Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Skal jeg ta abort eller ikke?

I Norge har jenter rett til å bestemme selv om de vil ta abort. Dette gjelder til og med 12. svangerskapsuke. Hvis du vurderer abort, kan det være lurt å snakke med noen om det.

Sist oppdatert: 19.06.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

""
VALG: Å velge abort eller ikke er vanskelig for de fleste. Uansett er det godt å ha noen å snakke med både før og etter en eventuell abort. (Foto: Pixabay)

Svangerskapsukene regnes fra første dag i den siste menstruasjonen din, altså opp til to uker før man faktisk blir gravid.

Det er selvbestemt abort fram til og med 12. svangerskapsuke. Etter 12. svangerskapsuke kan det også være mulig å få utført abort, men da må du søke om nemd om dette.

Søknaden skal vurderes av to leger. Disse to legene skal ta en avgjørelse, sammen med jenta. Legen din kan hjelpe deg med å søke om dette hvis dette er aktuelt for deg.

Du har krav på veiledning

Du har krav på god veiledning og hjelp av helsevesenet når du er gravid, også hvis du er usikker på om du vil ta abort eller ikke.

Slik veiledning kan du få hos fastlegen din, hos jordmor på helsestasjonen, på helsestasjon for ungdom, hos skolehelsetjenesten, på gynekologisk poliklinikk på sykehuset eller hos Amathea.

Er du under 16 år?

Hvis du er mellom 12 og 16 år og har blitt gravid og ønsker abort, er det legen som avgjør om foreldrene dine skal få vite om det eller ikke.

Legen gir ikke opplysninger til foreldrene dine (eller de med foreldreansvar) hvis det er gode grunner til at du ikke ønsker dette. Det er legen som vurderer om du har grunner som bør respekteres eller ikke.

Legen tar ikke kontakt med foreldrene dine, men kan oppfordre deg til å gjøre det selv, og eventuelt tilby seg å bli med på å prate med dem.

Snakk med foreldrene dine

Mange er redde for å snakke med foreldrene sine, både når de er under og over 16 år. Da er det viktig å huske på at de fleste foreldre vil prøve å støtte og hjelpe i en slik situasjon.

Noen kan nok bli sjokkert i starten, og da kan sinne eller skuffelse være typiske reaksjoner. Men de fleste roer seg fort og blir til god støtte.

Det kan være vanskeligere å gå med det å ha tatt abort alene, enn å ta den litt vanskelige praten med foreldre. Men du kjenner dine foreldre best, om du er sikker på at foreldrene dine kun vil bli en ekstra belastning for deg er det ikke noe galt i å skjule det. Det er din kropp og ditt valg hva du vil dele av informasjon og hvilket valg du vil ta.

Selve aborten kan også være en påkjenning. Da er det viktig å ha noen som kan gi deg støtte og omsorg både før og etter en eventuell abort. At foreldrene dine er informert om det som skjer, kan gi deg mulighet til å få støtte og hjelp hjemme.

Hvis du ikke greier å prate med foreldrene dine eller andre foresatte, så tenk på om det er noen andre voksne du kan søke hjelp og støtte hos. Eller er det kanskje noen andre som kan bli med deg og prate med foreldrene dine?

Abort er gratis

Abort er gratis. Det gjelder også den første legetimen.

Men hvis du har et stykke å reise til sykehuset, får du ikke dekket hele reisen. Det er en egenandel på reise, og du må ofte legge ut først og så få pengene tilbake fra NAV etterpå. Legen kan skrive en bekreftelse som du leverer til NAV.

Hvordan utføres en abort?

Det er vanlig å møte på sykehuset to ganger – først til en forundersøkelse og deretter til selve gjennomføringen av aborten.

Du kan velge mellom kirurgisk abort eller medikamentell (medisinsk) abort. Medikamentell abort er det mest vanlige. Hva du velger avgjøres i den første samtalen du har med sykehuset.

Du kan lese mer om de to ulike typene for aborter, hva slags forberedelser som kreves, og hva du eventuelt kan forvente etter abortene på Helsenorge.no.

Begge typer abort er like sikre

Det er minst smerter med en kirurgisk abort selv om dette på en måte er et større inngrep.

Når svangerskapsproduktet tømmes ut av livmoren ved medisinsk abort kan det være litt vondt. Det kan også være mer ubehag og plager etter en medisinsk abort. Fordelen er at du slipper å måtte få narkose.

Les også informasjon om abort på sexogsamfunn.no.

""
VALG: Å velge abort eller ikke er vanskelig for de fleste. Uansett er det godt å ha noen å snakke med både før og etter en eventuell abort. (Foto: Pixabay)

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider