Dra på utveksling i Europa

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Hvert år deltar tusenvis av norske barn og ungdommer i programmet. Vil du bli en av dem?

Sist oppdatert: 31.01.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Person bærer et EU-flagg foran en folkemengde
FOR ALLE: Praksis i utlandet, ungdomspolitisk arbeid og utenlandsstudier er noe av det Erasmus+ kan bidra til. Foto: Unsplash/Antoine Schibler

Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram. Norge deltar i programmet sammen med medlemsland i EU, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Skoler, idrettslag, fritidsklubber, ungdomsorganisasjoner, kommuner og ungdomsgrupper er noen av dem som kan søke om støtte.

Slik kan du delta

Ungdommer kan delta i Erasmus+ på mange måter:

  • Lærlinger kan ta praksisopphold i utlandet.
  • Studenter kan ta deler av graden ved et universitet i utlandet.
  • Skoleelever kan dra på utveksling med klassen.
  • Dersom du er med i en ungdomsorganisasjon, kan du dra på gruppeutveksling for å møte ungdommer fra et annet land.
  • Dersom du er del av en ungdomsgruppe kan du søke om støtte til å gjennomføre et lokalt prosjekt eller med ungdommer i et annet land.
  • Er du mellom 18 og 30 år kan du jobbe frivillig i et europeisk land i mellom 2 og 12 måneder.
  • Det året du fyller 18 år kan du vinne en gratis togbillett du kan bruke til å reise Europa rundt:

Du kan ta kontakt med skolen eller organisasjonen du er tilknyttet for å høre hvilke muligheter som finnes, eller kontakt ett av kontorene som administrerer Erasmus+ i Norge:

  • Bufdir har ansvaret for ungdomsdelen av Erasmus+.
  • HK-dir har ansvar for utdannings-, skole- og idrettsdelen av Erasmus+

Redusere arbeidsledighet og forhindre frafall

Målet til Erasmus+ er å heve kvaliteten på utdanning og opplæring i Europa. Gjennom utvekslingsopphold i utlandet eller deltakelse i internasjonale ungdomsprosjekter som er finansiert av Erasmus+, skal unge få kompetanse det er behov for i arbeidslivet.

Andre mål er å redusere arbeidsledighet blant unge, hindre frafall i skole og å få ungdommer til å engasjere seg i samfunnet. Erasmus+ skal bidra til inkludering og til å utjevne forskjeller. Erasmus+ skal også bidra til grønn omstilling.

Vil du vite mer om Erasmus+? Sjekk ut denne siden.

Person bærer et EU-flagg foran en folkemengde
FOR ALLE: Praksis i utlandet, ungdomspolitisk arbeid og utenlandsstudier er noe av det Erasmus+ kan bidra til. Foto: Unsplash/Antoine Schibler

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?