Nyttig å vite om verneplikt

Hvert år har Forsvaret mange vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Her kan du lese om veien fra innkalling til tjeneste.

Sist oppdatert: 25.09.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

Soldat med gevær som sikter ut mot skogen
VERNEPLIKT: Første møte med Forsvaret er en egenerklæring som du må fylle ut på nett.

Innkalling det året du fyller 17

Før du blir erklært tjenestedyktig, må du fylle ut en egenerklæring og møte på sesjon. Det året du fyller 17 år får du innkalling til å fylle ut egeneerklæingen på nett, og dersom du går videre innkalles du til sesjon siste året på videregående skole.

Når du får en innkalling til førstegangstjeneste er du i utgangspunktet klarert (godkjent) for en militærtjeneste. I noen tilfeller kan det likevel hende at Forsvaret avlyser innkallingen din hvis de finner ut at ikke lenger oppfyller kravene for militærtjeneste (f.eks. endring i helsesituasjonen din eller du har noe på vandelsattesten Forsvaret ikke tolererer).

Personer som har fylt 24 år vil normalt ikke bli innkalt til sesjon, og blir derfor ikke pålagt verneplikt. Dette kan gjelde personer som har flyttet tilbake fra utlandet, nye statsborgere og så videre.

Les mer om verneplikten på Forsvaret.no.

Egenerklæring

Første steg på veien til tjeneste eller utdanning i Forsvaret er egenerklæringen, som er et obligatorisk spørreskjema du skal fylle ut på nett.

Egenerklæringen sendes ut til hvert årskull i løpet av året de fyller 17 år. Da får du en lenke til Forsvarets Min side, der du må logge inn med ID-porten. På samme side finner du også svar på spørsmål om egenerklæringen, tjenestemuligheter i Forsvaret og tips til hvordan du kan forberede deg.

I skjemaet svarer du på ting som:

  • Helsen din
  • Fysisk form
  • Motivasjonen din
  • Interessene dine
  • Ønsker
  • Personlighetstest

Det er viktig at du tar egenerklæringen på alvor og svarer ærlig. Forsvaret bruker svarene dine til å vurdere om du skal gå videre til sesjon. Nesten halvparten kalles inn til sesjon.

Sesjon

Andre del av sesjon skjer på et av Forsvarets sesjonssentre. På selve sesjonsdagen skal du gjennom en teoretisk prøve og en fysisk prøve.

I tillegg skal du prate med sesjonslege om du er medisinsk egnet for tjeneste, og en sesjonsoffiser for å snakke om hvordan du kan tjenestegjøre med bakgrunn i dine ønsker og egenskaper.

Les mer om hva som skjer på sesjon på Forsvaret.no.

Tjenestedyktig?

På sesjon klassifiseres du enten som "tjenestedyktig" eller "ikke tjenestedyktig" (UD). De som er tjenestedyktige er vernepliktige fra det året de fyller 19 år. De som ikke er tjenestedyktige blir ikke vernepliktige, og det blir registrert i Forsvarets datasystemer at man ikke skal kalles inn til førstegangstjeneste.

For de som blir erklært tjenestedyktige på sesjon, er det tre mulige utfall av sesjonsdagen:

  • Du får vite når og hvor du skal møte til førstegangstjeneste
  • Du og sesjonsoffiseren lager en liste med tre alternativer for førstegangstjenesten
  • Det blir bestemt at du ikke blir kalt inn til førstegangstjeneste i fredstid

Allmenn verneplikt

I 2015 ble det innført allmenn verneplikt i Norge, som betyr at alle kvinner og menn født etter 1997 kan bli vernepliktige. Dette gjør at Forsvaret kan rekruttere de best egnet og mest motiverte menneskene fra hele befolkningen, uavhengig av kjønn.

Les mer om verneplikt for begge kjønn i artikkelen under:

Fakta

Allmenn verneplikt er en forpliktelse som står i Grunnlovens paragraf 119:

"Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue."

Soldat med gevær som sikter ut mot skogen
VERNEPLIKT: Første møte med Forsvaret er en egenerklæring som du må fylle ut på nett.

Fakta

Allmenn verneplikt er en forpliktelse som står i Grunnlovens paragraf 119:

"Enhver statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue."

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?