Hopp til hovedinnholdet

Verneplikt

Verneplikt
VERNEPLIKT: Verneplikten gjelder for tjenestedyktige kvinner (født i 1997 eller senere) og menn fra det året de fyller 19 til og med året de fyller 44.

Hvert år har Forsvaret mange vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Her kan du lese om veien fra innkalling i posten til tjeneste.

Offentlig og kvalitetssikret
Verneplikt
VERNEPLIKT: Verneplikten gjelder for tjenestedyktige kvinner (født i 1997 eller senere) og menn fra det året de fyller 19 til og med året de fyller 44.

Innkalling det året du fyller 17

Før du blir erklært tjenestedyktig, må du gjennom sesjon 1 og 2. Innkalling til sesjon del 1 sendes som regel til deg det året du fyller 17 år, og innkalling til sesjon del 2 (dersom du går videre) siste året på videregående skole.

Når du får en innkalling til førstegangstjeneste er du i utgangspunktet klarert (godkjent) for en militærtjeneste. I noen tilfeller kan det likevel hende at Forsvaret avlyser innkallingen din hvis de finner ut at ikke lenger oppfyller kravene for militærtjeneste (f.eks. endring i helsesituasjonen din eller du har noe på vandelsattesten Forsvaret ikke tolererer).

Personer som har fylt 24 år vil normalt ikke bli innkalt til sesjon, og blir derfor ikke pålagt verneplikt. Dette kan gjelde personer som har flyttet tilbake fra utlandet, nye statsborgere og så videre.

Les mer om verneplikten på forsvaret.no.

 

Sesjon 1

Første steg på veien til tjeneste eller utdanning i Forsvaret er sesjon del 1, som er et skjema som skal fylles ut på nett. Brukernavn og passord får du i posten. Selv om militærtjeneste er frivillig for jenter, så er sesjon obligatorisk for alle.

Sesjon del 1 inneholder blant annet spørsmål om:

  • helse
  • skole
  • sosialt liv
  • motivasjon
  • dine ønsker for tjenesten

Forsvaret bruker informasjonen du gir til å vurdere om du skal gå videre til sesjon del 2. Det er først etter sesjon del 2 at det blir bestemt hvem som blir innkalt til tjeneste i Forsvaret.

Er du norsk statsborger, får du vanligvis et brev med brukeanvn og passord fra Forsvaret i det året du fyller 17 år. De som får norsk statsborgerskap etter fylte 17 år kan få brev fra Forsvaret på et seinere tidspunkt.

Les mer om sesjon del 1 på forsvaret.no.

 

Sesjon 2

Andre del av sesjon skjer på et av Forsvarets sesjonssentre. På selve sesjonsdagen skal du gjennom en teoretisk prøve og en fysisk prøve. I tilleg skal du prate med sesjonslege om du er medisinsk egnet for tjeneste, og en sesjonsoffiser for å snakke om hvordan du kan tjenestegjøre med bakgrunn i dine ønsker og egenskaper.

Les mer om hva som skjer på sesjon del 2 og se informasjonsvideo på forsvaret.no.
Les også om hvordan du bør forberede deg til sesjonsdagen.

 

Tjenestedyktig?

På sesjon klassifiseres du enten som "tjenestedyktig" eller "ikke tjenestedyktig" (UD). De som er tjenestedyktige er vernepliktige fra det året de fyller 19 år. De som ikke er tjenestedyktige blir ikke vernepliktige, og slettes i Vernepliktsverkets ruller. For de som blir erklært tjenestedyktige på sesjon, er det tre mulige utfall av sesjonsdagen:

  • Du får vite når og hvor du skal møte til førstegangstjeneste
  • Du og sesjonsoffiseren lager en liste med tre alternativer for førstegangstjenesten
  • Det blir bestemt at du ikke blir kalt inn til førstegangstjeneste i fredstid

 

Kjønnsnøytral verneplikt?

Fra 2016 ble det bestemt at verneplikt også skulle gjelde for kvinner, akkurat som for menn. Du kan lese mer om kvinner og verneplikt på forsvaret.no.

 

Etter førstegangstjenesten

Etter førstegangstjenesten kan du blant annet bli innkalt til Heimevernet, repetisjonsøvelser eller Sivilforsvaret.

