Hopp til hovedinnholdet

Ekteskap

Gifteringer i gull (foto: ung.no)
RING: Mange bruker giftering som et symbol på at de er gift. Dere bestemmer selv om dere vil ha ringer eller ikke.

For å gifte deg må du ha fylt 18 år og gjøre det av fri vilje. Den samme juridiske avtalen gjelder enten dere har en borgerlig, religiøs eller humanistisk seremoni.

Offentlig og kvalitetssikret
Gifteringer i gull (foto: ung.no)
RING: Mange bruker giftering som et symbol på at de er gift. Dere bestemmer selv om dere vil ha ringer eller ikke.

Krav til deg som vil gifte deg

 • du har fylt 18 år

 • du gjør det av fri vilje

 • du får godkjent søknad om prøvingsattest fra folkeregisteret

Du kan ikke gifte deg

 • hvis du er under 18 år

 • hvis hvis du er gift eller i registrert partnerskap fra før

 • hvis du er utsatt for press og tvang

 • hvis du ikke har lovlig opphold i Norge

 • med egne søsken eller foreldre (det gjelder både biologisk- og adoptivfamilie)

Dette må dere gjøre før bryllupet

 • Dere må søke om tillatelse fra folkeregisteret (Skatteetaten) i god tid før bryllupet

 • Både dere og begge forloverne må signere hver sin erklæring på at dere har lov til å gifte dere ut i fra vilkårene i Ekteskapsloven

 • Hvis søknaden blir godkjent, får dere en prøvingsattest

 • Den som skal vie dere (vigsler) må ha prøvingsattesten

 • Dere må selv kontakte en vigsler og avtale seremoni

 • Hvis du/dere har lyst til å bytte etternavn, må dere søke om det hos Skatteetaten

Hvor kan dere gifte dere?

Å bli gift kalles også å "bli viet". De som har tillatelse av norske myndigheter til å vie dere har "vigselsrett".

Vielser kan i følge loven skje hvor som helst, men dere har ikke rett på tilbud om å gifte dere hvor som helst. Dere må være fysisk til stede i vielsen og erklære at dere ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Minst to vitner skal være til stede.

  På rådhuset

  Kommunene har den borgerlige vigselsmyndigheten i Norge (nytt fra 1. januar 2018). Ordføreren eller en av de andre ansatte som har myndighet til det leder seremonien. Det er opp til kommunen hvor og når de tilbyr vielser.

  Det vanligste er at dere kan gifte dere i et rom på rådhuset på dagtid på hverdager, men noen steder tilbys også vigsel på lørdager. Det er som regel gratis hvis dere bor i kommunen og gifter dere på en hverdag, og koster penger på lørdager eller for personer som ikke er bosatt i kommunen.

  I kirken, moskeen eller i hagen

  Det finnes mange trossamfunn som har vigselsrett. Dere kan for eksempel bli gift i en seremoni som holdes av en imam, en prest eller en representant for Human-etisk forbund.

  Det er vanlig å ha religiøse vielser i gudshuset til trossamfunnet, men det kan også skje andre steder. Hvor og når dere kan gifte dere må dere avtale med den som skal vie dere. Husk å sjekke om vielsen koster penger.

  Fylkesmannen har oversikt over alle trossamfunn med vigselsrett og hvilke enkeltpersoner innenfor disse som kan gifte dere lovlig. Trossamfunn søker Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for å få godkjent vigselsritualet sitt.

Homofil og heterofil

Kjønn spiller ingen rolle for retten til å bli juridisk gift i Norge, men ikke alle trossamfunn tilbyr seremonier for likekjønnede par.

Den norske kirka har laget en kjønnsnøytral liturgi og mange prester ønsker å vie homofile. Hvis presten i den kirka dere ønsker å gifte dere i sier nei, kan dere få inn en annen prest.

Menneskerettighet å gifte seg

I følge menneskerettighetenes artikkel 16:

 • har voksne rett til å gifte seg uten begrensninger på grunn av rase, nasjonalitet eller religion

 • De som er gift skal ha like rettigheter både før, under og etter ekteskapet hvis de skilles

 • Ekteskap må bare inngås med fritt og fullt samtykke

Ugyldige ekteskap og straff

 • Det kalles proformaekteskap hvis hovedgrunnen til at du gifter deg er å hjelpe en som ønsker å bo Norge. Proformaekteskap er straffbart for begge.

 • Du kan få ekteskapet ugyldiggjort hvis det var tvang involvert.

 • Å tvinge noen til å gifte seg kan straffes med seks års fengsel.

 • Å være gift/partner med mer enn én person kalles bigami. Bigami kan straffes med bot eller fengsel i ett år, og det nyeste ekteskapet blir oppløst. Den som medvirker til bigami kan også straffes.

 • Du kan straffes for bigami hvis du inngår nytt ekteskap i utlandet.

 • Den som gifter seg med noen under 16 år, kan straffes med fengsel inntil tre år.

