Svangerskapsukene regnes fra første dag i siste menstruasjon, altså opp til 2 uker før man faktisk blir gravid.

Det er selvbestemt abort frem til og med 12 svangerskapsuke. Etter 12. svangerskapsuke kan det også være mulig å få utført abort, men da må du søke om dette.

Søknaden skal vurderes av en nemnd som består av to leger. Disse to legene skal ta en beslutning, sammen med kvinnen.

Legen din kan hjelpe deg med å søke til nemnden hvis dette er aktuelt.

Krav på veiledning

Du har krav på god veiledning og hjelp av helsevesenet ved en graviditet. Slik veiledning kan man få hos fastlege, hos jordmor på helsestasjonen, på Helsestasjon for ungdom, hos skolehelsetjenesten eller på gynekologisk poliklinikk på sykehuset. Helsepersonell har taushetsplikt.

Hos Amathea kan du også få veiledning på chat eller telefon.

Under 16 år

Hvis du er mellom 12 og 16 år og har blitt gravid og ønsker abort, vil legen gjøre en vurdering av om foreldrene dine skal få vite om det eller ikke.

Legen gir ikke opplysninger til foreldrene dine eller andre med foreldreansvaret når du av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Det er legen som vurderer om du har grunner som bør respekteres eller ikke.

Legen tar i utgangspunktet ikke kontakt med dine foresatte, men vil oppfordre deg til å gjøre det selv, og eventuelt tilby seg å bli med på å prate med dem.

Snakk med foreldrene dine

Mange er redde for å snakke med foreldrene sine, både når de er under og over 16 år.

De fleste foreldre vil prøve å støtte og hjelpe i en slik situasjon. Noen kan nok bli sjokkert i starten, og da kan sinne eller skuffelse være typiske reaksjonene, men de fleste roer seg fort og blir til god støtte.

Det kan være vanskeligere å gå med det å ha tatt abort alene, enn å ta den litt vanskelige praten med foreldre.

Selve aborten kan også være en påkjenning. Da er det viktig å ha noen som kan gi deg støtte og omsorg både før og etter en eventuell abort. At foreldrene dine er informert om det som skjer, kan gi deg mulighet til å få støtte og hjelp hjemme.

Hvis du ikke greier å prate med foreldrene dine eller andre foresatte, så tenk på om det er noen andre voksne du kan søke hjelp og støtte hos, eller om det er noen andre som kan bli med deg å prate med foreldrene dine.

Abort er gratis

Abort er gratis, det gjelder også den første legetimen. Men hvis du har et stykke å reise til sykehuset, får du ikke dekket hele reisen.

Det er egenandel på reise og du må ofte legge ut først og så få pengene tilbake fra NAV etterpå. Legen kan skrive en bekreftelse som du leverer til NAV.

Hvordan utføres en abort?

Det er vanlig praksis å møte ved sykehuset to ganger, først til en forundersøkelse, og deretter til gjennomføringen.

Du kan velge mellom kirurgisk abort eller medikamentell abort. Medikamentell abort er det mest vanlige. Hva du velger avgjøres i den første samtalen du har med sykehuset.

Kirurgisk abort (utskrapning)

Dette er et lite inngrep der du vanligvis får narkose, men som også kan bli utført ved hjelp av lokal bedøvelse i skjeden. Legen gjør en utskraping gjennom livmorhalsen via skjeden. Du får avtale om innleggelse i sykehuset for å få gjort inngrepet noen dager etter at du har vært til samtale med legen på sykehuset.

Selve inngrepet varer omlag 10 minutter. Deretter blir du observert i avdelingen i 1-2 timer før du kan reise hjem. Har du smerter etter inngrepet, vil du få tilbud om smertestillende.

Medisinsk/medikamentell abort (abortpillen)

Aborten starter ved at du får én tablett med mifepriston (Mifegyne) på gynekologisk poliklinikk.

Virkestoffet i tabletten gjør at livmoren ikke lenger reagerer på kroppens eget graviditetsbevarende hormon progesteron. Dermed blir den videre utviklingen av graviditeten stanset. Når tabletten er tatt er abortprosessen i gang og må fullføres.

Etter at du har tatt tabletten drar du hjem, og det er anbefalt at du prøver å leve så normalt som mulig. Du kan bli kvalm og få litt blødninger og magesmerter de neste dagene, men ikke alle får det. Noen kan oppleve å abortere som følge av Mifegyne. Dersom det skjer, skal du ta kontakt med sykehuset.

Etter to døgn skal du fullføre aborten. Da legger du inn de pillene du har fått for å bruke i skjeden og da vil aborten skje etter 4-6 timer. Du kan kontakte sykehuset når som helst om du lurer på noe.

Du får grundig info og lager avtale om gjennomføringen av aborten på den første konsultasjonen på sykehuset. Det er anbefalt at du har en person som støtter deg gjennom aborten.

Du kan lese mer om de to ulike typene for aborter, hva slags forberedelser som kreves, og hva du eventuelt kan forvente etter abortene på Helsenorge.no.

Begge typer abort er like sikre

Det er minst smerter med en kirurgisk abort selv om dette på en måte er et større inngrep.

Når svangerskapsproduktet tømmes ut av livmoren ved medisinsk abort kan det være litt vondt. Det kan også være mer ubehag og plager etter en medisinsk abort. Fordelen er at man slipper å måtte få narkose.

Etter aborten

Ulike reaksjoner kan komme etter en abort, enten med en gang eller på et senere tidspunkt. Skyldfølelse, sorg og anger er normale følelser etter et slikt inngrep. Selv om du var sikker i din avgjørelse om å ta abort, kan du likevel oppleve å være lei deg.

Mange opplever også følelse av lettelse og føler seg fornøyd med å ha tatt en viktig avgjørelse for seg og sitt liv videre.

hvis det kommer tanker som du syns er vanskelige etter en abort, kan det hjelpe å snakke med noen om dette, enten det er kjæreste/partner, venner foreldre eller noen profesjonelle.

Du kan gjerne prate med helsesykepleier, noen på Helsestasjon for ungdom, jordmor i kommunen, fastlege eller du kan ta kontakt med Amathea på telefon eller chat.

Les også informasjon om abort på sexogsamfunn.no.

Hva sier loven om svangerskapsavbrudd?

I abortloven står det bl.a.:

Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg. Finner kvinnen, etter at hun har fått tilbud om informasjon m.v. som nevnt og veiledning etter § 5 annet ledd første punktum, at hun likevel ikke kan gjennomføre svangerskapet, tar hun selv den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

og

Begjæringen om svangerskapsavbrudd skal fremsettes av kvinnen selv. Er hun under 16 år, skal den eller de som har foreldreansvaret eller vergen gis anledning til å uttale seg, med mindre særlige grunner taler mot det.