Gravid? Hva gjør du med skolen?

Det er mye som må ordnes hvis du blir gravid når du går på skolen. Skal du søke permisjon? Legger skolen til rette for deg? Les hvordan du går fram.

GRAVID? Blir du gravid mens du går på skolen, dukker det opp mange spørsmål. Ta en kikk på disse tipsene og legg en plan for hvordan du skal fullføre skolegangen. Foto: Andrea Piacquadio /Pexels

"Jeg går på medier og kommunikasjon nå, andre året mitt. Tingen er at jeg muligens er gravid og jeg har nettopp slått opp med kjæresten min (vi var sammen i nesten tre år men han var utro). Hva skjer med skoleplassen min og sånt da? får jeg permisjon et år sånn at jeg kan fortsette senere? Hva med leksene og sånt når jeg har en nyfødt baby i hus som tar mye tid?"

Foreldrestipend fra Lånekassen

Foreldrestipend er et stipend for deg som får barn mens du studerer. Lånekassen beregner størrelsen på foreldrestipendet ut fra om du studerte på fulltid eller deltid (deltidsprosenten du hadde) de fire siste månedene før fødselen.

Du kan få stipend i inntil 49 uker. For å kunne få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din.

Du kan lese mer om foreldrestipendet på lanekassen.no. Her finner du også informasjon om hvordan du søker stipend.

Videregående skole

I Opplæringsloven står det ingenting om krav på permisjon eller konkrete regler for tilpasning ved graviditet og fødsel. Derfor er det opp til skolen å bestemme hvordan den kan tilrettelegges for deg som er gravid eller nettopp har fått barn.

Du har rett til å fullføre 3-årig videregående skole over en periode på 5 år. Hvis du går på yrkesfag har du rett til skoleplass i 4 år, men du kan bruke 6 år totalt. Alle elever får altså inntil 2 år ekstra på å fullføre videregående.

Hvis du stryker i fag eller trenger en periode fri, kan du gå skoleåret om igjen. En slik løsning gir deg litt bedre tid til å fullføre skolen. Dette kan gjøre at det går fint å få et avsluttende vitnemål, og oppnå karakteren du har satt deg som mål å få - samtidig som du er gravid og får barn.

Ved graviditet er det også mulig å søke om forlenget ungdomsrett (rett til skoleplass). Det er i så fall kjempeviktig at du søker om forlengelse mens du fortsatt har ungdomsrett. Når retten din til skoleplass har gått ut, vil det være for sent. Du søker til fylkeskommunen der du bor. Inntakskontoret kan hjelpe deg på vei.

Er du lærling? Du kan søke om både permisjon og utsettelse av læretiden. Ta kontakt med Fagopplæringskontoret der du bor. De hjelper til med å finne løsninger som fungerer for både deg og lærebedriften.

Høyere utdanning

Hvis du er student ved et universitet eller en høgskole, kan du søke om permisjon fra studiet. Graviditet og fødsel er gyldig permisjonsgrunn, og du søker direkte til lærestedet der du er student.

Dersom du trenger tilpasning i forhold til eksamen, forelesninger med obligatorisk oppmøte eller liknende, kan du avtale dette direkte med studiestedet eller faglærerne dine. Studenthelsetjenesten eller rådgivningstjenesten kan være til god hjelp hvis du har spørsmål underveis.

Les mer om fødsel og barn ved høyere utdanning på lanekassen.no

Snakk med skolen og lag avtaler

Det er lurt å få på plass alt det praktiske så tidlig som mulig. Tenk godt gjennom hvilke løsninger du ønsker. Lag gjerne en liste der du noterer ned hvilken tilrettelegging du trenger eller hva du ønsker fra skolen sin side.

Tidlig i svangerskapet kan det kanskje føles best å prate med helsesykepleier på skolen eller i studenthelsetjenesten. Der kan du, i tillegg til råd om selve graviditeten, få hjelp til hvordan du skal gå fram videre overfor faglærerne/rådgiver/ledelsen ved skolen.

