett til å si ifra om det er noe du er misfornøyd med, og de voksne skal høre på hva du har å si.

Si ifra!

Er det noe du ikke liker eller er det noe du ikke er fornøyd med, kan du si fra. Du kan klage til de voksne på institusjonen. De skal høre på hva du har å si.

Kommer du ingen vei med det, kontakt statsforvalteren. Statsforvalteren skal passe på at alle som jobber på barneverninstitusjonene gjør jobben sin på en forsvarlig måte og slik det er bestemt i lover og regler. Du finner kontaktopplysninger til din statsforvalter på statsforvalteren.no.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider