Hopp til hovedinnholdet

Stønads- og trygdemuligheter for foreldre

Baby

Husk at du som har eller skal ha barn har flere typer stønads- og trygdemuligheter som kan hjelpe deg i en økonomisk vanskelig tid.

Offentlig og kvalitetssikret
Baby

Barnetrygd

Du har krav på barnetrygd til barnet ditt. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med barn i en egen husholdning. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

 

Fødselspenger eller engangsstønad ved fødsel

Fødselspenger gis til de som har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Dersom du har gått på skolen og slik ikke har oppfylt disse vilkårene, får du engangsstønad ved fødsel. Satser for engangsstønad ved fødsel.

 

Forsørgerstipend fra Statens lånekasse for utdanning

Du kan få forsørgerstipend dersom du bor sammen med barn født i 2000 eller senere. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet.

Mor og far kan få forsørgerstipend samtidig.

Forsørgerstipendet er behovsprøvd. Hvis du er gift eller har en samboer du har barn sammen med, er det inntekten til ektefellen eller samboeren din som avgjør om du kan få forsørgerstipend. Les om forsørgerstipend fra Lånekassen.

 

Kontantstøtte

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og tre år og som ikke eller bare delvis benytter barnehageplass med offentlig driftstilskudd. Heltidsplass hos dagmamma kan gi rett til full kontantstøtte. Deltidsplass i barnehage kan gi rett til redusert støtte. Støtten gis per barn. Mer om kontantstøtte.

 

Barnebidrag til deg selv

  • Hvis foreldrene dine er skilt, og du bor hos en av foreldrene dine, kan du søke om Barnebidrag til deg selv, fra den av foreldrene du ikke bor sammen med. selv om du er over 18 år
  • Hvis du bor alene, kan du søke om barnebidrag fra begge foreldrene.

 

Alene med omsorg?

Er du alene om omsorgen til barnet, kan du i tillegg søke NAV om:

  • barnebidrag til eget barn, om du er enslig forsørger for barnet og ikke har ordnet det med barnefaren privat
  • bidragsforskudd til barnet (blir behovsprøvd ut fra blant annet inntekt og kan gis til et barn blir 18 år. Om barnebidraget er fastsatt, og dette er høyere enn forskuddet og om det blir betalt i rett tid, har det ingen hensikt å søke om forskudd.)
  • utvidet barnetrygd (i beløp vil det si barnetrygd for et barn mer enn du faktisk har)
  • overgangsstønad (stønad til livsopphold)
  • stønad til barnetilsyn
  • utdanningsstønad

Stønad gis til ugift, skilt eller separert mor eller far som er alene om den faktiske og daglige omsorgen for barn. Den som mottar stønad kan ikke leve sammen med den andre av barnets foreldre. Vedkommende kan heller ikke få stønad dersom hun/han lever i ekteskapslignende forhold med en annen, og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene. Folketrygdloven § 15-5.

 

Aktuelle lover:

Barneloven

Folketrygdloven

Forskutteringsloven

Bidragsinnkrevingsloven

Barnetrygdloven

 

Kilde:

NAV og Statens lånekasse for utdanning

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når søker man om foreldrepenger og permisjon?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Gratulerer så mye med graviditet, dere har en spennende tid i vente. Jeg forstår godt at det er mange spør...
Hvilken utdanning kreves for å bli personlig trener?
Hei En del personlige trenere har bakgrunn som utøvere, mens andre har bakgrunn innen fysioterapi eller idrettsfag. Noen har studert faget personlig...
For dyrt å reise til skolen.
Hei!Du har dessverre ikke rett til reisestipend i fra Lånekassen, siden avstanden er for kort. Vennlig hilsen Lånekassen i samarbeid med ung.no...
Man får foreldrepenger regnet ut ifra inntekten di 6 av 10 siste mnd før fødsel, stemmer det?
HeiSom lærling eller lærekandidat er du ansatt i bedriften med de samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Ditt ansettelsesforhold er derfor ...
Har AAP, kan jeg søke om å få dekket noen utgifter?
Hei og takk for at du skriver til oss Når du har vedtak på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, kan du søke på det som heter tilleggsstønad. ...
Jeg har søkt om engangsstønad, og får derfor ikke økonomisk sosialhjelp, hva kan jeg gjøre?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt, som kun gis dersom alle andre muligheter til å forsørge ...
Har jeg krav på noe fra NAV når jeg er lærling?
Hei og takk for at du skriver til oss Når en er læring er en litt utenfor NAV sitt system.  Derfor har du sannsynligvis ikke noen statlige stønad...
Hva har man har krav på av penger gjennom svangerskapet og etter fødsel?
Hei :) Vi har laget en artikkel om stønadsordninger for deg som skal bli mor. Der kan du blant annet lese om: Barnetrygd Du har krav på barnetry...
Jeg giftet meg da jeg var 18, og det forholdet blir mindre og mindre koselig, han jeg er gift med har truet meg 2 ganger å slå meg og jeg blir jo redd
Hei du!Hvis du ønsker å skille deg kan du skille deg selv om mannen din ikke vil. Siden dere har barn under 16 år må dere til noe som heter meklin...
Får vi nok økonomisk støtte og barnehageplass til barnet vår om vi flytter sammen?
Hei og gratulerer med en datter. Du forteller at du og kjæresten din som du har en datter med ikke bor sammen. Dette på grunn av at alle rundt dere...
Jeg ble gravid etter en one night stand og blir alene med barnet hvis jeg bærer det fram - hvilke rettigheter har jeg?
Hei! Når det gjelder økonomi har unge gravide en del økonomiske rettigheter. Siden du er i jobb vil du ha rett på foreldrepenger. Du får som ens...
Jeg skal bli pappa, hva har jeg og kjæresten rett på av stønader?
Hei, og takk for ditt spørsmål! Dersom du har gått på skolen og slik ikke har oppfylt disse vilkårene, får du engangsstønad ved fødsel. Sats...
Hvordan regner man ut fødselspermisjon?
Hei! Det beste er nok, som du sier, å kontakte ditt lokale nav-kontor med dine siste lønnsslipper (ta med for det siste halve året for å være ...
Min 14 år gamle bror skal bli far. Hans kjæreste er 16 år.
Hei! Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Det fremgår av straffeloven § 196 at den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes m...
Hvordan få mamma til å betale barnebidrag?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er fint at du er tydelig på hva du vil ha svar på og hva som ikke er til hjelp. Det gjør det lett for meg ...
Hva jeg må gjøre for at han får oppholdstillatelse i Norge.
Hei For korrekte svar på spørsmål om oppholdstillatelse må du kontakte  Utlendingdirektoratets (UDI) informasjonsstjeneste direkte:  tlf. 23 35 ...
Er gravid og har ikke noe sted å bo, kan NAV hjelpe?
Hei og takk for at du skriver til oss Hvis du har spørsmål om din økonomi når du er gravid og etter fødsel, bør du kontakte vår familieavdelin...
Hvilke økonomiske ordninger finnes når man får barn?
Hei jente (18) Jeg forstår at du og kjæresten din har lyst på barn, og det hyggelig! Det er fint at du og din kjæreste snakker sammen om dette, s...
Jeg er gravid, og er lærling. Hva har jeg krav på?
Hei jente 19! Gratulerer med graviditeten! Du går en spennende tid i møte. Vi forstår godt at du har mange spørsmål om veien videre, og vi skal ...
Se alle