Kommunestyre- og fylkestingsvalg

I Norge er det lokalvalg hvert fjerde år, og neste valg er 11.september i år. Du som er over 18 år, eller som blir 18 dette året, kan stemme.

Sist oppdatert: 07.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Bilde av en person som får stemplet stemmeseddelen sin
LOKALVALG: Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. (Foto: Valgdirektoratet)

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er 11. september 2023.

I lokalvalget velger vi representanter til både kommunestyret og til fylkestinget. Lokalvalget er altså to valg som gjennomføres samtidig.

Du kan påvirke det som betyr noe for deg

Kommunen og fylket har ansvar for oppgaver som påvirker hverdagen til barn og ungdom direkte. En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er videregående skole. Det er også fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyss og trafikksikkerhet. Kommunene har ansvar for blant annet grunnskole, barnevern og sosialhjelp.

Når du stemmer i lokalvalget, er du med og påvirker hvordan disse oppgavene blir gjort der du bor.

Hvem kan stemme ved lokalvalget?

 • I Norge kan du stemme fra du er 18 år. Alle norske statsborgere som er 18 år, eller som har fylt 18 innen utgangen valgåret, kan stemme.
 • Hvis du er statsborger i et annet nordisk land, har du stemmerett hvis du er folkeregistrert i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Andre ikke-norske statsborgere kan stemme hvis de har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 årene før valgdagen.

Hvordan stemmer du?

Alle som har stemmerett, får tilsendt et valgkort. Har du valgt en digital postkasse fra Digipost eller e-Boks, vil du få sendt valgkortet digitalt. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Valgkortet gir deg også informasjon om hvordan du stemmer.

Du trenger ikke å ta med valgkortet når du skal stemme, men det går raskere hvis du har det med. Husk at du må ha med deg legitimasjon med bilde når du skal stemme.

Det er ulike måter å stemme på:

Hvem kan stille til lokalvalg?

Alle norske politiske partier kan stille til valg i kommuner og fylkeskommuner. Partiene må overholde fristen for å stille til valg, og det må være et visst antall navn på listen som partiet legger fram.

Det går også an å stille til valg uavhengig av de politiske partiene. Dette krever et visst antall underskrifter. Dette er ganske vanlig ved lokalvalg. De som stiller til valg utenom et parti, kjemper ofte for en bestemt sak i lokalmiljøet.

valg.no finner du praktisk informasjon om valget og hvordan du stemmer.

Kort fortalt

 • Kommune- og fylkestingsvalg kalles lokalvalg.
 • Det er lokalvalg hvert fjerde år. I år er valgdagen 11. september 2023.
 • Ved valget velger vi hvem som skal sitte i kommunestyret/bystyret og fylkestinget.
 • Du kan stemme fra det året du fyller 18 år.
 • Du stemmer i kommunen du er folkeregistrert i.

Les mer om på valg.no

Bilde av en person som får stemplet stemmeseddelen sin
LOKALVALG: Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. (Foto: Valgdirektoratet)

Kort fortalt

 • Kommune- og fylkestingsvalg kalles lokalvalg.
 • Det er lokalvalg hvert fjerde år. I år er valgdagen 11. september 2023.
 • Ved valget velger vi hvem som skal sitte i kommunestyret/bystyret og fylkestinget.
 • Du kan stemme fra det året du fyller 18 år.
 • Du stemmer i kommunen du er folkeregistrert i.

Les mer om på valg.no

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?