Ekteskap

For å gifte deg må du ha fylt 18 år og gjøre det av fri vilje. Den samme juridiske avtalen gjelder enten dere har en borgerlig eller religiøs seremoni.

Sist oppdatert: 12.02.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Gifteringer i gull
RING: Mange bruker giftering som et symbol på at de er gift. Dere bestemmer selv om dere vil ha ringer eller ikke.

Krav til deg som vil gifte deg

 • du har fylt 18 år
 • du gjør det av fri vilje
 • du får godkjent søknad om prøvingsattest fra folkeregisteret

Du kan ikke gifte deg

 • hvis du er under 18 år
 • hvis hvis du er gift eller i registrert partnerskap fra før
 • hvis du er utsatt for press og tvang
 • hvis du ikke har lovlig opphold i Norge
 • med egne søsken eller foreldre (det gjelder både biologisk- og adoptivfamilie)

Dette må dere gjøre før bryllupet

 • Dere må søke om tillatelse fra folkeregisteret (Skatteetaten) i god tid før bryllupet
 • Både dere og begge forloverne må signere hver sin erklæring på at dere har lov til å gifte dere ut i fra vilkårene i Ekteskapsloven
 • Hvis søknaden blir godkjent, får dere en prøvingsattest
 • Den som skal vie dere (vigsler) må ha prøvingsattesten
 • Dere må selv kontakte en vigsler og avtale seremoni
 • Hvis du/dere har lyst til å bytte etternavn, må dere søke om det hos Skatteetaten

Hvor kan dere gifte dere?

Å bli gift kalles også å «bli viet». De som har tillatelse av norske myndigheter til å vie dere har «vigselsrett».

Vielser kan i følge loven skje hvor som helst, men dere har ikke rett på tilbud om å gifte dere hvor som helst. Dere må være fysisk til stede i vielsen og erklære at dere ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Minst to vitner skal være til stede.

På rådhuset

Kommunene har den borgerlige vigselsmyndigheten i Norge (nytt fra 1. januar 2018). Ordføreren eller en av de andre ansatte som har myndighet til det leder seremonien. Det er opp til kommunen hvor og når de tilbyr vielser.

Det vanligste er at dere kan gifte dere i et rom på rådhuset på dagtid på hverdager, men noen steder tilbys også vigsel på lørdager. Det er som regel gratis hvis dere bor i kommunen og gifter dere på en hverdag, og koster penger på lørdager eller for personer som ikke er bosatt i kommunen.

I kirken, moskeen eller i hagen

Det finnes mange trossamfunn som har vigselsrett. Dere kan for eksempel bli gift i en seremoni som holdes av en imam, en prest eller en representant for Human-etisk forbund.

Det er vanlig å ha religiøse vielser i gudshuset til trossamfunnet, men det kan også skje andre steder. Hvor og når dere kan gifte dere må dere avtale med den som skal vie dere. Husk å sjekke om vielsen koster penger.

Fylkesmannen har oversikt over alle trossamfunn med vigselsrett og hvilke enkeltpersoner innenfor disse som kan gifte dere lovlig. Trossamfunn søker Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for å få godkjent vigselsritualet sitt.

Bli gift i utlandet

Det er tre muligheter for å bli gift i utlandet:

 1. Norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat): Dere kan gifte dere på noen norske ambassader i utlandet, men ikke alle. Dere må avtale dette i god tid før planlagt bryllup. Les mer om å bli gift på norsk utenriksstasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
 2. Sjømannskirken:Les om muligheten for å gifte deg i norsk sjømannskirke i utlandet.
 3. Hos utenlandske myndigheter: Hvis dere vil gifte dere for utenlandsk myndighet må dere kontakte ambassaden til det landet for å finne ut hvilke regler som gjelder og hva slags dokumentasjon de skal ha fra dere. Dere må selv melde fra til norske myndigheter om at dere har blitt gift, men ikke alle ekteskap blir automatisk anerkjent av norske myndigheter

Homofil og heterofil

Kjønn spiller ingen rolle for retten til å bli juridisk gift i Norge, men ikke alle trossamfunn tilbyr seremonier for likekjønnede par.

Den norske kirka har laget en kjønnsnøytral liturgi og mange prester ønsker å vie homofile. Hvis presten i den kirka dere ønsker å gifte dere i sier nei, kan dere få inn en annen prest.

Menneskerettighet å gifte seg

I følge menneskerettighetenes artikkel 16 står det at:

 • voksne rett til å gifte seg uten begrensninger på grunn av rase, nasjonalitet eller religion
 • de som er gift skal ha like rettigheter både før, under og etter ekteskapet hvis de skilles
 • ekteskap må bare inngås med fritt og fullt samtykke

Ugyldige ekteskap og straff

 • Det kalles proformaekteskap hvis hovedgrunnen til at du gifter deg er å hjelpe en som ønsker å bo Norge. Proformaekteskap er straffbart for begge.
 • Du kan få ekteskapet ugyldiggjort hvis det var tvang involvert.
 • Å tvinge noen til å gifte seg kan straffes med seks års fengsel.
 • Å være gift/partner med mer enn én person kalles bigami. Bigami kan straffes med bot eller fengsel i ett år, og det nyeste ekteskapet blir oppløst. Den som medvirker til bigami kan også straffes.
 • Du kan straffes for bigami hvis du inngår nytt ekteskap i utlandet.
 • Den som gifter seg med noen under 16 år, kan straffes med fengsel inntil tre år.

Fakta

Les hele Ekteskapsloven herEkteskap er en juridisk bindende avtale med

- regler for hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt

- regler om det økonomiske forholdet mellom de som er gift/skilt

Gifteringer i gull
RING: Mange bruker giftering som et symbol på at de er gift. Dere bestemmer selv om dere vil ha ringer eller ikke.

Fakta

Les hele Ekteskapsloven herEkteskap er en juridisk bindende avtale med

- regler for hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt

- regler om det økonomiske forholdet mellom de som er gift/skilt

Spørsmål og svar