Fylkeskommunens oppgaver

Det er 11 fylkeskommuner i Norge. Fylkeskommunene jobber med regionale oppgaver. Men hva er egentlig det?

Sist oppdatert: 16.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Buss med Møre- og Romsdal fylkeskommune (colourbox.com)
ANSVAR: Fylkeskommunen har ansvar for videregående skole, tannlege, transport, fylkesveier og fylkesbibliotek.

I Norge har vi tre styringsnivåer. Det ene er staten med stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. Så har vi fylkeskommunene og så kommunene. Fylkeskommunen og kommunen kaller vi for de lokale styringsorganene. Fylkeskommunen har arbeidsoppgaver som er for store for kommunene, og for små for staten.

11 fylkeskommuner fra januar 2020

I 2020 ble flere av de tidligere fylkene i Norge slått sammen, og det resulterte i 11 fylkeskommuner. På noen år har vi gått fra 19 til 11 fylker. Du kan lese mer om hva regionsreformen innebærer på regjeringen sine sider.

Norges fylker

 • Troms og Finnmark
 • Nordland
 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Innlandet
 • Vestlandet
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo

Fylkeskommunen er styrt på samme måte som kommunene. Innbyggerne velger et fylkesting, og det er fylkesordføreren som er øverste politiske leder. Fylkesutvalget er det samme som formannskapet i kommunene. Den øverste administrative sjefen i fylkeskommunen er fylkesrådmannen.

Viktige fylkeskommunale oppgaver:

Undervisning

 • videregående skole
 • voksenopplæring

Helse og sosial

 • tannlege

Transport og tekniske oppgaver

 • fylkesveier
 • skoleskyss
 • arbeid med trafikksikkerhet

Kultur og fritid

 • fylkesbibliotek

Fakta

Kort fortalt

Den øverste politiske lederen i en kommune er ordføreren. I fylkeskommunen er det fylkesordføreren som er øverste leder.

En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er ansvaret for videregående skole.

Buss med Møre- og Romsdal fylkeskommune (colourbox.com)
ANSVAR: Fylkeskommunen har ansvar for videregående skole, tannlege, transport, fylkesveier og fylkesbibliotek.

Fakta

Kort fortalt

Den øverste politiske lederen i en kommune er ordføreren. I fylkeskommunen er det fylkesordføreren som er øverste leder.

En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen er ansvaret for videregående skole.

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Demokrati og valg

Les mer