Fylkeskommunens oppgaver

Det er 11 fylkeskommuner i Norge. Fylkeskommunene jobber med regionale oppgaver, men hva er egentlig det?

Sist oppdatert: 13.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Buss med logo for Møre- og Romsdal fylkeskommune
ANSVAR: Fylkeskommunen har ansvar for videregående skole, tannlege, transport, fylkesveier og fylkesbibliotek.

I Norge har vi tre styringsnivåer. Det ene er staten med stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. Så har vi fylkeskommunene og så kommunene.

Fylkeskommunen og kommunen kaller vi for de lokale styringsorganene. Fylkeskommunen har arbeidsoppgaver som er for store for kommunene, og for små for staten.

Norges fylker

 • Troms og Finnmark
 • Nordland
 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Innlandet
 • Vestlandet
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo

Fylkeskommunen er styrt på samme måte som kommunene. Innbyggerne velger et fylkesting, og det er fylkesordføreren som er øverste politiske leder.

Fylkesutvalget er det samme som formannskapet i kommunene. Den øverste administrative sjefen i fylkeskommunen er fylkesdirektøren.

Viktige fylkeskommunale oppgaver

Undervisning

 • videregående skole
 • voksenopplæring

Helse og sosial

 • tannlege

Transport og tekniske oppgaver

 • fylkesveier
 • skoleskyss
 • arbeid med trafikksikkerhet

Kultur og fritid

 • fylkesbibliotek
 • idrett
 • forvaltning av kulturminner

Fakta

Kort fortalt

Den øverste politiske lederen i en kommune er ordføreren. I fylkeskommunen er det fylkesordføreren som er øverste leder.

En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er ansvaret for videregående skole.

Ny fylkesinndeling fra 2024

Fra 1. januar 2024 vil det ikke lenger være 11, men 15 fylker i Norge. Dette ble vedtatt av Stortinget i 2022, og det er følgende fylker som skal deles:

 • Viken deles i tre nye fylker: Østfold, Akershus og Buskerud.
 • Vestfold og Telemark deles i to nye fylker: Vestfold og Telemark.
 • Troms og Finnmark deles i to nye fylker: Troms og Finnmark.
Buss med logo for Møre- og Romsdal fylkeskommune
ANSVAR: Fylkeskommunen har ansvar for videregående skole, tannlege, transport, fylkesveier og fylkesbibliotek.

Fakta

Kort fortalt

Den øverste politiske lederen i en kommune er ordføreren. I fylkeskommunen er det fylkesordføreren som er øverste leder.

En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er ansvaret for videregående skole.

Spørsmål og svar