Jeg går på medier og kommunikasjon nå, andre året mitt. Tingen er at jeg muligens er gravid og jeg har nettopp slått opp med kjæresten min (vi var sammen i nesten tre år men han var utro)... Hva skjer med skoleplassen min og sånt da? får jeg permisjon et år sånn at jeg kan fortsette senere? Hva med leksene og sånt når jeg har en nyfødt baby i hus som tar mye tid?

Hva skjer hvis du blir gravid mens du studerer?

Hvis du blir gravid mens du studerer, kan du ha rett til foreldrestipend fra Lånekassen i inntil 49 uker. Du kan lese mer om foreldrestipendet på lanekassen.no. Her finner du også informasjon om hvordan du søker stipend.

Vilkår for foreldrestipend fra Lånekassen

  • Du må ha opptak som elev eller student i en godkjent utdanning
  • Du må ha vært i utdanning i minst fire måneder rett før.
  • fødselen/adopsjonen. Du må også ha hatt rett til stipend eller lån fra Lånekassen i den samme perioden. Det er ikke et krav at du må ha mottatt stipend eller lån.

  • Du må bo sammen med barnet.

Videregående skole

I Opplæringsloven står det ingenting om krav på permisjon eller konkrete regler for tilpasning ved graviditet og fødsel. Derfor er det opp til den enkelte skole å bestemme hvordan det kan tilrettelegges for elever som er gravide eller nettopp har fått barn. Du har rett til å fullføre 3-årig videregående skole over en periode på 5 år. Hvis du går et yrkesfaglig utdanningsprogram, har du rett til skoleplass i 4 år, men du kan bruke 6 år totalt. Alle elever har altså inntil 2 år ekstra på å fullføre videregående. Hvis du stryker i fag eller trenger en periode fri, kan du altså gå skoleåret om igjen. En slik løsning gir deg litt bedre tid til å fullføre skolen. Dette kan gjøre at det går helt fint å få et avsluttende vitnemål, samt oppnå karakteren du har satt deg som mål å få. Dette selv om du er gravid og så får barn.

Ved svangerskap er det også mulig å søke om forlenget ungdomsrett (rett til skoleplass). Det er i så fall kjempeviktig at du søker om forlengelse mens du fortsatt har ungdomsrett. Når retten din til skoleplass har gått ut, vil det være for sent. Du søker til fylkeskommunen der du bor. Inntakskontoret kan hjelpe deg på vei.

Er du lærling? Du kan søke om både permisjon og utsettelse av læretiden. Ta kontakt med Fagopplæringskontoret der du bor. De hjelper til med å finne løsninger som fungerer for både deg og lærebedriften.

 

Høyere utdanning

Hvis du er student ved universitet/høgskole, kan du søke om permisjon fra studiet. Graviditet og fødsel er gyldig permisjonsgrunn, og du søker direkte til lærestedet der du er student. Dersom du trenger tilpasning i forhold til eksamen, forelesninger med obligatorisk oppmøte eller liknende, kan du avtale dette direkte med studiestedet eller faglærerne dine. Studenthelsetjenesten eller rådgivningstjenesten kan være til god hjelp hvis du har spørsmål underveis.

Les mer om fødsel og barn ved høyere utdanning på lanekassen.no

 

Snakk med skolen

Det er lurt å få på plass alt det praktiske så tidlig som mulig. Tenk godt gjennom hvilke løsninger du ønsker. Lag gjerne en liste der du noterer ned hvilken tilrettelegging du trenger eller hva du ønsker fra skolen sin side. Tidlig i svangerskapet kan det kanskje føles best å prate med helsesykepleier på skolen eller i studenthelsetjenesten. Der kan du, i tillegg til råd i forhold til selve graviditeten, få hjelp til hvordan du skal gå fram videre overfor faglærerne/rådgiver/ledelsen ved skolen.