 

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når kan en kan gifte seg lovlig her i Norge??
Hei Den som ønsker å inngå ekteskap må være 18 år. Dersom noen under 18 år ønsker å gifte seg, må de ha samtykke fra den/de som har foreldr...
Fordeler og ulemper med å gifte seg?
Hei   Det å gifte seg er et valg man bør tenke gjennom nøye, men først og fremst skal det være drevet av kjærlighet og et ønske om å leve s...
Må man være medlem av den Norske Kirke for å få gifte seg der?
Hei I følge informasjon fra den Norske Kirke, vil det normalt være nok at en av brudefolkene er medlem i Den norske kirke for at vigsel kan skje i...
Hva er forskjellen på ekteskap, samboerskap og partnerskap?
Hei Se informasjon om dette på denne siden - https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/ekteskap-og-samliv/id670495/ Lykk...
Hei jeg er en muslimsk gutt som vil bli sammen/gifte meg med en norsk jente. men muslimer kan ikke gjøre d med...
Hei! Det er fint at du lufter dine bekymringer knyttet til ditt forhold, som er noe du har gått og tenkt på så lenge. Det er lett å se at dette e...
Kor gamle er folk i Noreg gjennomsnitt når de gifter seg for første gang?
Hei På hjemmesiden til Statistisk sentralbyrå (SSB), kan du finne alle mulige data, bl.a. om ekteskap i Norge. I 2009 var gjennomsnittsalderen 33,...
Er det aldersgrense for å gjøre nikah, og er det gyldig?
Hei Nikah er ekteskap i islam, men er ikke gyldig som ekteskap i Norge dersom ikke kravene for en gyldig vigsel er tilstede. Et av kravene her i Norg...
Er det lov å ligge med sin kusine
Hei Det er lovlig å gifte seg med sin kusine/fetter. Det vil derfor heller ikke være ulovlig å ha sex med kusinen sin. Men det er kanskje noe so...
Kan jeg gifte meg med min adoptivsøster, eller stesøster?
Hei Nei, du kan ikke gifte deg med din adoptivsøster. Det følger av ekteskapsloven § 3. Etter denne bestemmelsen kan adoptivbarn hverken gifte se...
Gifte meg med kjæreste som har fått avslag på asylsøknaden?
Hei   Norge og Sverige er sammen med EU-landene (og Island) med på Dublin-avtalen. Denne avtalen vil si at det er det første trygge landet som as...
Når er det vanlig å forlove seg?
Hei Når man forlover seg avhenger veldig av hvert par. Noen føler de er klare for å forlove seg når de 18, mens andre synes det er naturlig å ve...
Hvor gammel må man være for å gifte seg?
Hei I Norge må man være 18 år for å gifte seg. Dette fremgår av ekteskapsloven. Det er hyggelig at du har funnet en du ønsker å gifte deg med ...
Er det lov å inngå ekteskap i Norge med en som kun har midlertidig visum for 3 måneder?
Hei! Ja, det er lov. Dette følger av ekteskapslovens § 5a som sier at for å inngå ekteskap i Norge må en utenlandsk statsborger ha lovlig opph...
Er kjæreste med en dame fra Brasil, hun kommer hit i sommer
Hei Mye av det du spør om, bør du høre med UDI og /eller NAV om. Vi har samlet noe informasjon på disse sidene, kanskje de er til hjelp også. Ly...
Foreldrene til kjæresten min har prøvd å presse oss inn i ekteskap. Vi mener vi er gamle nok til å bestemme dette selv, men de vil ikke høre på oss. Hva bør vi gjøre?
Hei! Det er vanskelig når en ikke opplever støtte fra nærmeste familie i slike viktige spørsmål. Likevel er dere begge over 18 år og voksne. Om...
Stipend og lån hvis man flytter til utlandet? navneendring mens jeg bor i utlandet?
Hei Når det gjelder spørsmålet ditt om lån og stipend ved flytting utlandet så vil jeg anbefale deg å ta kontakt med lånekassen for å få sva...
Skal kansje gifte meg med tupen min i tyrkia. Trenger jeg å ha med noen papier fra Norge?
Hei! Hvis du er norsk og vil gifte deg med en tyrkisk statsborger i Tyrkia må du ha med deg en ekteskapsattest (prøvingsattest) utstedt der du bor i...
Har du lov til å gifte deg med en som er asylsøker i Norge, og får han da lov til å bli i landet?
Hei Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet ditt rett, men er det riktig at det du spør om er om du har lov til å gifte deg med en som er asylsø...
Er ekteskap mellom fetter og kusine lovlig?
Hei På regjeringen.no kan du lese: "Søskenbarnekteskap: Det er ikke forbudt å inngå ekteskap mellom søskenbarn (fetter og kusine), men det er v...
14 år og vil gifte meg med fetter på 21 år
Hei I Norge må man være 18 år for å gifte seg. Denne loven gjelder også dersom du, som bor i Norge, drar til utlandet for å gifte deg. Det er d...
Se alle