Gravid? Hva gjør du med skolen?

Det er mye som må ordnes hvis du blir gravid og går på skole. Skal du søke permisjon? Legger skolen til rette for deg? Les hvordan du går fram.

Sist oppdatert: 24.05.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

""
LAG EN PLAN: Blir du gravid mens du går på skolen, bør du se på hvordan du kan fullføre skolegangen. Her er noen tips.. Foto: Andrea Piacquadio /Pexels

Å bli gravid mens man går på skole eller studerer utløser mange spørsmål. Du lurer kanskje på:

  • Hva skjer med skoleplassen min?
  • Får jeg permisjon og kan fortsette senere?
  • Finnes det økonomisk støtte og hvem kan få det?
  • Når babyen har kommet vil den ta mye tid fra lekser og oppgaveskriving. Får jeg noe hjelp eller tilrettelegging i eller utenfor skolen da?

I trekkspillene under finner du nyttig informasjon for deg som går på videregående eller har begynt på høyere utdanning.

Snakk med skolen og lag avtaler

Det er lurt å få på plass alt det praktiske så tidlig som mulig. Tenk godt gjennom hvilke løsninger du ønsker. Lag gjerne en liste der du noterer ned hvilken tilrettelegging du trenger eller hva du ønsker fra skolen sin side.

Tidlig i svangerskapet kan det kanskje føles best å prate med helsesykepleier på skolen eller i studenthelsetjenesten. Der kan du, i tillegg til råd om selve graviditeten, få hjelp til hvordan du skal gå fram videre overfor faglærerne/rådgiver/ledelsen ved skolen.

Sett deg mål og lag en plan

Sett opp en plan for hvordan og når du skal fullføre utdanningen. De fleste klarer fint å følge opp skolen til langt ute i svangerskapet. Det å starte opp igjen etter en permisjonstid, går også oftest helt fint.

Ofte er det bare små tilpasninger som skal til. En plan som er laget i samarbeid med skolen er viktig. Hva behøves for at du skal få dette til? Tenk godt igjennom det. Si noe om dine behov og hør med skolen din om hvilke muligheter de har for å tilrettelegge tiden framover.

Når kan du starte på skolen igjen?

Når du har fått barn, blir det viktig å sørge for at barnet ditt og den nye familien din har det bra sammen. Det tar tid å venne seg til den nye situasjonen, både følelsesmessig og praktisk. Da er det godt å ha mulighet til å være mye sammen.

Små barn er også forskjellige. Noen er rolige, mens andre kanskje er mer urolige, gråter eller har andre behov som krever mye av foreldrene. Barnet ditt utvikler seg jo også raskt, og behovene forandrer seg fra uke til uke.

Når det kan passe å starte opp igjen på skolen, avhenger av hele situasjonen.

  • Er du alene med omsorgen?
  • Har du en partner å dele ansvaret med?
  • Har du eller dere et godt nettverk som kan stille opp som barnevakter?
  • Har du barnehageplass eller annen pass for barnet ditt på dagtid?

Hvilke muligheter finnes for barnepass?

Det kan være lurt om du sjekker ut litt på forhånd hvordan de rundt deg stiller seg til å støtte deg med barnepass. Enten det er snakk om fast eller innimellom.

Det er også lurt å undersøke muligheten for barnehageplass, og hvor tidlig barnet eventuelt kan få en plass. Du kan ringe direkte til private barnehager eller til barnehagekontoret i kommunen du bor i.

Har partner mulighet til å ta fri eller permisjon?

Hvilke muligheter partneren din har til å ta noe fri eller til permisjon, er også viktig at avklares. Hvis partneren din er i arbeid, kan hen sjekke hos NAV hvilke rettigheter som gjelder. Hvis hen også går på skole, kan hen kanskje ta noe permisjon når du starter opp igjen.

Det å skulle ha med barnet på skolen, er vanligvis ikke å anbefale. Kanskje er det likevel mulig enkelte ganger. Da må det i så fall avklares og godkjennes av skolen. Det må også tas hensyn så medelevene dine ikke blir forstyrret.

Hva kan jeg få av økonomisk støtte?

Hvordan den økonomiske delen av det hele blir, er viktig å finne ut av. Prøv å finne ut mest mulig av dette så tidlig som mulig, slik at du kan legge en plan for når du kan begynne på skolen igjen. Les mer om økonomist støtte for foreldre i artikkelen nedenfor.

Hvis skolen ikke vil hjelpe deg

Føler du at du blir urettferdig behandlet av skolen din eller at de virker lite villige til å legge ting til rette for deg? Da kan du ta kontakt med Elevorganisasjonen. Du kan også sjekke med fylkeskommunen om det finnes et elevombud i ditt fylke.

Det kan være fint å snakke med noen om spørsmål som dette. Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaring med liknende saker, og kan ha nyttige tips til deg om hvordan du bør gå videre med saken overfor skolen.

Stengt

Graviditet
""
LAG EN PLAN: Blir du gravid mens du går på skolen, bør du se på hvordan du kan fullføre skolegangen. Her er noen tips.. Foto: Andrea Piacquadio /Pexels

Stengt

Graviditet

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?