Hva er Barnekonvensjonen?

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den gir et ekstra vern for alle barn, og sier at du som er under 18 år har viktige rettigheter.

Sist oppdatert: 13.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Bilde av barnekonvensjonen med alle rettighetene.
BARNEKONVENSJONEN: Bygger på fire viktige prinsipper og er laget for å beskytte barns rettigheter.

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det, og gir barn de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den ble godkjent av Norge i 1991.

Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

Norge må si hva de gjør

Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Det betyr at de som styrer i Norge må passe på at de følger det konvensjonen sier.

For å kontrollere om norske myndigheter er flinke nok til å oppfylle barnekonvensjonen, må de sende en rapport til FNs barnekomitè. Denne gruppa gir ris og ros til Norge. Barn og ungdom får også uttale seg om ting de synes myndighetene bør skjerpe seg på.

Kortversjon av Barnekonvensjonen

På hjemmesidene til Barneombudet finner du hele barnekonvensjonen og annen viktig informasjon om hvordan Barneombudet følger opp konvensjonen.

Under kan du lese en kortversjon av Barnekonvensjonen.

Fakta

FNs barnekonvensjon
Tanken bak konvensjonen er at barndommen er verdifull og at barn er en gruppe i samfunnet som har et stort behov for særlig omsorg og beskyttelse, noe som også omfatter rettslig beskyttelse.

Den bygger på fire viktige prinsipper:

  1. Alle barn har rett på de samme godene.
  2. Barnets beste skal alltid tas hensyn til.
  3. Barn har rett til et godt liv der de kan utvikle seg.
  4. Barn har rett til å si sin mening og kreve å bli hørt og respektert.
Bilde av barnekonvensjonen med alle rettighetene.
BARNEKONVENSJONEN: Bygger på fire viktige prinsipper og er laget for å beskytte barns rettigheter.

Fakta

FNs barnekonvensjon
Tanken bak konvensjonen er at barndommen er verdifull og at barn er en gruppe i samfunnet som har et stort behov for særlig omsorg og beskyttelse, noe som også omfatter rettslig beskyttelse.

Den bygger på fire viktige prinsipper:

  1. Alle barn har rett på de samme godene.
  2. Barnets beste skal alltid tas hensyn til.
  3. Barn har rett til et godt liv der de kan utvikle seg.
  4. Barn har rett til å si sin mening og kreve å bli hørt og respektert.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?