Sametingsvalget

Har du stemmerett ved kommunestyrevalg og er innført i Sametingets valgmanntall, har du også stemmerett ved sametingsvalget.

Sist oppdatert: 16.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Person som stemmer i sametingsvalget
SAMETINGSVALG: I Norge er det sametingsvalg hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalget. Er du registrert bosatt i en kommune som hadde færre enn 30 stemmeberettigede ved forrige sametingsvalg, kan du ikke stemme på valgdagen. Du kan da bruke stemmeretten din ved å forhåndsstemme. På Sametingets nettsider finner du oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.

Velger representanter fra hele landet

Det er 7 valgkretser som dekker hele landet, hver valgkrets får tildelt mandater etter antall manntallsførte i kretsen. Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet.

Sametinget sender informasjon om sametingsvalget til alle som står i Sametingets valgmanntall.

Sametinget opprettet i 1989

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser. Hvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni året det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Sametinget ble opprettet i 1989. En årsak til opprettelsen av Sametinget er en erkjennelsen av en undertrykkende fornorskningspolitikk. Sametinget og samiske rettigheter er også et resultat av at samene har vært og er et eget folk med sine egne tradisjoner og institusjoner, som i et lengre historisk perspektiv har vært selvstendig.

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Fakta

Kort fortalt

  • Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge.
  • Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser.
  • Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalget.
Person som stemmer i sametingsvalget
SAMETINGSVALG: I Norge er det sametingsvalg hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Fakta

Kort fortalt

  • Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge.
  • Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser.
  • Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalget.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?