Hva er Barnekonvensjonen?

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den gir et ekstra vern for alle barn, og sier at du som er under 18 år har viktige rettigheter.

Barnekonvensjonen
BARNEKONVENSJONEN: Bygger på fire viktige prinsipper og er laget for å beskytte barns rettigheter.

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det, og gir barn de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den ble godkjent av Norge i 1991.

Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

Norge må si hva de gjør

Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Det betyr at de som styrer i Norge må passe på at de følger det konvensjonen sier.

For å kontrollere om norske myndigheter er flinke nok til å oppfylle barnekonvensjonen, må de sende en rapport til FNs barnekomitè. Denne gruppa gir ris og ros til Norge. Barn og ungdom får også uttale seg om ting de synes myndighetene bør skjerpe seg på.

Kortversjon av Barnekonvensjonen

På hjemmesidene til Barneombudet finner du hele barnekonvensjonen og annen viktig informasjon om hvordan Barneombudet følger opp konvensjonen.

Under kan du lese en kortversjon av Barnekonvensjonen.

Fakta

FNs barnekonvensjon
Tanken bak konvensjonen er at barndommen er verdifull og at barn er en gruppe i samfunnet som har et stort behov for særlig omsorg og beskyttelse, noe som også omfatter rettslig beskyttelse.

Den bygger på fire viktige prinsipper:

  1. Alle barn har rett på de samme godene.
  2. Barnets beste skal alltid tas hensyn til.
  3. Barn har rett til et godt liv der de kan utvikle seg.
  4. Barn har rett til å si sin mening og kreve å bli hørt og respektert.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 13.10.2021

Offentleg og kvalitetssikra
Barnekonvensjonen
BARNEKONVENSJONEN: Bygger på fire viktige prinsipper og er laget for å beskytte barns rettigheter.

Fakta

FNs barnekonvensjon
Tanken bak konvensjonen er at barndommen er verdifull og at barn er en gruppe i samfunnet som har et stort behov for særlig omsorg og beskyttelse, noe som også omfatter rettslig beskyttelse.

Den bygger på fire viktige prinsipper:

  1. Alle barn har rett på de samme godene.
  2. Barnets beste skal alltid tas hensyn til.
  3. Barn har rett til et godt liv der de kan utvikle seg.
  4. Barn har rett til å si sin mening og kreve å bli hørt og respektert.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Barneombudet er også for ungdom

Barneombudet er «vaktbikkja» som har i oppgave å passe på at barn og unges rettigheter blir overholdt og fulgt. Les hvordan Barneombudet kan hjelpe deg.

Barneombud Inga Bejer Engh ser rett inn i kamera, og smiler.

Barneloven

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Tenåringsgutt (colourbox.com)

Dette betyr ytringsfrihet for deg

Ytringsfrihet er din rett til å uttrykke dine meninger ­– uten å bli straffet for det. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men den er ikke ubegrenset.

Hvordan kan du påvirke?

Er du engasjert i en sak som du mener får for lite oppmerksomhet? Synes du politikerne burde prioritere annerledes? Du har muligheten til å påvirke dette.

Ungdom demonstrerer utenfor Syortinget (foto: ung.no)

Jobb og aldersgrenser

Visste du at det er ulovlig å jobbe hvis du er under 13 år? Og at du som er ungdom ikke skal ha en jobb som går ut over skolearbeidet?

Jobber i kassa på butikk (colourbox.com)
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)