Hva er doping?

Doping er midler som endrer kroppen din og fremmer prestasjoner. Det kommer med mange bivirkninger og er i mange tilfeller veldig helseskadelig.

Sist oppdatert: 07.02.2021 Av: Redaksjonen ung.no i samarbeid med Antidoping Norge og Norges idrettsforbud.

Nærbilde av en sprøyte og forskjellige type piller som ligger på et bord
DOPINGMIDLER: Er som regel metoder eller stoffer som brukes for å ha en muskeloppbyggende, slankende eller prestasjonsfremmende effekt. Foto: Colourbox

Doping er ikke alltid det samme som rusmidler. Det kan forvirre mange.

Dopingmidler skiller seg fra rusmidler ved å være kroppsendrende og prestasjonsfremmende. Poenget er at de skal gjøre deg sterkere, raskere, slankere, - ja, til og med smartere.

Dette er effekter mange kunne ønsket seg.

Doping er helseskadelig

Virkningen disse midlene lover er likevel ikke uten bivirkninger, og i mange tilfeller er effekten ekstremt helseskadelige.

Dopingmiddelbruk er derfor ulovlig, både i samfunnet og i idretten, men det er ulike definisjoner på hva som er dopingmidler innenfor hvert av de to områdene.

Her er en forklaring på hva som skiller de to:

Dopingmidler i idrett

I idretten kan misbruk av midler og metoder for å få en prestasjonsfremmende effekt være en definisjon på doping.

For at noe skal stå på dopinglisten i idretten må 2 av disse 3 kriteriene være oppfylt:

  1. De misbrukes for bedre prestasjon
  2. Midlene er helseskadelige
  3. De skader idrettens anseelse eller rykte.

Dopinglisten i idretten gjelder uavhengig av land, og alle som er underlagt norsk idrett eller et antidopingprogram må derfor følge dopingreglene til WADA.

Du kan finne idrettens dopingliste på www.antidoping.no.

Brudd på dopingbestemmelsene til WADA kan føre til utestengelse fra idretten.

Dersom du har mistanke om at noen i idretten din jukser for å bli bedre, kan du varsle anonymt på Dopingvarsel.

Dopingmidler i samfunnet

I Norge er det Statens Legemiddelverk som vurderer om legemidler og andre midler skal havne på Dopinglisten.

Midlene er som regel muskeloppbyggende, stimulerende og maskerende midler, og vil derfor anses som doping.

De norske reglene er ikke like de internasjonale som WADA setter for de som testes i idretten, og gjelder derfor først og fremst for folk i Norge.

1.juli 2013 ble det forbudt å bruke dopingmidler i Norge. Lovene som handler om dopingbruk står i straffeloven og legemiddelloven.

Hvis du blir tatt for dopingbruk kan du bli straffet med alt fra bøter til opptil to års fengsel. Bruk av dopingmidler som androgene steroider kan også føre til bivirkninger som gjør at man kan miste førerkortet, fordi man ikke oppfyller helsekravene for førerkortet.

Treningssentre kan teste medlemmene for doping

Treningssentre har lov til å sjekke medlemmene for dopingbruk. Det betyr at man risikerer å bli tatt om man doper seg før trening.

Hvis treningssenteret fatter mistanke om dopingbruk, vil man bli kalt inn til en samtale. Hvis mistanken etter en slik samtale fortsetter vil man bli bedt om å samtykke til en dopingtest.

Fakta

  • Dopingmidler har bivirkninger, som kan være veldig helseskadelige.
  • Det er forbudt å bruke dopingmidler i Norge.
  • Hvis du blir tatt for dopingbruk kan du bli straffet med alt fra bøter til opptil to års fengsel.
Nærbilde av en sprøyte og forskjellige type piller som ligger på et bord
DOPINGMIDLER: Er som regel metoder eller stoffer som brukes for å ha en muskeloppbyggende, slankende eller prestasjonsfremmende effekt. Foto: Colourbox

Fakta

  • Dopingmidler har bivirkninger, som kan være veldig helseskadelige.
  • Det er forbudt å bruke dopingmidler i Norge.
  • Hvis du blir tatt for dopingbruk kan du bli straffet med alt fra bøter til opptil to års fengsel.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider