Familier med dårlig råd kan få støtte til aktiviteter

I Norge skal du ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og gå i bursdag, selv om foreldrene dine har en vanskelig økonomi.

Sist oppdatert: 03.01.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung jente som padler kajakk, en aktivitet som ikke trenger å være altfor dyrt
HJELP: Hvis foreldrene dine ikke har råd til at du er med på sosiale ting, fins det tilbud til dere. Foto: Colourbox

Er du redd for å ikke kunne gå i bursdag eller på fritidsaktiviteter fordi familien ikke har penger til det?

I Norge skal barn og unge sikres en trygg oppvekst, og alle skal ha mulighet til å delta i skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi.

Familien din kan få støtte

Hvis ikke familien din har mulighet til å kjøpe klær eller annet utstyr du trenger for å delta på vanlige uteaktiviteter, bursdager eller andre merkedager, kan du få støtte til å kjøpe dette.

Alle mennesker i Norge har, ifølge loven, rett til å ha nok penger til å leve for slik at de kan få mat og bosted. Personer som ikke har nok penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, sparepenger eller andre økonomiske rettigheter, kan ifølge Sosialtjenesteloven §18 søke om få stønad.

Får man ikke stønad etter § 18, kan man innvilges støtte etter § 19, dersom det er helt urimelig å ikke gi hjelp. Trenger familien avkobling eller ferie, kan det for eksempel være aktuelt å innvilge økonomisk stønad etter denne paragrafen.

For å kunne få økonomisk stønad (støtte) må personen først utnytte alle andre inntektsmuligheter.

Sosialtjenesteloven har som formål å ivareta hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger. Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Kommunen kan gi støtte

Kommunen du bor i har også ulike ordninger hvor du kan få økonomisk støtte, eller for eksempel låne utstyr til aktiviteter.

Ungfritid.no

På tjenesten ungfritid.no har de en egen oversikt over ulike støtteordninger som kan være aktuelle for deg og familien din.

Disse tilbudene kan du delta på

Sliter familien økonomisk skal ikke dette gå ut over dine sosiale opplevelser. Derfor arrangeres flere ulike gratisaktiviteter og ferier for familier som trenger litt ekstra økonomisk støtte. Her er en oversikt over ulike aktiviteter både du og familien kan delta på, eller søke om å få være en del av:

Opplevelseskortet:

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som arbeider med å gi barn og unge gratis tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

For mange familier betyr det mye å slippe og stresse med penger til aktiviteter man ikke har råd til, og barna i familien får også muligheten til å delta på ting de tidligere ikke har hatt mulighet til å være med på. Det kan for eksempel være turer på kino og i badeland.

Ferie for alle (Røde Kors):

Dette tilbudet gis til familier med svak økonomi, som sannsynligvis ikke ville hatt mulighet til å reise på familieferie uten hjelp. Ferie for alle gir familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape minner sammen. Du kan lese mer om Ferie for Alle, og se video fra tidligere arrangerte ferieturer her.

En håndsrekning:

Det danske mediekonsernet Egmont driver fondet "En håndsrekning", som skal gi økonomisk støtte til barn og ungdommer som lever under fattigdomsgrensen.

I Norge samarbeider de med Norske Kvinners Sanitetsforening, og det er N.K.S som via fondet kan gi penger til alt som har med fritid, fritidsaktiviteter, skole, undervisning, høytider og lignende. Privatpersoner kan ikke søke, og søknaden må derfor sendes via en person som har et profesjonelt forhold til den som søker om penger. Dette kan være ansatte i NAV, barnevernet, helsesykepleiere, sosiallærere, kontaktlærere, sykehuspersonell og annet personell i ulike instanser som jobber med barn og unge.

Søknadsskjemaet er ikke tilgjengelig på nett, men du kan få tilgang til skjemaet ved å ta kontakt med sekretariatet i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fakta

Har familien dårlig råd? Det skal ikke gå utover deg!

Sosialtjenesteloven har som formål å ivareta hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger.


Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Åpen

JobbØkonomien din
Ung jente som padler kajakk, en aktivitet som ikke trenger å være altfor dyrt
HJELP: Hvis foreldrene dine ikke har råd til at du er med på sosiale ting, fins det tilbud til dere. Foto: Colourbox

Fakta

Har familien dårlig råd? Det skal ikke gå utover deg!

Sosialtjenesteloven har som formål å ivareta hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger.


Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Åpen

JobbØkonomien din

Spørsmål og svar

Temasider