Den lovgivende makt - Stortinget

Stortinget - Norges nasjonalforsamling - vedtar lover og bestemmer hvor mye penger staten skal bruke.

Debatt i Stortingssalen (foto:Stortinget)
POLITISK DEBATT: Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres, og få innsyn i hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt.

Stortinget er Norges nasjonalforsamling, og vårt øverste folkevalgte organ.

Hvert fjerde år stemmer Norges befolkning på hvem som skal representere oss på Stortinget. Stortinget har 169 representanter, og de velges for en periode på fire år.

Stortingets viktigste oppgaver

  • Vedta lovene vi skal leve etter i Norge. De kan vedta nye lover, endre eller oppheve eksisterende lover. Det er derfor vi kaller Stortinget for den lovgivende makten.
  • Bestemme hvordan staten skal få sine inntekster og hvordan pengene skal fordeles/brukes. Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet hvert år.
  • Kontrollere Regjeringen. Regjeringen kalles den utøvende makten, men Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget. Det vil si at Stortinget følger med på at Regjeringen gjør det som Stortinget har vedtatt.

Stortingets organisering

Stortingspresident: Det første representantene i Stortinget gjør når de samles eter stortingsvalget, er å velge stortingspresident. Stortingspresidentene leder virksomheten og diskusjonen i Stortinget.

Partigrupper og parlamentarisk leder: På Stortinget sitter det representanter fra ulike politiske partier, og disse samler seg i partigrupper. Det vil si at alle representanter fra samme politiske parti, samler seg i en partigruppe. Partigruppene ledes av en person som kalles parlamentarisk leder.

Fagkomiteer: Det er tolv fagkomiteer på Stortinget. Alle representantene i Stortinget fordeler seg på disse fagkomiteene. Komiteene får saker fra Stortinget som de skal behandle.

Behandler saker: Det er vanlig at regjeringen kommer med forslag til saker som skal behandles i Stortinget. Sakene blir først behandlet i partigruppene og så i fagkomiteen. Fagkomiteen gir et forslag til innstilling til Stortinget, som til slutt fatter et vedtak.

Politisk debatt

De åpne debattene i Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres. På denne måten kan du få oversikt over hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt.

En av de mest populære debattene er muntlig spørretime hvor representantene kan stilles spørsmål direkte til statsrådene, eller ta opp nye saker.

Debatt i Stortingssalen (foto:Stortinget)
POLITISK DEBATT: Stortinget er en viktig arena for politisk debatt. Du kan være til stede når politiske spørsmål debatteres, og få innsyn i hvem som mener hva, og hva som blir vedtatt.

Fakta

Stortinget har laget undervisningsfilmer om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen. Se filmene på stortinget.no.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Stortingsvalg

Hvert fjerde år er det stortingsvalg. Da stemmes det på hvem man synes bør styre landet vårt.

By og land i Norge (colourbox.com)

Den utøvende makt - Regjeringen

Regjeringen har ansvaret for å gjennomføre de vedtakene som Stortinget bestemmer.

Regjeringen Solberg (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Hva er demokrati?

Norge regnes som et av de mest demokratiske landene i verden. Men hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan du være med å påvirke?

Stortinget i Oslo (colourbox.com)
Aktuelt

Små og store penisplager

Ser du noe på penis som ikke har vært der før? Noen plager er ufarlige og forsvinner av seg selv, andre er mer alvorlige og må behandles. Her er en oversikt.

HJELP?! Noe ukjent som skjer i underlivet? Gradvise forandringer som skjer i ungdomstiden er som oftest helt normal. Foto: Colourbox

Er det toll på gaver fra utlandet?

Får du tilsendt en gave fra en privatperson bosatt i utlandet, er den toll- og avgiftsfri hvis verdien på varen er 1 000 norske kroner eller mindre.

Pakke leveers ut fra posten (colourbpx.com)

Be om hjelp hvis du strever psykisk

Livet består av både oppturer og nedturer. Det er normalt å ha vanskelige tanker og følelser i perioder. Noen ganger kan du trenge litt hjelp for å takle det.

Tenåringsgutt lener seg på tenåringsjente mens han holder rundt henne.