Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Kommunens oppgaver

Alle innbyggerne i Norge bor i en kommune, og gjennom hele livet bruker vi de tjenestene som kommunen tilbyr oss. Men hvilke tjenester er dette egentlig? Hva gjør kommunen vår for oss som bor der?

Sist oppdatert: 14.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Skatepark omringet av trær
FRITID: Kommunen din bestemmer hva områder kan brukes til. Ønsker du en skatepark, kan du kontakte kommunen din - kanskje kan det bli en realitet. Foto: ung.no

Stortinget og regjeringen har bestemt at kommunene i Norge skal gjøre en del faste oppgaver. Kommunen skal for eksempel planlegge hva områdene i kommunen skal brukes til, og sørge for at alle har vann i springen, og at noen kommer og henter søpla vår.

Kommuner gir lokaldemokrati

I dag har vi 356 kommuner i Norge. Kommunen skal jobbe for interessene til innbyggerne sine, og jobber blant annet med skole, helse- og velferdstjenestene til de som bor i kommunen.

Tanken bak dette lokaldemokratiet er at de som bor i en kommune, kjenner de lokale problemene best og vet hvordan de kan løses. Dette lokale selvstyret har vi hatt siden 1837, da formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget. Formannskapet i en kommune består av minimum fem personer fra kommunestyret. Ordføreren og varaordføreren er i formannskapet.

Kommunen har ansvar for velferdstjenester

Det er kommunen som har ansvar for at innbyggerne i kommunen får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem.

Kommunen har både en politisk og en administrativ ledelse. Ordføreren er øverste politisk valgte leder, og rådmannen er administrasjonssjef. Under seg har rådmannen en rekke kommunale etater, for eksempel sosialkontor, skolekontor og brannvesen.

Se film om hvilke oppgaver kommunen har:

Viktige kommunale oppgaver:

Undervisning

 • barnehage
 • grunnskole
 • skolefritidsordning (SFO)
 • spesialundervisning

Helse

 • helse og sosial
 • primærhelsetjenesten
 • hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • alders- og sykehjem
 • helsevern for psykisk utviklingshemmede
 • sosialhjelp

Transport og tekniske oppgaver

 • lokale veier
 • vann, kloakk og søppel
 • brann- og feiervesen
 • forvaltning og planmyndighet
 • lokalt miljøvern

Kultur og fritid

 • kirker og kirkegårder
 • fritidsklubber
 • kulturskole
 • folkebibliotek

Kommunens inntekter

De viktigste inntektskildene til kommunen er skatt på inntekt og eiendom, kommunale avgifter og støtte fra staten. De statlige overføringene skal jevne ut de økonomiske forskjellene mellom kommunene og sikre at alle kommuner tilbyr omtrent de samme tjenestene til innbyggerne sine.

Vil du vite mer?

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og på videregående skole. Sjekk ut nettsiden deres her.

Skatepark omringet av trær
FRITID: Kommunen din bestemmer hva områder kan brukes til. Ønsker du en skatepark, kan du kontakte kommunen din - kanskje kan det bli en realitet. Foto: ung.no

Vil du vite mer?

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og på videregående skole. Sjekk ut nettsiden deres her.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?