Er du politisk engasjert? Bli med i et ungdomsparti

Ungdomspartiene er en viktig arena for deg som vil engasjere deg i politikk. Her møter du andre unge, og du kan være med å bestemme hva partiet ditt skal jobbe for.

Sist oppdatert: 13.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Sandra Borch (Sp) på talerstolen i Stortingssalen
POLITISK KARRIERE: Mange stortingspolitikere startet karrieren sin i ungdomspartier. Sandra Borch var leder i Senterungdommen fra 2011 til 2013. I dag er hun representant for Sp på Stortinget. Foto: Stortinget.

Fra du er 15 år, kan du selv velge om du vil melde deg inn og ut av foreninger og organisasjoner. Dette gjelder også politiske partier.

Mange fordeler

Å bli med i en organisasjon eller politisk parti kan gi mange fordeler. Du møter andre unge med samme interesser som deg, og dere kjemper sammen for saker dere er opptatt av.

Du lærer mye om arbeidet i organisasjoner, men også om hvordan samfunnet fungerer, om demokrati og hvordan vi bestemmer ting. Og så er det veldig sosialt, og du kan få venner for livet.

Partier og ungdomspartier

I Norge er det 20 registrerte politiske partier. Mange av disse har også en politisk ungdomsorganisasjon. De norske ungdomspartiene er egne organisasjoner, og er for ungdom som deler partiets ideologiske syn. De fleste unge som har lyst til å engasjere seg i partipolitikk, melder seg inn i et ungdomsparti.

Ungdomspartiene samarbeider tett med moderpartiet, og kan nå fram med det de syns er viktig. Selv om ungdomspartiene deler ideologisk ståsted med, og støtter opp om mye av politikken til moderpartiet, kan ungdomspartiene utfordre den vedtatte politikken.

Det finnes flere eksempler på at ungdomspartier vedtar politikk som skiller seg fra moderpartiet. Hvis du blir med i et ungdomsparti, kan du med andre ord være med på å sende et budskap til de voksne om hva ungdom mener er viktig.

Gode grunner til å bli medlem i et politisk parti

  • Du lærer om politikk, samfunn og demokrati.
  • Du kan være med og påvirke politikk og politikere.
  • Det er sosialt, og du møter andre som er engasjert i det samme som deg.
  • Du får opplæring og kurs, og du lærer om debatt, organisering og politikk. Dette kan være veldig nyttig hvis du vil drive med politikk senere.

Du må ikke ha erfaring fra før

Du trenger ikke å ha erfaring fra politikken for å melde deg inn i et politisk ungdomsparti. Det holder at du er nysgjerrig og engasjert!

Det kan være en fordel å lese om de ulike partiene før du melder deg inn, så du vet hva som passer deg best.

Ungdomspartiene er en viktig arena for å rekruttere nye medlemmer til moderpartiene. Det betyr at de legger vekt på å gi deg opplæring underveis.

Fakta

Kort fortalt

  • Du kan melde deg inn i et politisk parti fra du er 15 år.
  • De fleste unge som vil engasjere seg i politikk, melder seg inn i et ungdomsparti.
  • I noen ungdomspartier kan du melde deg inn fra du er 13 år.
Sandra Borch (Sp) på talerstolen i Stortingssalen
POLITISK KARRIERE: Mange stortingspolitikere startet karrieren sin i ungdomspartier. Sandra Borch var leder i Senterungdommen fra 2011 til 2013. I dag er hun representant for Sp på Stortinget. Foto: Stortinget.

Fakta

Kort fortalt

  • Du kan melde deg inn i et politisk parti fra du er 15 år.
  • De fleste unge som vil engasjere seg i politikk, melder seg inn i et ungdomsparti.
  • I noen ungdomspartier kan du melde deg inn fra du er 13 år.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?