Barneombudet er også for ungdom

Barneombudet er «vaktbikkja» som har i oppgave å passe på at barn og unges rettigheter blir overholdt og fulgt. Les hvordan Barneombudet kan hjelpe deg.

Sist oppdatert: 13.10.2021 Av: Barneombudet i samarbeid med redaksjonen, ung.no

Barneombud Inga Bejer Engh
BARNEOMBUDET: Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat. Foto: Barneombudet

Barneombudet skal passe på at barn og unge blir sett på som like mye verdt som voksne, og at de blir hørt i saker som angår dem

Inga Bejer Engh er barneombud i Norge. Hun skal være barnas, men også ungdommens, ombud. Hun er utdannet jurist, og har jobbet som dommer og statsadvokat. Hun ble utnevnt som barneombud sommeren 2018 etter å ha blitt intervjuet av et panel bestående av barn og unge.

Er barneombudet bare personen Inga?

Barneombudet er et statlig organ, og barneombudet Inga er leder for flere ansatte som jobber for å overvåke barn og unges rettigheter.

Barneombudet er helt uavhengig og ingen voksne kan bestemme hva barneombudet skal mene eller gjøre. Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge med på om kommuner, fylker og stat følger FNs Barnekonvensjon på en god måte.

Barneombud også for ungdom?

Barneombudet jobber for alle barn. Etter loven er man barn fra 0 til 18 år. Ofte bruker vi begrepene «unge» eller «ungdom» fra man er rundt 13-14-år gammel, men også da er man barn. Barnekonvensjonen sier tydelig at alle barn og unge har rett til å bli hørt og tatt på alvor

Også ungdom trenger et ombud som kan være med å kjempe for ungdommers rettigheter. Ofte faller ungdom mellom to stoler. Samfunnet ser ikke på dem som barn, men har heller ikke status som voksne.

Hva vil barneombudet være for deg som er ungdom?

Barneombudet er opptatt av å hjelpe ungdom til å bli hørt på en bedre måte enten det er på skolen, i helsevesenet, på fritiden eller i lokalsamfunnet.

Veldig mange som kontakter Barneombudet er ungdom, og mye av det de jobber med angår ungdom direkte. De jobber blant annet med saker om skole, barnevern, helse, sykehus og seksuelle krenkelser.

I stort sett alle prosjektene som Barneombudet jobber med, prater de med barn og ungdom fordi ungdom er de største ekspertene på hvordan det er å å være ung i ulike situasjoner.

Trygg digital hverdag

I perioden 2019 til 2021 har Barneombudet fire satsingsområder. I denne perioden skal ombudet jobbe spesielt med disse områdene:

  • Arbeide for å forebygge utenforskap blant barn og unge
  • Arbeide for best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge
  • Arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet
  • Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge

Hva kan Barneombudet gjøre for meg, da?

Barneombudet kan ikke ta avgjørelser i enkeltsaker, men de kan gi barn, ungdom, foreldre og andre råd og veiledning. Barneombudet er opptatt av at du skal være klar over dine rettigheter.

Har du noen spørsmål om hvilke rettigheter du har, så vil Barneombudet gjerne at du tar kontakt.

Besøk Barneombudets hjemmesider

Fakta

Barneombudet jobber for at alle barn og unge skal ha det bra.

Alle kan ta kontakt med Barneombudet, og ungdom blir prioritet.

Les mer på ombudets egen nettside

Barneombud Inga Bejer Engh
BARNEOMBUDET: Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat. Foto: Barneombudet

Fakta

Barneombudet jobber for at alle barn og unge skal ha det bra.

Alle kan ta kontakt med Barneombudet, og ungdom blir prioritet.

Les mer på ombudets egen nettside

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?