Har du stemmerett ved valg i Norge?

Vet du hvilke krav som stilles for å stemme ved de ulike valgene i Norge? I denne artikkelen får du oversikten.

Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Det er flere ulike valg i Norge. Et felles krav for alle valgene er at du må være 18 år eller eldre for å kunne stemme. Du har stemmerett fra det året du fyller 18. Det vil si at du har stemmerett hvis du er 17, men blir 18 år i valgåret.

Stortingsvalg

Du kan stemme ved stortingsvalg hvis du er norsk statsborger og

 • er 18 år eller eldre
 • er folkeregistrert som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten din

De som jobber som diplomater, og familiene deres, har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge. For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du være innført i manntallet i en kommune.

Sametingsvalg

Sametingsvalget holdes samtidig som stortingsvalget. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du registrere deg i sametingets valgmanntall innen 30. juni i valgåret.

For å registrere deg i sametingets valgmanntall må du være 18 år eller eldre, og

 • ha samisk som hjemmespråk
 • ha eller har hatt foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk
 • eller være barn av en som står eller har stått i det samiske valgmanntallet

Samer som er statsborgere i andre nordiske land, kan registrere seg i valgmanntallet hvis de 30. juni i valgåret er folkeregistrert som bosatt i Norge. Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet hvis de har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg hvis du er norsk statsborger og

 • er 18 år eller eldre
 • er folkeregistrert som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten din

De som jobber som diplomater, og familiene deres, har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller kriteriene over, kan også stemme ved kommunestyre- og folketingsvalg hvis de

 • har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
 • er statsborger i et annet nordisk land og har blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

Hva vil det si å være innført i manntallet?

For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune. Alle som har stemmerett, blir automatisk innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt 30. juni i valgåret. Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvis du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke bodd i Norge de siste 10 årene?

Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker om dette ved å skrive under på konvolutten som brukes når du stemmer fra utlandet.

Hvis du forhåndsstemmer i Norge eller ikke bruker denne konvolutten, må du sende en søknad i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format).

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 13.08.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Den lovgivende makt - Stortinget

Stortinget - Norges nasjonalforsamling - vedtar lover og bestemmer hvor mye penger staten skal bruke.

Debatt i Stortingssalen (foto:Stortinget)

Sametingsvalget

Har du stemmerett ved kommunestyrevalg og er innført i Sametingets valgmanntall, har du også stemmerett ved sametingsvalget.

Sametingsvalg (colourbox.com)

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

I Norge er det lokalvalg hvert fjerde år. Neste lokalvalg er i 2023. Du som er over 18 år, eller som blir 18 dette året, kan stemme.

Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)
Aktuelt

Skal du fjerne hår eller ikke?

Du bestemmer selv om du vil fjerne hår på kroppen og i ansiktet eller ikke. Her får du noen tips og råd om hårfjerning.

Tegning av gutt på badet som har barbert seg på halve kroppen. Illustrasjon: ung.no

Alarmtelefonen har døgnåpen chat

Utsettes du for vold, trusler, overgrep eller omsorgssvikt? Trenger du noen å snakke med? Du kan chatte med Alarmtelefonen for barn og unge hele døgnet.

Holder mobil med Alarmtelefonen 116111 åpent (foto: ung.no)

Små og store penisplager

Svie, nupper, blemmer eller kløe? Plager med penis som ikke har vært der før? Noe er helt ufarlige og forsvinner av seg selv mens annet bør kanskje vurderes av lege.

HJELP?! Noe ukjent som skjer i underlivet? Gradvise forandringer som skjer i ungdomstiden er som oftest helt normal. Foto: Colourbox