Skolevalg – hvem, hvor, når og hvorfor?

Skolevalg er et prøvevalg som avholdes i forkant av stortings- og lokalvalg. De har som mål å vekke politisk interesse og lære unge om den demokratiske prosessen.

Partilister til valg (Foto: Tore Fjeld)
SKOLEVALG: I 2017 var det påmeldt rundt 190 000 elever i skolevalget. Skolevalgene har vært organisert siden 1989, og er gode pekepinner på hva unge mener er viktig (Foto: Tore Fjeld).

Skolevalgene har vært organisert siden 1989. Norsk senter for forskningsdata(NSD) arrangerer valgene, og på deres nettside finner du mer informasjon om skolevalgene og resultat fra tidligere år. Ved skolevalget i 2017 var det påmeldt rundt 190 000 elever fra 392 skoler. Arbeiderpartiet og Høyre var de to partiene med størst oppslutning, men SV var det partiet som gikk mest fram sammenlignet med skolevalget i 2015. Neste skolevalg arrangeres 26. august - 4. september i 2019.

Hvem kan du stemme på?

Du kan stemme på alle partier som stiller til valg i ditt fylke.

Hvor kan du stemme?

Skolene organiserer valget selv og setter opp valglokalet. Se på skolen din.

Hvordan stemmer du?

De fleste skolene følger den tradisjonelle valgmetoden, med stemmesedler av papir og urne, mens noen skoler har elektroniske ordninger. Du får mer informasjon på skolen din.

Hvem skal du stemme på?

Kunnskap er et viktig grunnlag for å ta en avgjørelse. Og jo mer du vet om samfunnet rundt deg, jo bedre rustet er du til å ta et godt valg. Derfor er retten til informasjon viktig. Mediene har en rett og en plikt til å gi deg viktig informasjon, og med kunnskap fra skolen får du grunnlag for å forstå informasjonen du får. Bruk også nettet aktivt, les brosjyrer og løpesedler du får fra partiene, og spør dem som står på stand om det du lurer på.

Hvorfor skal du stemme?

Skolevalgene gir gode pekepinner på hva unge mener er viktig og hva som er det rette partiet for dem. Resultatene blir offentliggjort noen dager før Stortings- eller lokalvalget, og resultatet herfra kan ha påvirkning på både partiene og velgerne. Er du ikke gammel nok til å stemme i det vanlige valget, er dette derfor den beste måten å si hva du mener på.

Vil du engasjere deg mer?

Du kan gjøre deg hørt på flere måter enn bare ved å stemme. Her er tre muligheter du har:

  • Delta i den offentlige debatten i mediene. Bruk kommentarfeltene i nettaviser, bloggen din eller skriv leserinnlegg til papiravisene.
  • Bli med i en organisasjon eller et politisk ungdomsparti. Enten du er opptatt av miljøvern, skole eller kultur finnes det mange organisasjoner.
  • Bli med i pressgrupper eller aksjoner i nærmiljøet, eller start en selv. Vil du ha skatepark eller skøytebane, eller er du imot at det skal bygges boliger på et grøntområde du bruker? Får du med deg andre, er sjansen større for å bli hørt. Og samler du inn 300 underskrifter i kommunen du bor i, eller minst to prosent av innbyggerne, er kommunestyret nødt til å behandle saken.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 16.06.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Partilister til valg (Foto: Tore Fjeld)
SKOLEVALG: I 2017 var det påmeldt rundt 190 000 elever i skolevalget. Skolevalgene har vært organisert siden 1989, og er gode pekepinner på hva unge mener er viktig (Foto: Tore Fjeld).

Fakta

Skolevalg har vært organisert siden 1989, da NRK begynte å samle resultatene fra valgene noen skoler avholdt. Resultatene fra valgene ser du på Samfunnsveven.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Er du politisk engasjert? Bli med i et ungdomsparti

Ungdomspartiene er en viktig arena for deg som vil engasjere deg i politikk. Her møter du andre unge som deler ditt politiske syn, og du kan være med å bestemme hva partiet ditt skal jobbe for.

Sandra Borch (Sp) på talerstolen i Stortingssalen (Foto: Stortinget)

Vanskelig å velge parti?

Hva er viktig for deg? Finner du det partiet som jobber for dine verdier? Her har du en lenkeoversikt over de politiske partiene og de respektive ungdomspartiene.

Politiske partier

Hvordan kan du påvirke?

Er du engasjert i en sak som du mener får for lite oppmerksomhet? Eller synes du politikerne burde prioritere annerledes? Du har muligheten til å påvirke dette. Her får du noen tips til hvordan.

Ungdom demonstrerer utenfor Syortinget (foto: ung.no)
Aktuelt

Avstandsforhold

Avstandsforhold er vanskelig, og det kan være utrolig kjipt. Hva gjør dere hvis du eller kjæresten må reise bort eller flytte? Hvordan kan et avstandsforhold fungere?

Jenter ser på mobilen og er lei seg (colourbox.com)

Ferie med skilte foreldre

Etter en skilsmisse blir samværet i ferier og høytider endret. Det kan være uvant og vanskelig, men det kan også gi nye, fine opplevelser.

familie som gjør seg klar til å dra på bilferie.

Slik finner du hybel eller leilighet

Er du på boligjakt? Da kan disse tipsene komme godt med.

Låser opp dør (colourbox.com)