Les mer på forsvaret.no

 

Kilde: Forsvaret.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor my lønn man får på militæret og MÅ man være i militæret i 1 år?
Hei Hvis du tenker på vanlig førstegangstjeneste, så har man ikke lønn i vanlig forstand. Du får utbetalt et såkalt tjenestetillegg, eller «da...
Hvordan kan man søke seg inn i forsvaret?
Hei, og takk for spørsmål!   Jeg er usikker på om du spør etter hvordan man kan søke seg inn på en utdannelse i forsvaret eller vanlig først...
Har blitt kalt inn til sesjon, men ønsker verken militærtjeneste eller siviltjeneste og vil studere i stedet. Hva kan jeg gjøre?
Hei! Motivasjon alene er dessverre ingen gyldig årsak som kan gi fritak fra verneplikten. Så lenge vi har allmenn verneplikt i Norge, så skal ...
Hvor lenge må man være i forsvaret, hva går det ut på
Hei Kort fortalt så utdanner Forsvaret soldater og avdelinger slik at Norge skal stå best mulig rustet den dagen det blir behov for militærstyrker...
Når kan jeg søke meg inn i militæret?
Hei! Både gutter og jenter mottar «Melding om innrullering» det året de fyller 17 år. Å bli innrullert betyr at Forsvaret innhenter personopp...
Førstegangstjeneste rulleblad - hvorfor kommer jeg ikke inn?
Hei   Det er uklart hvorvidt du ikke kan delta i førstegangstjeneste eller om du ikke kan bli militærpoliti.   Normalt får man et varsel om p...
Kan jeg søke meg inn på 1.gangstjeneste, sesjon del 2, selv om jeg sa nei?
Hei Hvis du som gutt ikke gikk videre til sesjon del 2, så skyldes det noe annet enn motivasjon. Det er ikke mulig å krysse av for at man ikke vil,...
Norsk pass for barn som har fylt 18 år, frivillig militærtjeneste
Hei Så fint å høre at du er glad i Norge og aller helst vil ha norsk statsborgerskap allerede nå, slik at du kan gå i militæret her i Norge.  ...
Er det høydekrav i garden?
Hei Ja, Garden har innført høydekrav igjen til sine soldater. Årsaken er at man har av erfaring sett at dette er nødvendig i vaktfunksjonen solda...
Kan jeg ta utdanning til å bli politi i millitæret?
Hei   Du er ikke sikret å kunne ta politiutdanning i Forsvaret. Forsvaret utdanner imidlertid mange militærpoliti hvert år, der militærpoliti...
Jeg er islandsk statsborger. Kan jeg begynne i Forsvaret med annet statsborgerskap?
Hei! Norge og Island har en avtale som tillater islandske statsborgere å tjenestegjøre i det norske forsvaret. Enten i førstegangstjeneste eller...
Har blitt kalt inn til sesjon del 2 i militæret, men vil ikke inn.
Hei Militærtjeneste er frivillig for jenter. Å bli innkalt til sesjon betyr ikke nødvendigvis at du blir innkalt til førstegangstjeneste. På ses...
Når skal jeg søke med inn i militæret?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål! Så interessant at du vil bli med i militæret. Om du ønsker en karriere innen forsvarer (militæret), må du ...
Da jeg var på sesjon for 2 år siden fikk jeg beskjed om at jeg var tjenestedyktig og kom til å bli innkalt i forvaret. Dette skjedde aldrig
Hei Det høres ut som om du har fått for lav karakter på teoritesten som fastsetter det man kaller for allment evnenivå. Minstekravet for å tjene...
Tatt for bruk av hasj - rulleblad - førstegangstjeneste
Hei   Dersom du ble dømt for bruk av hasj, så vil det bli registrert i politiets straffe- og bøteregister. Det vil alltid være registrert der, ...
Jeg har førstegangstjeneste på rekrutt skole madla vakt og sikring, hvor lenge jeg skal være der ? 
Hei Rekruttskolen på Madla varer som regel mellom 6 og 8 uker. Etter rekruttskolen skal du reise til det tjenestestedet der du har fått tildelt pla...
Kan jeg ta videregående i forsvaret?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Vi anbefaler at du leser mer om utdanning i forsvaret her. Det finnes ingen videregående skole i forsvaret som d...
Hvordan kan jeg finne ut hva slags opplysninger forsvaret har lagret om meg?
Hei Du kan ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no. Der kan du be om å få tils...
Hvis man ikke får innkalling i posten, er man da fritatt fra å tjene i militære?
Hei Svaret er sannsynligvis nei. For å få fritak, må man enten bli erklært som ikke tjenestedyktig (skjer som regel på sesjon), eller få innvil...
Se alle