Helsekrav

Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre i militæret, enten det er førstegangstjeneste, utdanning i Forsvaret eller en militær karriere.

På​ sesjon får du opprettet en egen militær helseprofil. Denne danner grunnlaget for hvilke tjenester du er kvalifisert til.

Les mer om helsekravene på forsvaret.no. Der finner du også oversikt over diagnoser som gir fritak eller som vurderes individuelt med tanke på førstegangstjeneste.

Fysiske krav

For vanlig førstegangstjeneste stilles det generelt sett ingen fysiske krav (med noen få unntak). Alle soldater har likevel testplikt på øvelsene 3.000 meter, kroppshevinger (hang-ups), armhevinger (push-ups) og magebøyninger (sit-ups). Du kan lese mer om de fysiske krav på fortsvaret.no.

Formelle krav

For å tjenestegjøre i Forsvaret kreves det ​at du er norsk statsborger. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad. Du må også ha sikkerhetsklarering for å tjenestegjøre i Forsvaret.

Les mer om formelle krav på forsvaret.no.

Narkotika og doping

Tjeneste i Forsvaret og bruk av rusmidler hører ikke sammen. Det tas ikke prøver for å avdekke bruk av narkotika på sesjon, men du kan bli spurt ut om ditt forhold til narkotika. Hvis du en dag blir innkalt til førstegangstjeneste tas det narkotikaprøver under sikkerhetssjekken.

Brudd på narkotika- og dopinglovene er straffbart for personell i Forsvaret. Misbruk av narkotika i Forsvaret fører til melding til politiet og eventuell straff etter legemiddelloven og/eller straffeloven. Forholdet kommer da som merknad på det sivile rullebladet.

Forandringer i helsa etter sesjon?

Hvis du har fått nyoppståtte plager/skader/sykdom etter at du har vært på sesjon, som kan påvirke din tjenestedyktighet, er det viktig at du oppdaterer Forsvaret på dette.

    forsvaret@mil.no​, eller til Forsvarets personell- og vernepliktssenter
    Postboks 800, postmottak
    2617 Lillehammer