Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram. Norge deltar i programmet sammen med medlemsland i EU. Skoler, idrettslag, fritidsklubber, ungdomsorganisasjoner, kommuner og ungdomsgrupper er noen av dem som kan søke om støtte.

Slik kan du delta

Ungdommer kan delta i Erasmus+ på mange måter:

  • Lærlinger kan ta praksisopphold i utlandet.
  • Studenter kan ta deler av graden ved et universitet i utlandet.
  • Skoleelever kan dra på utveksling med klassen.
  • Dersom du er med i en ungdomsorganisasjon, kan du dra på gruppeutveksling for å møte ungdommer fra et annet land.
  • Dersom du er del av en ungdomsgruppe kan du søke om støtte til å gjennomføre et prosjekt med ungdommer i et annet land.

Du kan ta kontakt med skolen eller organisasjonen du er tilknyttet for å høre hvilke muligheter som finnes, eller kontakt ett av kontorene som administrerer Erasmus+ i Norge:

Redusere arbeidsledighet og forhindre frafall

Målet til Erasmus+ er å heve kvaliteten på utdanning og opplæring i Europa. Gjennom studier eller deltakelse i internasjonale ungdomsprosjekter som er finansiert av Erasmus+, skal unge få kompetanse det er behov for i arbeidslivet.

Andre mål er å redusere arbeidsledighet blant unge, hindre frafall i skole og å få ungdommer til å engasjere seg i samfunnet. Erasmus+ skal bidra til inkludering og til å utjevne forskjeller.

Vil du vite mer om Erasmus+? Sjekke ut denne siden.