Engasjert? Bli med i en organisasjon!

Hva brenner du for? Ønsker du å påvirke samfunnet rundt deg? Eller kanskje ser du etter nye venner? Å engasjere seg i en organisasjon gir mange fordeler.

Jente som holder megafon og plakat. Foto: Colourbox.
ENGASJERT: Å melde seg inn i en organisasjon er perfekt for deg som brenner inne med et engasjement, og ønsker å bidra til en sak. Her demonstrerer ungdom utenfor Stortinget. Foto: Colourbox

Det å engasjere seg i en organisasjon gir mange fordeler. Du møter jevnaldrende med samme interesser som deg, og sammen kan dere kjempe for saker du brenner for. Du vil lære mye om organisasjonsarbeid, men også om hvordan samfunnet fungerer, om demokrati og hvordan beslutninger tas. Dessuten er det sosialt, og du kan få venner for livet.

Du kan påvirke

Erfaring fra organisasjonsarbeid tar seg også godt ut på CV-en. Mange arbeidsgivere ønsker å ansette ungdom som viser engasjement og som har vært aktiv i en organisasjon på fritiden. Og det kanskje viktigste: Ved å engasjere deg og bidra får du være med på å påvirke samfunnet.

Her har vi kategorisert organisasjonene ut fra hva de arbeider for, og hvilken type organisasjon det er snakk om. Trykk på linkene for å komme direkte til organisasjonenes hjemmesider. Der kan du lese mer og melde deg inn om du ønsker det. Mange av organisasjonene har også egne ungdomsavdelinger.

Politiske organisasjoner

Dyrebeskyttelsen - Landsdekkende dyrevernorganisasjon som gir praktisk hjelp til dyr i nød.

Elevorganisasjonen - Jobber for at elever og lærlinger skal ha mer makt over sin egen skolehverdag.

Europeisk ungdom - Jobber for et aktivt norsk medlemskap i Den Europeiske Union

Forbundet Mot Rusgift - En rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.

Juvente - Jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Norsk målungdom - Jobber for at alle skal ha mulighet og rett til å skrive nynorsk, og for å ta vare på det språklige mangfoldet.

Natur og ungdom - Norges største miljøorganisasjon for unge. I Natur og Ungdom kan du være med i lokallag og delta på aksjoner, seminarer og sommerleir og mye mer.

Skeiv ungdom - Ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering.

Ungdom mot narkotika - Ungdomsorganisasjon som jobber forebyggende og har fokus på rus-politisk påvirkningsarbeid.

Ungdom mot EU - Jobber mot norsk medlemskap i og tilpasning til Den europeiske union.

Humanitære organisasjoner

Amnesty International - Jobber med en rekke problemstillinger verden over, for eksempel å beskytte ytringsfriheten og stoppe bruk av dødsstraff.

Blå Kors Ungdom - Blå Kors Ung arbeider holdningsskapende for å fremme en rusfri livsstil.

Changemaker - Kirkens nødhjelp - Jobber for å endre de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet.

CISV - Inter­na­sjo­nal fredsorga­ni­sa­sjon etab­lert i over 60 land.

Internasjonal dugnad - Verdensomspennende fredsorganisasjon som ønsker å bidra til internasjonal forståelse, fred og solidaritet, hovedsakelig gjennom å arrangere arbeids- og studieleirer.

Norsk Folkehjelp Ungdom - Solidaritetsungdom - Jobber for å fremme internasjonal solidaritet, for å bekjempe rasisme og fordommer, for en human flyktning- og integreringspolitikk og for en verden fri for atomvåpen.

PRESS - Redd barna - Redd Barnas ungdomsorganisasjon, jobber med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter.

Røde Kors Ungdom - Løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Spire - Utviklingsfondet - Miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden.

URO - Plan Ungdommens rettighetsorgan jobber med å engasjere barn og ungdommer i levekårene til barn i utviklingsland, og å fremme barnekonvensjonen.

Fagforbundet UNG Ungdomsorganiseringen til Fagforbundet(Norges største arbeidstakerorganisasjon).

Fritid/hobby

DNT Ung - Turistforeningen Norges største friluftsorganisasjon for ungdom.

Arrangerer turer og kurs for deg mellom 13 og 26 år over hele Norge.

Norges Bygdeungdomslag - Skaper sosiale møteplasser på bygda, og jobber for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted.

Hyperion Hyperion er det norske forbundet for fantastiske fritidsinteresser. Interesseområdene omfatter bl.a. data, rollespill, laiv, brettspill, fabelprosa, miniatyrspill, cosplay og tilsvarende.

Landsforeningen Ungdom og fritid Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

Norges Idrettsforbund - Arbeider for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Norges Korforbund - Norges største interesseorganisasjon for kor og vokalgrupper.

Norges Musikkorps Forbund - Jobber for korpsene i Norge og vil legge til rette for at hvert enkelt korps skal styrkes.

Norges Sjakkforbund - Organiserer sjakklivet for voksne i Norge, og har også tilbud til barn og unge.

Norges Speiderforbund - Utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.

De politiske ungdomspartiene

AUF (Arbeiderpartiet)

FpU (Fremskrittspartiet)

KrFU (Kristelig folkeparti)

Rød ungdom (Partiet Rødt)

Senterungdommen (Senterpartiet)

Sosialistisk ungdom (Sosialistisk Venstreparti)

Unge Høyre (Høyre)

Unge Venstre (Venstre)

Grønn Ungdom (Miljøpartiet De grønne)

Trenger du mer informasjon?

Har du spørsmål om en bestemt organisasjon lønner det seg å ta kontakt med organisasjonen direkte. Da får du vite mer om hvordan du kan engasjere deg, på hvilke måter organisasjonen jobber, samt informasjon om hvordan du kan melde deg inn. I tillegg går det an å kontakte Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU er et samarbeidsorgan for rundt hundre barne- og ungdomsorganisasjoner og kan helt sikkert gi deg gode tips på veien.

Frivllighetssentraler

Hvis du vil hjelpe til i lokalmiljøet ditt, kan også frivillighetssentralene være et godt sted å begynne. Oversikt over lokale frivillighetssentraler finner du på nettstedet www.frivilligsentral.no.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 28.04.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Jente som holder megafon og plakat. Foto: Colourbox.
ENGASJERT: Å melde seg inn i en organisasjon er perfekt for deg som brenner inne med et engasjement, og ønsker å bidra til en sak. Her demonstrerer ungdom utenfor Stortinget. Foto: Colourbox

Fakta

Har du spørsmål: Ta kontakt med organisasjonene direkte. Da får du vite mer om organisasjonen, og informasjon om hvordan du kan melde deg inn.

Fikk du svar på det du lurte på?