Kommunestyre- og fylkestingsvalg

I Norge er det lokalvalg hvert fjerde år. Neste lokalvalg er i 2023. Du som er over 18 år, eller som blir 18 dette året, kan stemme.

Sist oppdatert: 14.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)
LOKALVALG: Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Bildet er fra Trondheim.

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er i 2023. I lokalvalget velger vi representanter til både kommunestyret og til fylkestinget. Lokalvalget er altså to valg som gjennomføres samtidig.

Du kan påvirke det som betyr noe for deg

Kommunen og fylket har ansvar for oppgaver som påvirker hverdagen til barn og ungdom direkte. En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er videregående skole. Det er også fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyss og trafikksikkerhet. Kommunene har ansvar for blant annet grunnskole, barnevern og sosialhjelp.

Når du stemmer i lokalvalget, er du med og påvirker hvordan disse oppgavene blir gjort der du bor.

Hvem kan stemme ved lokalvalget?

I Norge kan du stemme fra du er 18 år. Alle norske statsborgere som er 18 år, eller som blir 18 år det året det er valg, kan stemme. Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, har du stemmerett hvis du er folkeregistrert i Norge senest 30. juni i valgåret.

Andre ikke-norske statsborgere kan stemme hvis de har vært bosatt i Norge de siste 3 årene før valgdagen.

Hvordan stemmer du ved lokalvalg?

Alle som har stemmerett, får tilsendt et valgkort i posten. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Valgkortet gir deg også informasjon om hvordan du stemmer.

Du trenger ikke å ta med valgkortet når du skal stemme, men det går raskere hvis du har det med. Husk at du må ha med deg legitimasjon når du skal stemme. Les mer om valgkortet i denne artikkelen.

Du kan forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme før valgdagen hvis du vil det. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme ved utenriksstasjoner eller andre steder som er godkjent.

Er du i utlandet, kan du forhåndsstemme fra 1. juli. Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Les mer om hvordan du forhåndsstemmer, i denne artikkelen.

Du kan stemme på valgdagen

På valgdagen stemmer du i den kommunen du er folkeregisteret i. Det er ofte den kommunen du bor i. Men hvis du har flyttet, kan det hende du fortsatt er registrert i den kommunen du flyttet fra. Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkortet også når du skal gå og stemme. Lurer du på hvordan du stemmer rent praktisk? Les mer om hvordan du stemmer, i denne artikkelen.

Hvem kan stille til valg?

Alle norske politiske partier kan stille til valg i kommuner og fylkeskommuner. Partiene må overholde fristen for å stille til valg, og det må være et visst antall navn på listen som partiet legger fram.

Det går også an å stille til valg uavhengig av de politiske partiene. Dette krever et visst antall underskrifter. Dette er ganske vanlig ved lokalvalg. De som stiller til valg utenom et parti, kjemper ofte for en bestemt sak i lokalmiljøet.

valg.no finner du praktisk informasjon om valget og hvordan du stemmer. I artiklene på ung.no/valg finner du mer informasjon om valg og hvem du kan stemme på.

Fakta

Kort fortalt

  • Kommune- og fylkestingsvalg kalles lokalvalg.
  • Det er lokalvalg hvert fjerde år.
  • Ved valget velger vi hvem som skal sitte i kommunestyret/bystyret og fylkestinget.
  • Du kan stemme fra det året du fyller 18 år.
  • Du stemmer i kommunen du er folkeregistrert i.


Les mer om valget på www.valg.no

Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)
LOKALVALG: Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Bildet er fra Trondheim.

Fakta

Kort fortalt

  • Kommune- og fylkestingsvalg kalles lokalvalg.
  • Det er lokalvalg hvert fjerde år.
  • Ved valget velger vi hvem som skal sitte i kommunestyret/bystyret og fylkestinget.
  • Du kan stemme fra det året du fyller 18 år.
  • Du stemmer i kommunen du er folkeregistrert i.


Les mer om valget på www.valg.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Demokrati og valg

Les mer