 

Lag avtaler

Sett opp en plan for hvordan og når du skal fullføre utdanningen. De fleste klarer fint å følge opp skolen til langt ute i svangerskapet, og det å starte opp igjen etter en permisjonstid, går også oftest helt fint. Ofte er det bare små tilpasninger som skal til. En plan som er laget i samarbeid med skolen er viktig. Hva behøves for at du skal få dette til? -Tenk godt igjennom det. Si noe om dine behov og hør om skolens muligheter for tilrettelegging i møte med lærer/rådgiver.

  • Eksempel:

    Hva gjør du hvis du sliter mye med morgenkvalme? Det finnes jo ingen regel som sier at gravide har rett til å få starte senere på dagen. I stedet for å bare utebli fra undervisningen, snakk likevel med skolen så raskt som mulig. Foreslå avtaler om tilrettelegging. Kanskje kan du få starte litt senere på dagen hvis du gjør noen ekstra hjemmeoppgaver, fremføringer eller liknende i fagene.

Hvis du trenger støtte av andre i planleggingen med skolen, kan du kanskje be foreldrene dine eller helsesykepleier om å bli med på et møte med skolen. Selv om det kan være vanskelig å forestille seg hvordan livet blir når du får barn, er det viktig å tenke igjennom og planlegge tidlig når og hvordan du skal komme i gang med utdanningen igjen etter fødsel. Hvis planen er klar, vil det være lettere for deg å motivere deg til å komme igang igjen. Skolen vil på denne måten også være forberedt på å ta deg imot.

 

Når kan jeg starte på skolen igjen?

Når man har fått barn, blir det jo viktig å sørge for at barnet har det bra, og at den nye, lille familien dere har blitt har det bra sammen. Det tar litt tid å venne seg til den nye situasjonen, både følelsesmessig og praktisk, og da er det godt å ha mulighet til å være mye sammen. Små barn er også forskjellige. Noen er rolige, mens andre kanskje er mer urolige, gråter eller har andre behov som krever mye av foreldrene. Barnet utvikler seg jo også raskt og behovene endrer seg fra uke til uke.

Når det kan passe å starte opp igjen på skolen, avhenger av hele situasjonen. Om du er alene med omsorgen, om du har en partner å dele ansvaret med, om dere har et godt nettverk som kan stille opp som barnevakter, og om du har mulighet for barnehageplass eller annen pass for barnet på dagtid.

 

Barnepass

Det kan være lurt om du sjekker ut litt på forhånd hvordan de rundt deg stiller seg til å støtte deg med barnepass. Enten det er snakk om fast eller innimellom. Det er også lurt å undersøke muligheten for barnehageplass, og hvor tidlig barnet evt. kan få slik plass. Du kan ringe direkte til private barnehager eller til barnehagekontoret i kommunen du bor i. Hvilke muligheter partneren din har til å ta noe fri eller til permisjon, er også viktig at avklares. Hvis partneren din er i arbeid, kan han sjekke hos NAV hvilke rettigheter som gjelder. Hvis han også går på skole, kan han kanskje ta noe permisjon når du starter opp igjen. Hvordan den økonomiske delen av det hele blir, er viktig å finne ut av. Prøv å finne ut mest mulig av dette så tidlig som mulig, slik at du kan legge en plan for å begynne på skolen igjen.

Det å skulle ha med barnet på skolen, er vanligvis ikke å anbefale. Kanskje er det likevel mulig enkelte ganger. Da må det i så fall avklares og godkjennes av lærere. Det må også taes hensyn så ikke medelever blir forstyrret.

 

Hvis skolen ikke vil hjelpe

Hvis du føler at du blir urettferdig behandlet av skolen din eller de virker uvillige i forhold til tilrettelegging, ta kontakt med Elevorganisasjonen. Du kan også sjekke med fylkeskommunen om det finnes et elevombud i ditt fylke. Det kan være fint å snakke med noen om spørsmål som dette. Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaring med tilsvarende saker, og kan ha nyttige tips til hvordan du bør gå videre med saken overfor skolen.