Sett opp en plan for hvordan og når du skal fullføre utdanningen. De fleste klarer fint å følge opp skolen til langt ute i svangerskapet. Det å starte opp igjen etter en permisjonstid, går også oftest helt fint.

Ofte er det bare små tilpasninger som skal til. En plan som er laget i samarbeid med skolen er viktig. Hva behøves for at du skal få dette til? Tenk godt igjennom det. Si noe om dine behov og hør med skolen din om hvilke muligheter de har for å tilrettelegge tiden framover.

Når kan du starte på skolen igjen?

Når du har fått barn, blir det jo viktig å sørge for at barnet ditt og den nye familien din har det bra sammen. Det tar tid å venne seg til den nye situasjonen, både følelsesmessig og praktisk. Da er det godt å ha mulighet til å være mye sammen.

Små barn er også forskjellige. Noen er rolige, mens andre kanskje er mer urolige, gråter eller har andre behov som krever mye av foreldrene. Barnet ditt utvikler seg jo også raskt, og behovene forandrer seg fra uke til uke.

Når det kan passe å starte opp igjen på skolen, avhenger av hele situasjonen.

  • Er du alene med omsorgen?
  • Har du en partner å dele ansvaret med?
  • Har du eller dere et godt nettverk som kan stille opp som barnevakter?
  • Har du barnehageplass eller annen pass for barnet ditt på dagtid?

Barnepass

Det kan være lurt om du sjekker ut litt på forhånd hvordan de rundt deg stiller seg til å støtte deg med barnepass. Enten det er snakk om fast eller innimellom.

Det er også lurt å undersøke muligheten for barnehageplass, og hvor tidlig barnet ev. kan få en plass. Du kan ringe direkte til private barnehager eller til barnehagekontoret i kommunen du bor i.

Hvilke muligheter partneren din har til å ta noe fri eller til permisjon, er også viktig at avklares. Hvis partneren din er i arbeid, kan han sjekke hos NAV hvilke rettigheter som gjelder. Hvis hen også går på skole, kan hen kanskje ta noe permisjon når du starter opp igjen.

Hvordan den økonomiske delen av det hele blir, er viktig å finne ut av. Prøv å finne ut mest mulig av dette så tidlig som mulig, slik at du kan legge en plan for når du kan begynne på skolen igjen.

Det å skulle ha med barnet på skolen, er vanligvis ikke å anbefale. Kanskje er det likevel mulig enkelte ganger. Da må det i så fall avklares og godkjennes av skolen. Det må også tas hensyn så medelevene dine ikke blir forstyrret.

Hvis skolen ikke vil hjelpe deg

Føler du at du blir urettferdig behandlet av skolen din eller at de virker lite villige til å legge ting til rette for deg? Da kan du ta kontakt med Elevorganisasjonen. Du kan også sjekke med fylkeskommunen om det finnes et elevombud i ditt fylke.

Det kan være fint å snakke med noen om spørsmål som dette. Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaring med liknende saker, og kan ha nyttige tips til deg om hvordan du bør gå videre med saken overfor skolen.

Skrevet av redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 03.09.2021

Kilder:

NAV og Lånekassen

Offentleg og kvalitetssikra
GRAVID? Blir du gravid mens du går på skolen, dukker det opp mange spørsmål. Ta en kikk på disse tipsene og legg en plan for hvordan du skal fullføre skolegangen. Foto: Andrea Piacquadio /Pexels
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Stønads- og trygdemuligheter for foreldre

Du som har eller skal ha barn har flere stønads- og trygdemuligheter som kan hjelpe deg økonomisk.

Svangerskapskontroll for deg som er gravid

Som gravid har du rett til gratis svangerskapskontroll hos lege og jordmor. Du kan ta kontakt når som helst i svangerskapet, men det vanlige er å ha første time en gang mellom 8. og 12. svangerskapsuke.

Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)