Dette krever Forsvaret av deg

Hva kreves for å komme inn i Forsvaret? Les om de medisinske, fysiske og formelle kravene som må innfris for å tjenestengjøre.

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Person går på tredemølle
KRAV: For å komme inn i Forsvaret må du bestå militærets fysiske-, formelle- og medisinske krav.

Helsekrav

Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre i militæret, enten det er førstegangstjeneste, utdanning i Forsvaret eller en militær karriere.

På​ sesjon får du opprettet en egen militær helseprofil. Denne danner grunnlaget for hvilke tjenester du er kvalifisert til.

Les mer om helsekravene på forsvaret.no. Der finner du en liste over diagnoser og helseplager som kan være diskvalifiserende for militærtjeneste, eller der Forsvaret trenger grundig dokumentasjon for å vurdere mulighet for tjeneste.

Fysiske krav

For vanlig førstegangstjeneste stilles det generelt sett ingen fysiske krav (med noen få unntak). Alle soldater har likevel testplikt på øvelsene 3000-meter løping, pull-ups, stille lengde og medisinballstøt.

Du kan lese mer om de fysiske testene på Forsvaret.no.

Formelle krav

For å tjenestegjøre i Forsvaret kreves det ​at du er norsk statsborger. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad. Du må også ha sikkerhetsklarering for å tjenestegjøre i Forsvaret.

Les mer om formelle krav på Forsvaret.no.

Narkotika og doping

Tjeneste i Forsvaret og bruk av rusmidler hører ikke sammen. Det tas ikke prøver for å avdekke bruk av narkotika på sesjon, men du kan bli spurt ut om ditt forhold til narkotika.

Brudd på narkotika- og dopinglovene er straffbart for personell i Forsvaret. Misbruk av narkotika i Forsvaret fører til melding til politiet og eventuell straff etter legemiddelloven og/eller straffeloven. Forholdet kommer da som merknad på det sivile rullebladet.

Forandringer i helsa etter sesjon?

Hvis du har fått nyoppståtte plager/skader/sykdom etter at du har vært på sesjon, som kan påvirke din tjenestedyktighet, er det viktig at du oppdaterer Forsvaret på dette.

Send inn en forklaring og legg ved dokumentasjon (attest fra lege, psykolog e.l.). Dette gjør du ved å fylle ut et skjema på Forsvarets nettsider.

Stengt

Verneplikt / Forsvaret
Person går på tredemølle
KRAV: For å komme inn i Forsvaret må du bestå militærets fysiske-, formelle- og medisinske krav.

Stengt

Verneplikt / Forsvaret

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?