Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. I denne artikkelen kan du lese mer om hva Stortinget er, og hvordan de folkevalgte politikerne jobber. 169 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre fylker. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Valget er hemmelig, så alle som skal stemme møter i et valglokale hvor de går inn i en bås med gardin foran slik at ingen andre kan se hva de stemmer. Alle kan bare stemme en gang.

 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort fra sin kommune i god tid før valget. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Valgkortet gir deg også informasjon om hvordan du stemmer.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om valgkortet.

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Husk å ta med legitimasjon!

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme, må du ha stemmerett. Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velger fyller 18 år i løpet av valgåret. Velger må være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge.

 

FAKTA

Ord du ikke forstår?
Sjekk artikkel Ord og uttrykk ved valg for forklaring på noen av de mest brukte ordene.

Forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme i forkant av valget. Dette kan gjøres i hvilken som helst kommune i landet, fra 1. juli til og med 8. september. Les mer om hvordan du forhåndsstemmer i denne artikkelen.

På valgdagen

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er registrert bosatt/ manntallsført. Har du spørsmål om hvordan du rent praktisk skal gå fram for å avlegge din stemme? Les mer om hvordan avlegge din stemme i denne artikkelen.

valg.no finner du praktisk informasjon om valget, hvordan du stemmer og om valgoppgjøret

I artiklene på ung.no/valg finner du mer informasjon om valg og hvem du kan stemme på.