Venter du barn? Disse støtteordningene kan du ha rett på

Det finnes flere muligheter for økonomisk støtte hvis du har barn, eller snart skal få barn. Her er en oversikt.

Sist oppdatert: 24.05.2022 Av: redaksjonen, ung.no

""
NY TILVÆRELSE: Som forelder kan det dukke opp bekymringer om økonomi og andre praktiske spørsmål. Foto: Hollie Santos/Unsplash

Når man blir forelder, er det mye nytt å ta hensyn til – og det er viktig å ha en plan for den økonomiske situasjonen.

Noen typer økonomisk støtte har alle krav på, mens andre stønader krever at man oppfyller visse krav. Her får du mer informasjon om de ulike alternativene.

Hvem kan få barnetrygd?

Du har faktisk krav på barnetrygd til barnet ditt. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter med det å ha barn.

Har du eneomsorg for barnet ditt, kan du få utvidet barnetrygd, som skal dekke de ekstra utgiftene man har som enslig forsørger. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

Foreldrepenger eller engangsstønad ved fødsel

Foreldrepenger gis til de som har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Dersom du ikke har vært i jobb, kan du få du engangsstønad ved fødsel.

Foreldrestipend fra Lånekassen

Du kan få foreldrestipend fra Lånekassen. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet, og mor og far kan få foreldrestipend samtidig.

Foreldrestipendet er behovsprøvd. Det vil si at hvis du er gift eller har en samboer du har barn sammen med, er det inntekten til ektefellen eller samboeren din som avgjør om du kan få foreldrestipend eller ikke. Om din partner tjener for mye, vil du ikke få foreldrestipendet. Les mer om foreldrestipend fra Lånekassen.

Når kan man få kontantstøtte?

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og to år som ikke eller delvis har en barnehageplass med offentlig driftstilskudd. Heltidsplass hos dagmamma kan gi rett til full kontantstøtte.

Deltidsplass i barnehage kan gi rett til redusert støtte. Støtten gis per barn. Mer om kontantstøtte hos NAV.

Er du alene om omsorgen?

Er du alene om omsorgen til barnet, kan du i tillegg søke NAV om:

  • barnebidrag til eget barn, om du er enslig forsørger for barnet og ikke har ordnet det med barnefaren privat
  • bidragsforskudd til barnet (blir behovsprøvd ut fra blant annet inntekt og kan gis til et barn blir 18 år. Om barnebidraget er fastsatt, og dette er høyere enn forskuddet og om det blir betalt i rett tid, har det ingen hensikt å søke om forskudd.)
  • utvidet barnetrygd (i beløp vil det si barnetrygd for et barn mer enn du faktisk har)
  • overgangsstønad (stønad til livsopphold)
  • stønad til barnetilsyn
  • utdanningsstønad

Stønad gis til deg som er ugift, skilt eller separert mor eller far, og som er alene om den faktiske og daglige omsorgen for barnet. Den som mottar stønad kan ikke leve sammen med den andre av barnets foreldre.

Vedkommende kan heller ikke få stønad dersom hen lever i ekteskapslignende forhold med en annen, og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene. Folketrygdloven § 15-5.

""
NY TILVÆRELSE: Som forelder kan det dukke opp bekymringer om økonomi og andre praktiske spørsmål. Foto: Hollie Santos/Unsplash

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?