Hva er demokrati?

Norge regnes som et av de mest demokratiske landene i verden. Men hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan du være med å påvirke?

Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: I et demokrati er det flertallet som bestemmer.

Demokrati er en styreform der folket bestemmer. Men hva mener vi egentlig med «folket», og hvilke forutsetninger må være oppfylt for at det skal være et demokrati?

Demokrati er folkestyre

Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.

Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre. Det finnes ulike former for diktaturer. Det kan enten være bare én person som bestemmer (enevelde), en liten gruppe (oligarki) eller de best kvalifiserte (meritokrati).

I dag er det flere land som har frie valg, og som kaller seg demokratiske, selv om folket egentlig ikke kan påvirke de som styrer. For eksempel er Den demokratiske republikken Kongo rangert som et av de minst demokratiske landene i The Economist sin Demokrati-indeks fra 2020.

Norge er rangert som det mest demokratiske landene i denne oversikten.

Vi velger noen som styrer for oss

I dag er de fleste demokratiene i verden representative demokratier. Dette kalles også for indirekte demokratier. Det innebærer at innbyggerne i et land velger representanter til å styre for seg. Dette skjer ved frie valg, der alle med stemmerett, kan stemme på den personen eller det partiet de ønsker skal styre.

Innbyggerne kan også delta i demokratiet ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

I Norge har vi av og til også folkeavstemninger om konkrete saker. Folkeavstemninger er et eksempel på direkte demokrati. I Norge er ikke folkeavstemninger bindende, og Stortinget kan velge å ikke høre på resultatet.

Siden 1905 har det vært avholdt seks nasjonale folkeavstemninger i Norge, blant annet om Norge skulle være med i EU eller ikke. I lokalpolitikken er det mer vanlig med folkeavstemninger. For eksempel hadde flere norske kommuner folkeavstemning om kommunesammenslåing i 2015 og 2016.

Vi deltar i demokratiet ved å stemme

Det er flere måter vi kan delta i demokratiet på. Den vanligste måten å påvirke på er ved å bruke stemmeretten vår.

I Norge har vi allmenn stemmerett. Det betyr at alle har stemmerett uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, om vi eier eiendom eller annet. Retten til å stemme ved valg i Norge er regulert i valgloven. I loven står det hvem som har stemmerett.

Du kan lese mer om hvem som har stemmerett i Norge, i artikkelen under.

Din stemme er viktig

Du har stemmerett fra det året du fyller 18 år. Som ung voksen er du del av en gruppe i samfunnet, og det er viktig at også unge er med å bestemmer hvordan samfunnet skal være. Dessverre er det mange unge som ikke bruker stemmeretten sin.

Hvis det er få som bruker stemmeretten eller bestemte grupper ikke bruker den, vil de ha mindre påvirkningskraft. For noen kan det virke skremmende å stemme for første gang. Hvis du trenger tips til å velge hvilket parti du skal stemme på, kan du lese denne artikkelen.

Ytringsfrihet er en viktig demokratisk verdi, og i Norge er retten til ytringsfrihet beskyttet gjennom Grunnloven.

Som ungdom kan du blant annet delta i debatter om temaer du er opptatt av, skrive leserinnlegg i aviser, eller si din mening på sosiale medier. I artikkelen under kan du lese mer om hvordan du kan være med og påvirke. At unges stemme blir hørt, er med på å styrke demokratiet.

Maktfordeling og demokratiske verdier

Hva som må til for å være et fullstendig demokrati, er det litt ulike meninger om, men det er noen grunnleggende ting som må være på plass.

Ifølge Store norske leksikon må et land ha demokratiske regler og institusjoner som fungerer bra. I tillegg må sentrale demokratiske rettigheter være på plass.

Viktige demokratiske rettigheter er ytringsfrihet, stemmerett, organisasjonsfrihet, religionsfrihet og likestilling.

Et annet viktig prinsipp i et demokrati er vern av mindretallet. I et demokrati er det flertallet som bestemmer, men det er viktig at også minoritetenes stemme blir hørt, og at deres rettigheter blir ivaretatt.

Fakta

Hvordan kan du delta i demokratiet?

Demokrati er en styreform der folket bestemmer.

Det er flere måter vi kan delta i demokratiet på. Du kan blant annet:

  • Bruke stemmeretten din i valg.
  • Stille som kandidat til ulike politiske verv.
  • Melde deg inn i et ungdomsparti/politisk parti.
  • Bruke ytringsfriheten din i debatter, gjennom leserinnlegg eller ved å dele dine meninger på sosiale medier.
Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: I et demokrati er det flertallet som bestemmer.

Fakta

Hvordan kan du delta i demokratiet?

Demokrati er en styreform der folket bestemmer.

Det er flere måter vi kan delta i demokratiet på. Du kan blant annet:

  • Bruke stemmeretten din i valg.
  • Stille som kandidat til ulike politiske verv.
  • Melde deg inn i et ungdomsparti/politisk parti.
  • Bruke ytringsfriheten din i debatter, gjennom leserinnlegg eller ved å dele dine meninger på sosiale medier.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Er du politisk engasjert? Bli med i et ungdomsparti

Ungdomspartiene er en viktig arena for deg som vil engasjere deg i politikk. Her møter du andre unge, og du kan være med å bestemme hva partiet ditt skal jobbe for.

Sandra Borch (Sp) på talerstolen i Stortingssalen (Foto: Stortinget)

Engasjert? Bli med i en organisasjon!

Hva brenner du for? Ønsker du å påvirke samfunnet rundt deg? Eller kanskje ser du etter nye venner? Å engasjere seg i en organisasjon gir mange fordeler.

Jente som holder megafon og plakat. Foto: Colourbox.

Å registrere et politisk parti

Savner du et politisk parti som passer for deg? Kanskje ønsker du å starte ditt eget parti? Det er noen krav du må fylle først.

Button med "Mitt parti" (ung.no)

Har du stemmerett ved valg i Norge?

Vet du hvilke krav som stilles for å stemme ved de ulike valgene i Norge? I denne artikkelen får du oversikten.

Jente i hettegenser (colourbox.,com)

Hvordan kan du påvirke?

Er du engasjert i en sak som du mener får for lite oppmerksomhet? Synes du politikerne burde prioritere annerledes? Du har muligheten til å påvirke dette.

Ungdom demonstrerer utenfor Syortinget (foto: ung.no)
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)