Har du stemmerett ved valg i Norge?

Vet du hvilke krav som stilles for å kunne stemme ved de ulike valgene? I denne artikkelen får du oversikt.

Sist oppdatert: 08.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Person legger en stemmeseddel i valgurnen
STEMME: Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. (Foto: Valgdirektoratet)

Stemmerett betyr rett til å avgi stemme ved valg.

I Norge har vi ulike valg. Det er stortingsvalg hvert fjerde år, kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år (midtveis i stortingsperioden) og sametingsvalg, som avholdes samtidig som stortingsvalget.

Til de ulike valgene, er det ulike krav til hvem som kan stemme. Under har vi laget en oversikt:

Stortingsvalg

Du kan stemme ved stortingsvalg hvis du

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
 • er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge

Kort fortalt

Du kan stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg hvis du

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge
 • er innført i manntallet i en kommune

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

For kommunestyre- og fylkestingsvalg er det litt annerledes. Her kan også ikke-norske statsborgere stemme, men på noen vilkår.

Trykk på boksen som gjelder deg, for å se om du har stemmerett:

For både stortingsvalget og kommunestyre- og fylkestingsvalget, har de som jobber som diplomater, og familiene deres, også stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge.

For å utøve stemmeretten er det krav for begge disse valgene at du må være innført i manntallet i en kommune:

Har du stemt før?

Sametingsvalg

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og være registrert i sametingets valgmanntall innen 30. juni i valgåret.

Når du registrerer deg i sametingets valgmantall må du avgi erklæring om at

 • du oppfatter deg selv som same
 • du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk
 • du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene før du kan registrere deg inn i Sametingets valgmanntall.

Person legger en stemmeseddel i valgurnen
STEMME: Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. (Foto: Valgdirektoratet)

Kort fortalt

Du kan stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg hvis du

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge
 • er innført i manntallet i en kommune

Har du stemt før?

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?