Dette betyr ytringsfrihet for deg

Ytringsfrihet er din rett til å uttrykke dine meninger ­– uten å bli straffet for det. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men den er ikke ubegrenset.

Sist oppdatert: 09.11.2021 Av: ung.no-redaksjonen, i samarbeid med jurist

Illustrasjon av en ung gutt som kjemper for ytringsfriheten
YTRINGSFRIHET: Du har rett til å uttrykke dine meninger - enten muntlig, skriftlig, på internett eller i andre medier, i form av demonstrasjoner eller i kunstnerisk form. Illustrasjon: ung.no

Tenk deg et samfunn der du ikke får legge ut de bildene eller filmene du vil, ikke får gå med de klærne du vil, spille den musikken du vil eller ta de tatoveringene du vil. Tenk deg et samfunn der du i det hele tatt ikke får ha dine egne meninger og gi uttrykk for dem.

Det er kanskje en selvfølge at du kan gjøre alt dette, og det er takket være ytringsfriheten!

Kort forklart handler ytringsfrihet om at du har rett til å si og mene det du vil, og at du har rett til å søke og motta informasjon – uten å frykte straff eller sensur. Ytringsfriheten er en lovbestemt rett, som alle mennesker i Norge har.

Hvorfor er ytringsfrihet viktig?

Ytringsfriheten er først og fremst en forutsetning for demokratiet vårt.

Det er viktig for den politiske debatten og utviklingen i samfunnet at alle skal kunne si hva de mener og få den informasjonen de trenger.

Det å kunne gjøre seg opp sine egne meninger og ytre dem, i tillegg til det å kunne diskutere eller protestere dersom du er uenig i det politikerne bestemmer, er viktige demokratiske prinsipper.

Slik kan du bruke ytringsfriheten din

Det finnes flere måter du kan gi uttrykk for meningene dine på, og mye av det gjør du nok allerede daglig!

Det kan være skriftlig, som for eksempel gjennom å publisere noe i sosiale medier, skrive en tekstmelding eller et debattinnlegg i en avis, eller gjennom å diskutere i kommentarfelt eller debattforum.

Det kan også være muntlig, som for eksempel gjennom samtaler og diskusjoner med venner og familie, eller ved å holde taler. Eller praktisk, som å delta på demonstrasjoner eller å publisere bilder og filmer på internett.

Hvor går grensen?

Selv om ytringsfriheten står sterkt, er det ikke slik at du kan si og mene absolutt alt du vil.

Derfor består ytringsfriheten av visse begrensninger (forbud), som er nødvendige av hensyn til andre menneskers rettigheter og privatliv, samfunnets sikkerhet og den offentlige orden.

Hvis du er over 15 år, kan du faktisk straffes for å ytre noe som er ulovlig.

Hvis du er under 15 år kan du ikke straffes, men politiet kan likevel etterforske saken, og innkalle deg og foreldrene dine til en samtale.

Har foreldrene dine rett til å begrense ytringsfriheten din?

Det står i barneloven § 30 at foreldrene dine har rett og plikt til å ta avgjørelser for deg i personlige forhold, og at de skal ivareta dine interesser og behov.

Kanskje har foreldrene dine bestemt at du ikke får surfe fritt på nettet etter informasjon, bilder og videoer? Kanskje sier foreldrene dine at du ikke får lov til å legge ut bilder, dele personlig informasjon, eller skrive politiske ytringer på bloggen din eller på sosiale medier?

De aller fleste foreldre har gode grunner for slike regler og begrensninger. Grunnen kan være at de vil skjerme deg mot skadelig informasjon, eller at de vil beskytte deg mot å legge ut noe på nett som du senere kan angre på, men som blir liggende der for alltid.

Det er ingen klar grense for hvor langt foreldrenes oppdragelsesrett går, sett opp mot retten din til ytringsfrihet, men det er viktig å vite at selv om foreldrene dine bestemmer over deg frem til du fyller 18 år, så har du krav på at de skal lytte til meningene dine.

Etter at du har fylt 12 år skal foreldrene dine legge stor vekt på hva du mener. I tillegg skal du gis mer og mer ansvar og frihet jo eldre du blir.

Illustrasjon av en ung gutt som kjemper for ytringsfriheten
YTRINGSFRIHET: Du har rett til å uttrykke dine meninger - enten muntlig, skriftlig, på internett eller i andre medier, i form av demonstrasjoner eller i kunstnerisk form. Illustrasjon: ung.no

Spørsmål og svar