Kommunens oppgaver

Alle innbyggerne i Norge bor i en kommune, og gjennom hele livet bruker vi de tjenestene som kommunen tilbyr oss. Men hvilke tjenester er dette egentlig? Hva gjør kommunen vår for oss som bor der?

FRITID: Kommunen din bestemmer hva områder kan brukes til. Ønsker du en skatepark, kan du kontakte kommunen din - kanskje kan det bli en realitet. Foto: ung.no

Stortinget og regjeringen har bestemt at kommunene i Norge skal gjøre en del faste oppgaver. Kommunen skal for eksempel planlegge hva områdene i kommunen skal brukes til, og sørge for at alle har vann i springen, og at noen kommer og henter søpla vår.

Kommuner gir lokaldemokrati

I dag har vi 356 kommuner i Norge. Kommunen skal jobbe for interessene til innbyggerne sine, og jobber blant annet med skole, helse- og velferdstjenestene til de som bor i kommunen.

Tanken bak dette lokaldemokratiet er at de som bor i en kommune, kjenner de lokale problemene best og vet hvordan de kan løses. Dette lokale selvstyret har vi hatt siden 1837, da formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget. Formannskapet i en kommune består av minimum fem personer fra kommunestyret. Ordføreren og varaordføreren er i formannskapet.

Kommunen har ansvar for velferdstjenester

Det er kommunen som har ansvar for at innbyggerne i kommunen får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem.

Kommunen har både en politisk og en administrativ ledelse. Ordføreren er øverste politisk valgte leder, og rådmannen er administrasjonssjef. Under seg har rådmannen en rekke kommunale etater, for eksempel sosialkontor, skolekontor og brannvesen.

Se film om hvilke oppgaver kommunen har:

Viktige kommunale oppgaver:

Undervisning

 • barnehage
 • grunnskole
 • skolefritidsordning (SFO)
 • spesialundervisning

Helse

 • helse og sosial
 • primærhelsetjenesten
 • hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • alders- og sykehjem
 • helsevern for psykisk utviklingshemmede
 • sosialhjelp

Transport og tekniske oppgaver

 • lokale veier
 • vann, kloakk og søppel
 • brann- og feiervesen
 • forvaltning og planmyndighet
 • lokalt miljøvern

Kultur og fritid

 • kirker og kirkegårder
 • fritidsklubber
 • folkebibliotek

Kommunens inntekter

De viktigste inntektskildene til kommunen er skatt på inntekt og eiendom, kommunale avgifter og støtte fra staten. De statlige overføringene skal jevne ut de økonomiske forskjellene mellom kommunene og sikre at alle kommuner tilbyr omtrent de samme tjenestene til innbyggerne sine.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 14.10.2021

Kilder:

regjeringen.no og KS

Offentlig og kvalitetssikret
FRITID: Kommunen din bestemmer hva områder kan brukes til. Ønsker du en skatepark, kan du kontakte kommunen din - kanskje kan det bli en realitet. Foto: ung.no

Fakta

Vil du vite mer?

KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og på videregående skole. Sjekk ut nettsiden deres her.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

I Norge er det lokalvalg hvert fjerde år. Neste lokalvalg er i 2023. Du som er over 18 år, eller som blir 18 dette året, kan stemme.

Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)

Fylkeskommunens oppgaver

Det er 11 fylkeskommuner i Norge. Fylkeskommunene jobber med regionale oppgaver. Men hva er egentlig det?

Buss med Møre- og Romsdal fylkeskommune (colourbox.com)
Aktuelt

Har du hatt en kjip opplevelse i møte med helsetjenesten?

Visste du at du kan få gratis hjelp? Pasient- og brukerombudet svarer på hvilke rettigheter du har og gir råd når kontakten med helsevesenet ikke ble helt som du trodde.

Forelsket i den samme som bestevennen din?

Det kan fort bli problemer når bestevennen din er forelsket i den samme som deg. Skal du ta hensyn til bestevennen og droppe forelskelsen...eller?

To gutter og en jente venter på bussen (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hvordan diskutere på nett?

Det kan være gøy å diskutere på nett, men det er lurt å følge noen retningslinjer: Hold deg til saken og ikke gå til personangrep.

Tegning av sinna gutt foran laptop som viser fingeren. Illustrasjon: ung.no