Stønads- og trygdemuligheter for foreldre

Du som har eller skal ha barn har flere stønads- og trygdemuligheter som kan hjelpe deg økonomisk.

LYKKE: Opp i all babylykken kan det dukke opp bekymringer om økonomi og andre praktiske spørsmål. Les om hva du har rett på. Foto: Hollie Santos/Unsplash

Barnetrygd

Du har krav på barnetrygd til barnet ditt. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter med det å ha barn.

Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke de ekstra utgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med et barn. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

Foreldrepenger eller engangsstønad ved fødsel

Foreldrepenger gis til de som har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Dersom du ikke har vært i jobb, kan du få du engangsstønad ved fødsel.

Foreldrestipend fra Lånekassen

Du kan få foreldrestipend fra Lånekassen. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet, og mor og far kan få foreldrestipend samtidig.

Foreldrestipendet er behovsprøvd. Det vil si at hvis du er gift eller har en samboer du har barn sammen med, er det inntekten til ektefellen eller samboeren din som avgjør om du kan få foreldrestipend eller ikke. Om din partner tjener for mye, så vil du ikke få foreldrestipendet. Les om foreldrestipend fra Lånekassen.

Kontantstøtte

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og to år som ikke eller delvis har en barnehageplass med offentlig driftstilskudd. Heltidsplass hos dagmamma kan gi rett til full kontantstøtte.

Deltidsplass i barnehage kan gi rett til redusert støtte. Støtten gis per barn. Mer om kontantstøtte hos NAV.

Er du alene om omsorgen?

Er du alene om omsorgen til barnet, kan du i tillegg søke NAV om:

  • barnebidrag til eget barn, om du er enslig forsørger for barnet og ikke har ordnet det med barnefaren privat
  • bidragsforskudd til barnet (blir behovsprøvd ut fra blant annet inntekt og kan gis til et barn blir 18 år. Om barnebidraget er fastsatt, og dette er høyere enn forskuddet og om det blir betalt i rett tid, har det ingen hensikt å søke om forskudd.)
  • utvidet barnetrygd (i beløp vil det si barnetrygd for et barn mer enn du faktisk har)
  • overgangsstønad (stønad til livsopphold)
  • stønad til barnetilsyn
  • utdanningsstønad

Stønad gis til deg som er ugift, skilt eller separert mor eller far, og som er alene om den faktiske og daglige omsorgen for barnet. Den som mottar stønad kan ikke leve sammen med den andre av barnets foreldre.

Vedkommende kan heller ikke få stønad dersom hen lever i ekteskapslignende forhold med en annen, og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene. Folketrygdloven § 15-5.

Skrevet av redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 20.05.2022

Kilder:

NAV og Lånekassen

Offentleg og kvalitetssikra
LYKKE: Opp i all babylykken kan det dukke opp bekymringer om økonomi og andre praktiske spørsmål. Les om hva du har rett på. Foto: Hollie Santos/Unsplash
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Gravid? Hva gjør du med skolen?

Det er mye som må ordnes hvis du blir gravid når du går på skolen. Skal du søke permisjon? Legger skolen til rette for deg? Les hvordan du går fram.

Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)