Den lovgivende makt - Stortinget

Stortinget - Norges nasjonalforsamling - vedtar lover og bestemmer hvor mye penger staten skal bruke.

Sist oppdatert: 16.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Debatt i Stortingssalen
POLITISK DEBATT: Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres, og få innsyn i hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling, og vårt øverste folkevalgte organ.

Hvert fjerde år stemmer Norges befolkning på hvem som skal representere oss på Stortinget. Stortinget har 169 representanter, og de velges for en periode på fire år.

Stortingets viktigste oppgaver

  • Vedta lovene vi skal leve etter i Norge. De kan vedta nye lover, endre eller oppheve eksisterende lover. Det er derfor vi kaller Stortinget for den lovgivende makten.
  • Bestemme hvordan staten skal få sine inntekster og hvordan pengene skal fordeles/brukes. Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet hvert år.
  • Kontrollere Regjeringen. Regjeringen kalles den utøvende makten, men Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget. Det vil si at Stortinget følger med på at Regjeringen gjør det som Stortinget har vedtatt.

Stortingets organisering

Stortingspresident: Det første representantene i Stortinget gjør når de samles eter stortingsvalget, er å velge stortingspresident. Stortingspresidentene leder virksomheten og diskusjonen i Stortinget.

Partigrupper og parlamentarisk leder: På Stortinget sitter det representanter fra ulike politiske partier, og disse samler seg i partigrupper. Det vil si at alle representanter fra samme politiske parti, samler seg i en partigruppe. Partigruppene ledes av en person som kalles parlamentarisk leder.

Fagkomiteer: Det er tolv fagkomiteer på Stortinget. Alle representantene i Stortinget fordeler seg på disse fagkomiteene. Komiteene får saker fra Stortinget som de skal behandle.

Behandler saker: Det er vanlig at regjeringen kommer med forslag til saker som skal behandles i Stortinget. Sakene blir først behandlet i partigruppene og så i fagkomiteen. Fagkomiteen gir et forslag til innstilling til Stortinget, som til slutt fatter et vedtak.

Politisk debatt

De åpne debattene i Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres. På denne måten kan du få oversikt over hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt.

En av de mest populære debattene er muntlig spørretime hvor representantene kan stilles spørsmål direkte til statsrådene, eller ta opp nye saker.

Fakta

Stortinget har laget undervisningsfilmer om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen. Se filmene på stortinget.no.

Debatt i Stortingssalen
POLITISK DEBATT: Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres, og få innsyn i hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt.

Fakta

Stortinget har laget undervisningsfilmer om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen. Se filmene på stortinget.no.

Spørsmål og svar